Rodina Josefa Benáka (*1872)

Manžel: Josef BENÁK, *25.12.1872  Chotýš č.13  1,2,3,4 , křest 28.12.1872  kmotrové Matěj Benák, rolník z Chotýše č.29  a Antonín Kopecký, rolník z Chotýše č.19  2 ,  31.12.1900  rolník na statku Vitice č.9  5 ,  1919 rolník a starosta ve Viticích, +11.07.1932  Vitice č.9  6 Otec Josef BENÁK   (1824 – 1897),  Matka Marie SVOBODOVÁ  (1841 – 1873)

Manželka: Marie BŘEČKOVÁ, Sňatek: 02.10.1897 Vitice č.9, Chotýš č.13  5,3,4 , *08.07.1871 Chotýš č.26  1,7,3,4,8, křest 09.07.1871 kmotři Marie Benáková, manželka Josefa Benáka z Chotýše č.13 a Barbora Urbanová 7,8, +31.08.1939  Vitice č.77.  Zesnula klidně po delším utrpení, zaopatřena sv. svátostmi umírajících, ve čtvrtek 31.srpna 1939 o 8. hod. ranní ve věku 68 let. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu 2.září o půl 2. hod. odpol. v domě smutku čp.77 vykropena, do chrámu Páně převezena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku do rodinné hrobky uložena.  Otec Jakub BŘEČKA   (1836 – 1899), Matka Barbora HERVERTOVÁ (1836 – 1915). 

Dítě: František BENÁK, *28.02.1898 Vitice č.9 9, křest 06.03.1898  Vitice 9, Víra: katolická 9 . Bydliště  05.01.1919 domovské právo ve Viticích  10 , 1922 Praha 944/VII 11 , 23.01.1940 domovské právo ve Hřibech usnesením obecního zastupitelstva 12  , Povolání: 05.01.1919 při hospodářství Vitice č.9 10 , 1922  úředník obchodního družstva v Praze 11 , 1927 převzal od tchána statek Hřiby č.8. +20.03.1977 Český Brod (nemocnice), příčina úmrtí srdeční slabost, infarkty. 
Manželka: Marie Zdeňka HOMOLKOVÁ  *13.01.1899  †04.11.1980, Sňatek: 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  3,13

 Dítě: Josef BENÁK, #105, *06.09.1902  Vitice č.9  3 , +22.08.1943  Vitice č.9. Zesnul po delší nemoci v neděli 22.srpna 1943 o 11 1/2 hod. noční v mužném věku 41 let. Tělesná schránka našeho drahého zesnulého bude ve středu 25.srpna o 3. hodině odpolední v domě smutku ve Viticích čp.9 vykropena, do chrámu Páně přenesena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude ve čtvrtek 26.srpna o 8. hod. ranní v chrámu Páně ve Viticích. 
Manželka: Růžena BIČÁKOVÁ  *24.01.1908  †03.10.1968, Sňatek: 18.01.1930 Vitice č.9  3  

(1) Soupis předků, potvrzení o arijském původu za německé okupace
(2) Křestní list Josefa Benáka *1872 Chotejš č.13 (fara Vitice, XXI, str.191)
(3) Matrika Vitice 25, *Vitice a obce 1888-1903.
(4) Matrika Vitice 28, §Vitice a obce 1890-1912
(5) Sčítání lidu 31.12.1900, Močedník a Chotýš
(6) Vitice, Matrika příslušníků obce (1938?).
(7) Křestní list Marie Břečkové *1871 Chotejš č.26
(8) Matrika Vitice 23, *Vitice a obce 1861-1872.
(9) Křestní list Františka Benáka *1898 ve Vitici č.9
(10) Domovský list Františka Benáka z Vitic, 1919 (Obec Vitice, starosta 1919).
(11) Křestní list Jiřího Josefa Benáka *1922
(12) Domovský list Františka Benáka ze Hřib, 1940
(13) Matrika Praha SM O 25, Smíchov XIX, §1921-1922

Vzpomínky (Jiří Josef Benák)

Sepsal roku 1985 Jiří Josef Benák jako své paměti.

                Můj otec František Benák pocházel z malého hospodářství č.9 ve Viticích. Museli s bratrem těžce pracovat, aby udrželi hospodářství jako zdroj obživy. Josef převzal později hospodářství a můj otec musel do světa. Aby se naučil německy, dali ho na handl do německé rodiny pana Jiřičky – kloboučnictví v Liberci, kde vychodil dvouletou hospodářskou školu.

                Když se vrátil, nastoupil do služby v panském velkostatku ve Hřibech, složil zkoušky na parní kotel na mlácení obilí a aby nemusel do první světové války, nechal si na kovadlině rozdrtit palec pravé ruky.

                Nějaký čas byl zaměstnán v mlékárně v Toušeni a potom v kožařském družstvu v Praze. Když jsem se v Praze narodil, byl jmenován vedoucím odbočky v Košicích.

                Z Košic se datují mé první vzpomínky. Pamatuji se na tmavý průjezd ve velkém domě a z toho průjezdu úzké tmavé schodiště, po kterém vynášela moje matka ještě s někým můj kočárek, zatím co já jsem se bál dole. Dům byl v Mlynářské ulici, pavlačový se čtvercovým dvorem a já se díval dolů s hlavou mezi železným zábradlím. Ve dvoře byly hromady hovězích koží svinutých jako zavináče a hned vedle se vyráběla zmrzlina ve velkých kádích s dvojitými stěnami. Dva lidé tam házeli do mezery lopatami rozdrcený led a chvílemi míchali. Ještě se pamatuji na „matesy“, které jsme dostávali od sousedů – židů a na cirkus se slony, na představení pod kruhovým stanem, které bylo přerušeno bouřkou a lijákem, když stanovou střechu vzal vítr. Snad ještě vím, že tam jezdila elektrika a kdesi u chodníku stál stánek s cukrovím, kde se prodávali cucavé píšťalky.

                Z vypravování rodičů vím, že ve svých 4-5 letech jsem se dorozuměl česky, slovensky, maďarsky, německy a snad ještě nějakou slátaninou polských židů. Také mi někdo ukradl banku s mlékem, kterou jsem měl hlídat za zády matky, která cosi vybírala na trhu. Na trhu jsem často ochutnával hrozny vína a jiné dobroty, pokud si toho prodávající nevšiml. Někdy to musela maminka zaplatit.

                Jinak jsem byl strašně pobožný, v kostele jsem pálil svíčky, pomáhal svíčkové bábě a házel mince andělíčkovi, který kýval hlavou. Matka již ve mně viděla velebného pána, ale na štěstí mi to nezůstalo.

Byla ze Hřib a měla tři sestry. Dědeček Homolka byl pokrokový hospodář, pilný a veřejně činný až do vysokého stáří. Nerad se loučil se svým gruntem, ale když viděl, že žádný z jeho zeťů se pro hospodaření nehodí (jeden byl četníkem, druhý Ing. u El. podniků města Prahy), nabídl hospodářství mému otci jako dodatečné věno. V době kdy jsem měl začít chodit do školy, dal otec výpověď a přestěhovali jsme se na hospodářství č.8 ve Hřibech.

                Dědeček si postavil hezkou vilku jako výminek a odstěhoval se tam s babičkou a svobodnou dcerou Emilkou, mojí nejmilejší tetou. Snad že na mne v začátcích hospodaření nebylo kdy, nebo protože výminek byl blíže škole ve Viticích, přestěhoval jsem se k dědečkovi a teta Emilka se stala mojí pečlivou opatrovnicí. Bohužel až příliš pečlivou. Nesměl jsem se prát ani házet kamením, a ještě v dospívání jsem byl následkem její výchovy krajně nesamostatný. Zůstala svobodná, měla zkřivenou páteř. Odtud jsem chodil s taškou na zádech do obecné školy, která byla v té době trojtřídní a později i do reálného gymnázia autobusem do Českého Brodu. Pamatuji se na řídícího učitele Pecla, který prý často říkal, že chytrých lidí je již na světě dost a podle toho se také ve škole řídil. Na ostatní učitele, kteří se snad snažili přece nás něco naučit, se pamatuji jen neurčitě. Do školy jsem to měl asi 500 metrů. Když napadlo hodně sněhu, nosil mne můj statný dědeček na zádech a přitom prošlapoval ostatním školákům cestu. Bývalo u nás dříve daleko více sněhu. Stromy u silnice vypadaly jako keře a silnice ze Hřib do Vitic byla vyházena jako hluboký úvoz. Když jsem chodil do školy poslední rok a po prázdninách mě chtěl dát otec do gymnázia, tak se zjistilo, že neumím řádně držet pero, a proto jsem škrábal jako kocour. Dodnes se na tom mnoho nezměnilo.

                Škola ve Viticích měla dříve velmi dobré vedení. Mé rodiče učil pan řídící Michl, velmi dobrý člověk a před tím, než jsem začal chodit do školy, byl řídícím pan Sychra, který se odstěhoval do Nymburka a učil tam na měšťanské škole. Byl to legionář a s mým dědečkem včelař a dobrý přítel. Vypravoval, jak v zimě zachraňovali ruskou vesnici před vlky. Když dostali rozkaz k osvobození vesnice, dělali si z toho legraci, ale když přišli na místo, a viděli co vlci ve smečkách dokážou, dostali sami strach a bitvu vyhráli jen díky kulometu.

               V roce 1934 byla na Lipanech veliká slavnost 500 stého výročí bitvy. Legionáři přinesli prsť ze Zborovského bojiště a vložili ji pod pamětní desku do mohyly z té strany od přečerpávací stanice. Dnes je tam jiná deska a pochybuji, že je pod ní prsť v kovové truhličce. U mohyly měla být celá bitva zrekonstruována a filmována. Okolo mohyly byly postaveny tribuny pro diváky a vymezen prostor provázkem. Obě vojska, většinou sokolské jednoty a selské jízdy z celého kraje, vyzbrojena a vystrojena bitevními vozy se srazila podle scénáře. Bitva na mne učinila velký dojem. Bitevní vřava strhla válečníky i obecenstvo, a když do boje zasáhla panská jízda, vrhli se i lidé do bitevního pole a znemožnili filmování. Bitva se již neopakovala. Kroje byly potrhány, zbraně zpřeráženy a tak slavnost skončila neslavně.

                Z obecné školy jsem nosil dobré vysvědčení a tak mne otec přihlásil do Gymnasia. Pro mne to znamenalo dohánět na konci školního roku a přes prázdniny to, co jiní v mých letech již dávno uměli. Přijímací zkoušky jsem kupodivu udělal, ale pak nastala doba utrpení. Do školy jsem jezdil v létě na kole, v zimě tam autobusem, a zpátky 7 km pěšky, protože nebylo spojení. Učila se se mnou teta Emilka a ještě mi dával hodiny některý pan učitel z Vitic, nebo slečna učitelka, která u nás také bydlela. Doháněl jsem hodně, ale nedohonil. První rok jsem propadl a musel opakovat. Další mé 4 roky na gymnasiu byly ve znamení boje o projití do vyšší třídy. Do školy jsem chodil zároveň s Fr. Stehlíkem, synem četníka, a Lad. Blažejem. Stehlík se lépe učil než já. Rodiče měli malou Aerovku „cililink“, v nečase ho otec vozil ze školy a tak jsme se také někdy svezli. Přesto jsem více kamarádil s Blažejem. Byl to syn hostinského, doma bral peníze z tržby a byl proto stále při penězích. Já musel doma skládat účty z každého dvacetníku a často jsem mu záviděl. Svačinu jsem si nosil z domova. Chleba se škvarkama, sádlem nebo máslem, jen někdy jsem si směl koupit ve škole párek s houskou, které o hlavní přestávce prodával na chodbě školník Baladrán.

                Otec se občas chodil přeptat na můj prospěch a většinou přišel rozlobený. Jednou jsem dostal pořádný pohlavek a nebýt tety a dědečka, mohlo to být horší. Nejvíce trampot mi způsobila latina. I ostatní spolužáci z města mě považovali za vetřelce a případného konkurenta v úřednickém zaměstnání.

                Když jsem konečně absolvoval 4 gymnasia, přihlásil mne otec do Švehlovy vyšší hospodářské školy v Poděbradech. Všichni měli starost jak já, nesamostatný a nezkušený mladík si budu počínat bez dohledu v cizině. Byl jsem ubytován v podnájmu společně se dvěma studenty u starých lidí výměnkářů na druhém konci města. Pustil jsem se s obavami do učení a celkem se mi dařilo. Hlavně, že otec když příště přijel, byl s mým prospěchem spokojen.

                Můj otec jako školák byl dva roky, jak se tehdy říkalo, na handlu v Liberci, a tak také mne tam zavezl na prázdniny, abych se zdokonalil v němčině. Když mne tam s kufrem vezl a hledal kloboučnický obchod pana Jiřičky, s kterým si kdysi na čas vyměnil rodiče, byl zřejmě dojat. Jiřičkovi nás doporučili na svoje známé a tak jsem zakotvil v rodině čalouníka Hartmanna. Hartmannovi měli jediného, o několik let staršího syna Egona, který se místo mne nastěhoval do Hřib. Stýskalo se mi jen trochu ze začátku, ale pak jsem začal statečně lámat němčinu. Liberec byl z velké části německý, ale česky rozuměli skoro všichni. Hartmanovi se mnou jednali jako s vlastním synem. K večeři býval chléb s máslem obložený různými druhy salámů a káva. V neděli se nevařilo. Šli jsme přes celé město do jednoho hostince na oběd a zůstali tam i na večeři. Paní hostinská byla sestrou paní Hartmannové. V čalounické dílně pracoval také otec pana Hartmanna a jeden dělník, který si nosil k obědu v kastrůlku bramborovou polévku. Paní mu ji ohřívala a často mu jí něčím omastila, poněvadž to byla jen voda s bramborama. Druhé prázdniny šla do Hřib místo Egona dcera hostinské Isolde, a já s Egonem jsem se zúčastnil několika výletů do skal a na kole do Ústí n.L. k jeho příbuzným. Tam jsem se prvně setkal s henleinovci. Pořádali tam nějaký sraz, pochody a večer cvičení s pochodněmi. Po ulicích chodily hlídky v hnědých košilích a já musel dělat němého, aby nikdo nepoznal, že nejsem němec.

                Když jsem se vrátil z prázdnin do školy, profesor němčiny se divil jak plynně mluvím, ale podle nářečí uhodl, že jsem byl na severu. Cestou ze školy mi jednou „hodila stoličku“ Irena Novotná, která chodila do měšťanky a měla se mnou stejnou cestu. Byla to dcera pískaře, bydlela na druhém konci parku a tak jsme se seznámili. Vznikla parta nás tří z kláštera a tří děvčat. Irena, Anna Táborská a Lída Zajíčková. Měli jsme k dispozici pramičku na mrtvém prameni Labe a tam jsme trávili většinu volného času. Otec mi koupil motocykl ČZ 250, abych mohl jezdit častěji domů (jinak jsem jezdil na kole) a když nás Němci zabrali, vrátil jsem se ke kolu a motorka zůstala doma.

                Ve škole jsme měli předvojenskou výchovu ve formě Národní gardy. Měli jsme plátěné uniformy a cvičili s puškama. Ta hra na vojáky se náhle změnila na vážnou věc, když Hitler hrozil okupací. Již několik dní před vyhlášením mobilizace jsme drželi služby ve městě před poštou, okresním úřadem, na mostě, u elektrárny a podobně. Mobilisace byla vyhlášena večer a ráno bylo snad všechno na svém místě. Celý národ spojovalo ohromné odhodlání se bít za svobodu až do konce. Bylo to nádherné vědomí, že všichni táhneme za jeden provaz a že se nedáme. To nadšení vydrželo asi týden, pak přišlo ochlazení a smutek z obsazeného pohraničí. Byli jsme poraženi bez boje. Vojáci se vraceli jako z pohřbu a on to opravdu pohřeb byl. Zabrání celé republiky a zřízení protektorátu bylo už jen smutnou realitou.

                Němci přišli do Poděbrad tiše, promrzlí a zřejmě hladoví. Ve třech dnech byly všechny výlohy prázdné, zavedly se potravinové lístky, nikdo nevěděl, co bude dál, ale několik nás studentů začalo nosit na klopě trikoloru. Byla to samozřejmě opovážlivost, i když jsme ještě nevěděli, co Němci dovedou. Jednou jsem chtěl přejít křižovatku k Riegrovu náměstí. Ruce v kapsách jsem vkročil do jízdní dráhy, kde právě do křižovatky od Riegráku vjíždělo velké osobní auto s německým důstojníkem. Jelo po mé pravé straně a zatáčelo doprava na Jiřího náměstí. Zůstal jsem stát, i když bylo nebezpečí, že mi vjede na nohu. Nevšiml jsem si, že má vyloženou směrovku doprava a ramenem jsem ji ulomil. Auto zastavilo a důstojník-dlouhán šel ke mně, lidé okolo mne ztichli a vtom tichu jsem slyšel hlas – „uteč“. Zůstal jsem stát, nevím proč, Němec se podíval na trikoloru a do mých asi ustrašených i když vzpurných očí, otočil se a odjel.

                Obsazovali nás vojáci lehce oblečení, promrzlí a hladoví. Když zjistili, že u nás dostanou za 1 marku prádelní koš housek, vyjedli v jediném dni všechna pekařství a cukrárny v Poděbradech. Na Riegrově náměstí vařila vojenská kuchyně polévku a nabízeli lidem. Našlo se několik chudáků, kteří se nechali pohostit a za to byli vyfotografováni, asi do novin. Lázeňské hotely byly okupovány vojskem a hitlerjugendem. Byli to kluci s dýkami u pasu, chodili v trojstupech a zpívali, až se okna třásla. Všude panoval vojenský dril a všem šli na nervy. Každé ráno se před hotelem, kde byli také ubytováni, vztyčovala vlajka. My jsme bydleli nedaleko, okna jsme měli do stejného parku naproti elektrárně. Byli jsme tři spolubydlící: Eda Horák, já a Fanda Hliněný z Milčic. Tomu přivezl otec ze zabijačky celou malou tlačenku a jiné dobroty. Všechno jsme společně snědli, jen tu tlačenku si Frantík schoval do skříně na horší časy, ale nějak se na ní zapomnělo a jednou ji vytáhl již zkaženou a hrozně zapáchající. Vyhodit ji jen tak, to by byl hřích. Tak jsme se večer vypravili do parku a tlačenku tiše vytáhli na stožár. Při snímání jsme nebyli.

                Když bylo jisté, že maturitu udělám (1941), přijel za mnou otec a jako odměnu mi koupil krásnou brokovnici 20/20 zlatem tepanou. Měla monogram FB, tedy otcův, a já chtěl, aby ho tam nechali, ale otec ho dal předělat na můj a ještě koupil 2 belgické browningy 6/35, jeden pro mne. Puškař v Poděbradech dělal výprodej dřív, než Němci všechny kulové zbraně zabavili. U nás doma mohly brokovnice viset, protože otec byl členem mysliveckého spolku. Já jsem si udělal myslivecké zkoušky až po válce u SNB.

                V Poděbradech jsme bydleli v bývalém klášteře proti hotelu s okny do parku a k elektrárně. Jednou jsem měl příležitost prohledat půdu a našel jsem za trámy 2 bubínkové revolvery i s náboji. Jeden byl velký, poniklovaný s kroužkem u pažby na zavěšení, zřejmě pamatoval ruskou revoluci, druhý menší vypadal ještě starší. Nevím, kdo si je tam schoval, v domě bydleli jen velmi staří lidé, většinou vdovy, tak jsem si je přivlastnil. Při odzbrojování ve Hřibech se nacházely v kapsách mých kamarádů, dokud jsme se nedostali k samopalům.

                Po maturitě jsem přišel domů hospodařit. Byla válka, potravinové lístky, hospodářské kontroly. Jezdil jsem s volama na poli i do Českého Brodu se řepou, a zpátky vozil řízky z cukrovaru. Kočí jezdil s koňma a mne měl jaksi pod dohledem. Druhý rok jsem dostal také koně. Otec koupil druhý pár, musel jsem dříve vstávat a hřebelcovat. Pracoval jsem celé dny na poli a poznal tvrdý život kočího. Pamatuji se, že jsem za parného dne sekal travní sekačkou sám louku v Dolnici. Tráva ucpávala kosu a já ji čistil rukama, ovádi plašili koně, takže bylo nebezpečí, že mi useknou prsty, já brečel vzteky a bylo mi všechno jedno. Jindy jsme sekali bílý jetel na Lipské, nebo obsekávali obilí pro samovaz, ale to bylo veselejší, bylo nás víc.

                V té době k nám přišel „praktikant“ Jaroslav Veselý (Karel Štainer), ve skutečnosti kapitán horského dělostřelectva, který u nás pracoval asi dva roky. Jeho rodiče bydleli v Sadské a byly příbuzní s dědečkem Homolkou. Můj i jeho dědeček s matčiny strany byli bratři. Štajnerovi k nám jezdili před válkou na návštěvu i se synem vojákem, a protože měli příbuzné i ve Viticích, bylo zde nebezpečí, že ho někdo pozná i přes rezavé vousy. Proto ho otec vzal nejdříve na zkoušku do hostince, a tam ho představil jako svého nového pomocníka. Nikdo ho nepoznal, a tak ho otec přihlásil na obecním úřadě u starosty Valenty jako praktikanta. Pracoval s námi normálně na poli, kočímu a služce vykládal, že u nich doma jsou samé lesy, a že se chce naučit sedlačit. Nám zase vyprávěl, jak se musel doslova prostřílet ze svého bytu na Barrandově, když pro něho přijelo gestapo, a nejvíc přitom litoval krásného ovčáka, kterého musel zastřelit v jedné zahradě, přes kterou utíkal. Když potřeboval na několik dní odjet k partyzánům, poslal ho otec shánět nějakou součástku k samovazu a před chasou mu nařídil, aby se bez ní nevracel. Po práci jezdil po okolí na kole se starou aktovkou a bandaskou kafe na řidítkách jako dělník z práce. Mě vzal málokdy s sebou, ale nikdy mě neseznámil s lidmi, za kterými jel. Musel jsem na něho vždy někde počkat. Jen jednou mě poslal pro nějaké oblečení do Chocerad a tam jsem se legitimoval polovičkou přetržené pohlednice. Byl dobrý lyžař a všestranný sportovec. Startoval také v pětiboji na zimní olympiadě v Berlíně a pochodoval před Hitlerem. Zažil spoustu příhod, které na štěstí pro něho, a někdy i pro nás vždy dobře skončily. Jednou jsme zabili na černo prase, celé naložili a naložené ve velkém štandlíku jsem ho já sám na fasuňku s volama vezl do Chrášťan k Ing. Kafkovi vyudit. Kafka byl členem Národní rady, jak jsem se později dověděl, a u něj se skrývala Štainerova manželka. Vyuzené maso jsme pak rozváželi po různých poštách, například jsme z nádraží v Plaňanech posílali dřevěný truhlík s květinami, a kousek „sušené zeleniny“ jsem vezl osobně jeho rodičům do Sadské. Tak jsme si žili celkem klidně, poslouchali Londýn a věřili, že to přečkáme.

                Pak zastřelili Heydricha a události dostaly hrůzný spád. Denně desítky popravených, moje matka si uvědomila, jaké nebezpečí nám všem hrozí za přechovávání partyzána, stále plakala, a tak musel Štainer odejít někam na Moravu. Tam prý zmáčkli nějakého Němce, vedoucího polesí a od něho pak měli k dispozici osobní auto, aby mohli lépe organizovat odboj.

                Na špýchaře jsme měli staré vojenské sedlo a tak jsem v neděli také jezdil na koni. Seznamoval jsem se tak s okolními selskými syny jako jsem byl sám, a tak jsem se stal členem odbojové organizace. Dostal jsem pásku na rukáv tištěnou na plátně, kterou jsem nikdy nepoužil, a úkol abych organizoval odboj ve Viticích. Podle pokynů jsem vyhledal pana Žibřida, který byl voják a mohl nám nevojákům poradit. V té době jsem se kamarádil se Slávkem Voseckým ze Hřib, který byl vedoucím Kuratoria a já mu pomáhal cvičit. Dále to byli bratři Čechové z Vitic, Staněk z Lipan. Měli jsme společné zájmy, a tak pod hlavičkou Kuratoria se tvořila nenápadně diverzní skupina. Jednou jsme se vypravili do Kleček s úmyslem přerušit vojenskou telefonní linku z Kolína do Českého Brodu. Dřevěný sloup jsme nemohli ani spojenými silami vyvrátit a nahoru vylézt se nám nepodařilo. Vraceli jsme se domů a v polou cestě, u Velké hrušky jsme potkali Růžu, moje děvče, která nám šla se sekerou pod paží naproti. Vrátili jsme se, sloup porazili, dráty přesekali a šli již za šera spokojeně domů.

                V prvních dnech května k nám přijel Ing. Kafka, člen Národní rady. Domů do Chrášťan se bál. Říkal, že Národní rada se usnesla nic proti Němcům nepodnikat (přímo v Praze) a vyčkávat na kapitulaci.

                Václavu Čechovi jsem dal velký poniklovaný bubínkový revolver s hrstí nábojů. Našel jsem ho v Poděbradech na půdě, zřejmě to byla památka z Ruska z první světové války. Sám jsem měl browning 6.35, který mi otec koupil hned, když nás Němci zabrali, dokud puškař v Poděbradech mohl volně prodávat. Při té příležitosti pro mne koupil také brokovnici r 20/20 se zlatým monogramem. Ta byla schovaná, až si po válce udělám myslivecké zkoušky.

                5. května dopoledne místní rozhlas ve Viticích (starosta Macháček) hlásil: „zapněte si radio, něco se děje“. Praha volala o pomoc, vypuklo povstání. Na opakované výzvy z Prahy, abychom zadrželi německá vojska před Prahou jsme se vypravili, snad čtvrtina všech obyvatel ze Hřib, ke státní silnici. Po kapsách jsme měli různé zbraně, myslivci lovecké, ale proti německým kolonám jsme se neodvážili. Já jsem měl v kapse browning 6.35 a můj otec kulovnici. Starší a rozumnější lidé se postupně vraceli domů a my mladí jako poslední. Kousek od státní silnice jsme potkali samotné německé nákladní auto, které se nějakou oklikou vracelo na státní silnici. Chtěli jsme ho zastavit, ale jelo dál. Na předním blatníku seděl voják s ovázanou rukou a se samopalem. Když nás auto míjelo a my za ním zklamaně hleděli, spatřili jsme vrchního strážmistra Šťastného, který jel z Brodu na kole. Skočil z kola a auto zastavil. Hned na to odebral vojákovi na blatníku samopal a dal mu facku. Neslyšeli jsme, co si povídali, rozběhli jsme se zpátky a dokázali, že Němci z auta museli odejít pěšky a beze zbraní. V autě byly naloženy látky ve štůčkách, ale nás to nezajímalo a nevím, kam se to podělo.

                Byli jsme nadšeni prvním úspěchem a zbraněmi a nemohli jsme se dočkat příštího dne. Ráno jsme zase stavěli auta, která jezdila ve skupinách, ale nikdo nezastavil. Pak jsme viděli přicházet od Kolína skupinu pěších s jedním koňským povozem. Bylo jich mezi 15-20 a tak jsme si řekli, že to je naše příležitost. Šli pomalu, utahaní a tak jsme se jim postavili do cesty. Nebyl s námi nikdo starší než 19 let a to nás omlouvá. Když Němci viděli, že je nechceme pustit dál, zastavili se a posedali si na pankejt. Jejich velitel, vysoký a rázný, přišel k nám vojenským krokem a na naši výzvu, aby nám odevzdali zbraně řekl, že zbraně odevzdají dnes o půlnoci, ale jen vojákům a ne klukům jako jsme my. Mezi tím co jsem se bavil s velitelem, postavili Němci na pankejt lehký kulomet a leželi za ním připraveni k palbě, a tak jsme jim museli dát zase zelenou a byli jsme rádi, že jsme ty pistolky na ně nevytáhli.

                Domů jsme se vraceli v náladě pod psa, ale na odpoledne jsme se připravili lépe. Vzali jsme sebou silné ocelové lano a to jsme natáhli přes silnici asi metr nad zemí od stromu ke stromu. Sešlo se tam zase víc lidí a byl mezi nimi i jeden strážmistr z Vitic. Jako jediný v uniformě byl pověřen, aby auta, která se objevila, zastavil. Stoupl si před lano a zvedl ruku. Auta chtěla projet jako obyčejně, když tu spatřili lano. První řidič šlápl na brzdu a zastavil před lanem, ale táhl na laně další auto a to, aby nenarazilo do prvního odbočilo doleva, a málem porazilo našeho strážmistra. Silnice byla zablokovaná, také třetí auto muselo zastavit a začalo odzbrojování. Příkop se plnil samopaly a pancéřovými pěstmi, už jsme se nebáli nikoho. Na blatníkách i uvnitř byli ranění a tak jsme jim vzali zbraně, které jsme viděli a pustili je dál bez podrobnější prohlídky, protože jsme čekali další kolonu.

                Tak to šlo do večera a příští den znovu (9.5.1945). Zastavili jsme dvě nákladní auta a mezi nimi jelo osobní s nějakým tlustým generálem. V té době již všichni co odzbrojovali poznali, že v nákladním autu lze přijít také k jiným věcem než zbraním, a proto se vrhli tam a osobního si nikdo nevšímal. Já se Sakem ze Hřib jsme k němu přistoupili a vidím samé zlato na výložkách, chlap seděl a nechtěl ven, šofér byl jako socha. Já na ně mířil a Sak odzbrojoval. Pistole se zvláštní žlutou pažbou, zlacený kordík, samopal a mohli dál. Později jsem se dozvěděl z radia, že jel do Brodu vyjednávat kapitulaci.

                V Českém Brodě byl na vedlejší koleji pancéřový vlak a v Liblicích prý pancéřová jednotka. Ten obrněný vlak jsme měli my kluci zabrat. To bylo tak: Zavolal si mne Ulrich z Přistoupimi, zřejmě byl informován, že jsem zapojen v odboji, a ptal se mne, kolik bych mohl sehnat dobrovolníků na přepad tohoto vlaku v noci. Zatím nevěděl kolik lidí sežene, takže jsme se domluvili, že mi večer vzkáže, jestli se to uskuteční nebo ne. Já mu slíbil, že seženu asi tři kamarády, i když jsem věděl, že to nebude žádná legrace. Do večera jsem z toho měl čím dál větší strach a tak jsem si oddychl, když přišel vzkaz, že se přepad nekoná.

                Vesele jsme v Klečkách odzbrojovali, nedošlo k žádnému incidentu, jen jedna paní se mne ptala, na co jsou ty palice. Řekl jsem, že nevíme jak se s tím zachází, ale že to prý dělá velkou paseku. Paní se zhrozila, že to má její kluk doma pod postelí a utíkala domů.

                Byli jsme tak zaměstnáni, že jsme ani neslyšeli přestřelku u liblické vysílačky. Na rozcestí, kde je odbočka na Kostelec se sešly dvě kolony Němců. Jedna od Kolína, kterou jsme krátce předtím odzbrojili, a druhá od Kostelce. Chvíli se radili, pak naházeli zbraně do příkopu na Kostelecké silnici, polili a zapálili. Potom nasedli a odjížděli směrem ke Brodu. Houf chlapců, kteří je pozorovali se vrhl na zbraně, tahali je z ohně a někdo z nich na Němce, kteří již sjížděli se svahu u vysílačky, vystřelil. Němci zmizeli pod kopcem, ale neodjeli. Najednou se objevili se všech stran, zatáhli skupinu chlapců jako při honu na zajíce a také tak si počínali. Večer mi o tom vyprávěl Slávek Vosecký, který byl při tom. Lezl po kolenou příkopem v naději, že se dostane z té pasti, ale najednou se nad ním objevil němec a odvedl ho k ostatním zajatcům. Bylo jich něco přes deset, a u Přistoupimi je chtěli zastřelit, ale pak je odvedli na kraj Českého Brodu, tam je odpočítávali, každého třetího, ale nakonec se pohádali a nechali je jít domů.

                Od nás ze Hřib byl při této přestřelce zraněn Jaroslav Semerád, čistý průstřel plic. Nevím, jak se dostal domů, ale navečer ho vezlo nákladní auto do Brodu do nemocnice. Brod byl ještě v německých rukou. Ti, kteří se schovali v nízkém obilí a později utekli, měli štěstí. Jména ostatních jsou na pomníku na křižovatce.

Druhý den bylo ticho, nebylo koho odzbrojovat. Odpoledne se začaly od Kolína valit tanky a my běželi na státní vítat osvoboditele. Jeli na nákladních autech zaprášení, že jim jen oči svítily, občas nám hodili masovou konzervu, ale také mrtvého nechali ležet u silnice. Pak se obce přely, kdo ho má pochovat, protože ležel právě na hranici katastru Hřiby a Bylany.

                Začali jsme se vracet do normálního života, bylo po válce. Sešel se první Národní výbor ve Hřibech a já jako člen odboje jsem se stal také jeho členem.

                Po státní silnici začaly proudit skupiny vozatajstva, všechno co mělo čtyři kola s obručemi, s chlupatými koníčky, kteří sotva pletli nohama, naloženi válečnou kořistí. Většina rudoarmějců měla více než patero náramkových hodinek na ruce a stále je poslouchali a natahovali. Jedna skupina se utábořila ve Hřibech na návsi, vařili v kotli koně a po domech sháněli alkohol. Prohlíželi bez zábran domácnosti, skříně, zásuvky, a co se jim líbilo si vzali přímo před majitelem, na jeho protesty se tvářili udiveně, jako že nerozumějí. Tak jsem přišel o stříbrnou cigártašku s monogramem, kterou jsem dostal za maturitu. Jeden z nich našel ve špajsce v předsíni láhev se zbytkem lihu na pálení. Bylo tam asi 3 cm lihu a v něm silná vrstva utopených much. Líh vypil, mouchy vyplivnul a hledal dál. Za láhev slivovice nabízeli štůček látky na dámské šaty dle výběru. Spali ve stodolách a kde se dalo, a během dvou dní se zase ztratili, a s nimi i nová plachta na žebřiňák.

                Po nich přišli další, již slušnější lidé a ubytovali se u nás v pokoji. K večeři chtěli vajíčka. Matka přinesla celou ošatku vajec, asi 60 ks, aby si vzali, kolik budou chtít. Našli největší hrnec v domácnosti, dali do něj dvě kilové konzervy masa, tu celou ošatku vajec a já nevím co ještě. Večeřeli jsme s nimi a bylo by vše dobré, kdyby nepřinesli asi 20 l kanystr vodky. Nemělo to daleko od petroleje a já to nemohl polknout. Hrozně se urazili, že s nimi nepiju, mluvili o buržoustech a musel jsem nakonec utéci a spát v seně na půdě. Otec s nimi popíjel a říkal, že když se najedl těch vajec, že se mu nemůže nic stát, ale ráno jsem ho našel na dvoře, ještě o sobě nevěděl.

                Bylo po válce, všichni si oddechli, ale mně nastaly nové starosti. Otec nepřál mojí známosti s chudou dcerou četníka. Řídil se příslovím, jak si kdo ustele, tak si lehne. To znamenalo, že jestli se ožením proti jeho vůli, dostanu jen skrovnou výbavu, vlastně nic a proto jsem se snažil osamostatnit.

                Řešení se našlo, když se prováděl nábor do SNB a já se dověděl, že velitel partyzánů Štainer je hlavním velitelem SNB. Rozjel jsem se za ním, bydlel zase na Barrandově, svěřil jsem se mu se svým trápením a s jeho pomocí jsem byl přijat do výcvikového střediska v Praze u tanku. Byl to vlastně krátký vojenský výcvik a po jeho skončení jsem byl přidělen na oddělení SNB v Krakovské ulici, kde jsem nějakou dobu vykonával službu v doprovodu zkušených policajtů. Ti znali Prahu jako svoje boty, všechny prostitutky znali jménem a cizí nebo novou poznali na dálku. V noci jsme kontrolovali noční podniky, nejraději ty tajné bez firmy, jen zavřená vrata do průjezdu. Velitel (chodili jsme ve třech) zaklepal a za chvíli jsme se ocitli ve víru veselí, kde nám všichni poklepávali na ramena, cpali americké cigarety do kapes, nabízeli pití „co si dáte kluci esenbácký“. Já nesnášel alkohol a často jsem podstrčil svoji dávku kolegovi, ale přesto přišla často naše patrola ze služby ve veselé náladě.

                Na ulicích noční Prahy to nebylo tak veselé. Po setmění přepadávali rudoarmějci na ulici chodce a svlékali je ze šatů, takže k nám do Krakovské přibíhali lidé jen ve spodním prádle. Při pronásledování takových loupežníků byly přestřelky velmi časté a ztráty byly na obou stranách. Rudá armáda měla proti našim služebním pistolkám značnou převahu. Jednou jsme v noci potkali tříčlennou sovětskou hlídku, která se bavila střílením do různých terčů. Napomínali jsme je, aby nestříleli, že lidé chtějí spát, ale oni na nás namířili pistole a museli jsme odejít, i když jsme byli vyzbrojeni samopaly.

                Ale ani ve dne nebylo bezpečno. Na Václavském náměstí před museem měl službu výhybkář elektrik, starší člověk. Přišel k němu mladý rudoarmějec, a ptal se kolik je hodin. Výhybkář vytáhl z vesty hodinky velké jako dlaň, uvázané na řemínku, ale nestačil se na ně podívat. Vojín mu je vytrhl a naskočil do tramvaje, která právě jela od musea dolů. Na pískání okradeného tramvaj zastavila, lidé vytáhli zloděje ven a vedli ho k nám na revír do Krakovské. Hodinky měl v kapse a nechtěl je vydat. Než stačila skupina zahnout do Krakovské, vojín se jim vytrhl a naskočil do jedoucí tramvaje směrem k můstku. Tramvaj ujela asi 100 metrů, než na pokřik lidí zastavila a lidé ho odvedli na dopravní oddělení SNB ve Vodičkově ulici, kam to bylo nejblíže. Příslušníci SNB mu hodinky odebrali, posadili ho na lavici pod věšák, na kterém byly pověšeny opasky s pistolemi, a telefonovali na sovětské velitelství, aby si ho vyzvedli. Jakmile pustili vojína s očí, hned se snažil vydobýt pistoli z pouzdra, a proto telefonovali k nám pro pouta. Oni jako dopraváci je neměli a tak jsem byl vyslán jako nejmladší s pouty a vyslechl celou příhodu osobně. Než jsem přiběhl s pouty, právě skončila jedna z potyček při jeho pokusu o útěk, při které vzaly za své i skleněné dveře do kanceláře. Zanedlouho potom se dostavil sovětský důstojník. S pistolí v ruce chtěl okamžitě zadrženého zastřelit, a teprve po velkém přesvědčování usoudil, že ho zastřelí až u nich na velitelství. S namířenou pistolí ho odvedl až na roh Václavského náměstí a já je sledoval. Na rohu se zastavili, řekli si pár slov a každý odešel na jinou stranu.

                Na revíru v Krakovské jsem byl jen několik měsíců, když přišel posudek z Vitic. Pravděpodobně zásluhou strážmistra Šimka jsem byl vylíčen jako člen kuratoria a nespolehlivý ke službě u SNB. Hrozilo mi propuštění, a proto jsem se vypravil na hlavní velitelství za pluk. Štainerem. Nebyl přítomen, ale setkal jsem se tam se strýcem Háskem, který tam byl přidělen, a ten mi zařídil, že jsem byl povolán do půlroční školy SNB v Litoměřicích. Škola byla ve velké budově bývalého semináře vedle kostela, vysoko nad Labem. Dole přes ulici mezi námi a Labem stál dvoupatrový nevěstinec. Bylo to sice dosti daleko, ale v oknech, většinou bez záclon, se daly pozorovat zajímavé scénky. Ubozí seminaristé tam museli za první republiky přemáhat pokoušení ďábla za zvlášť ztížených podmínek. Litoměřice v té době byly zaplaveny pohlavními nemocemi. Podle lékaře bylo tam evidováno v léčení 70% všech žen ve městě.

                Blízko Litoměřic vybudovali Němci podzemní továrnu, do které chodili pracovat vězni z Terezína. Byli jsme se také podívat na krematorium adaptované ze staré cihelny a na otevřené hromadné hroby. Byl to otřesný zážitek. Příslušníci SS, bledí, s vytřeštěnýma očima vynášeli ze širokého příkopu vychrtlá těla, která tam byla naskládaná v několika vrstvách nad sebou. Tělo vždy položily rovnou na prkno, aby se nerozpadlo a odnesli na stůl, kde lékař zjišťoval a diktoval příčinu smrti, počet zlomenin nebo střelných ran. Byly to jen kostry potažené kůží a sladký mrtvolný zápach zarážel dech.

                Ze školy jsem byl přidělen jako rotný se čtyřmi peckami na stanici SNB do Zákup u České Lípy a za krátký čas povýšen na strážmistra. Služba se mi celkem líbila, našel jsem si byt na faře a oženil jsem se. Svatbu jsme měli na Staroměstské radnici v Praze, bez mých rodičů a bez hostiny. Dokonce i kytici jsem sháněl na poslední chvíli. Rovnou ze svatby jsme jeli vlakem do Zákup. Zařídili jsme si skromně byt, a protože u fary byla velká zahrada, pořídil jsem si dvě ohrady s vodou a přistěhoval nutrie ze Hřib, které do té doby obsluhovala moje sestra. Vedli jsme spokojený, bezstarostný život a večer chodili hrát s místní mládeží volejbal.

                Já byl občas odvelen na hlídání odsunutých Němců. Němci, kteří čekali na odsun. Byli umístěni v dřevěných barácích nedaleko České Lípy, ohražených plotem s ostnatým drátem. Život tam byl podobný jako v koncentráku, ale bez sadizmu a mučení. My jsme hlídali na vnější straně plotu. V táboře byly ubytovány ženy a muži zvlášť a mezi baráky byl také plot, u kterého se nesměl nikdo zdržovat. Jednou přišla k plotu hezká Němka a prosila mne, abych nechal vyvolat jejího snoubence, že má být s příštím transportem odsunuta a musí s ním mluvit. Nedaleko stál připravený Němec s hlásnou troubou v ruce a čekal jen na mé kývnutí. Bylo to na vzdáleném konci tábora, daleko od kanceláří a tak jsem kývnul. Nevěděl jsem, že výzvu si budou předávat všichni vyvolávači. Když se celý tábor rozhlaholil, věděl jsem že je zle, ale odbylo se to jen důtkou.

                Později jsem byl trvale odvelen do Osečné, a když jsem tam dostal domek se zahrádkou, přestěhoval jsem se tam natrvalo. Bylo tam hezky pod Ještědem. V potoce pstruzi, v lesích houby, narodil se nám syn. Jedině nám vadilo, že jsem byl často odvelen na různé služby, někdy na 14 dní, většinou na měsíc. Hlídal jsem SS v Terezínské pevnosti, pátral po benderovcích ve Vyskytné u Pelhřimova, hlídal hranice v Hroznatově u Chebu a podobně.

                Ani jsem nepozoroval, že se zostřuje třídní boj, jen podle dopisů od matky jsem se dovídal, že kočí se odstěhoval do pohraničí, kde si zabral hospodářství a krmič dobytka musel jít proti své vůli do kovárny. Celé hospodářství doma museli zastat moji rodiče se sestrou a i když měli traktor  Hanomag 22 ks, přece to nemohli zvládnout. Byly jim předepisovány takřka nesplnitelné dodávky obilí, masa, vajec, takže otci stále hrozil kriminál. V takové situaci jsem nemohl odolat prosbám, abych se vrátil a pomohl jim. Otec se sice pořád zlobil, že jsem se oženil proti jeho vůli, ale okolnosti ho donutily a myslel si, když hospodářství rozdělí na dvě menší, že budou dodávky také menší a že se společně udržíme. V té době byl také plukovník Štainer zbaven funkce hlavního velitele SNB a vyšetřován pro spojení s „krvavým Titem“. Tito byl jugoslávským lidem považován za osvoboditele. Měl z bývalých partizánů vytvořenou dokonalou protišpionážní síť v zemi a nenechal si do vnitřních záležitostí Jugoslavie mluvit. Po jeho návštěvě v Praze, kde byl srdečně uvítán, se naše vztahy prudce ochladily a Štainer na to doplatil.

                V únoru 1949 jsem byl na vlastní žádost z SNB propuštěn, otec pro mne přijel s traktorem a nastěhoval jsem se do deputátního domku čp.6 ve Hřibech. Na MNV prohlásil, že budu samostatně hospodařit na asi 7 ha polí, které měl spachtované, dal na mne přepsat také nějaký dobytek, ale ve skutečnosti zůstalo hospodářství vcelku, a my jsme s manželkou nahradili všechny pracovní síly, které chyběly. Tak se na to díval také MNV a dodávky nám nesnížil. Dělali jsme všechno, abychom udrželi hospodářství v chodu. Já mimo ostatní práce jsem krmil 20 kusů dobytka a manželka dojila. Větší část našich polí byla na Lipské, tedy méně úrodná než v rovině a na základě toho žádal otec snížení dodávek, ale marně.

                Ve Hřibech byla svolána schůze, na které se mělo založit JZD. Přijeli zástupci z okresu, přemlouvali, ale na té první schůzi neuspěli. Ve vsi se totiž už před válkou vytvořilo několik skupin, kde měli vždy dva nebo i tři sousedi společné hospodářské stroje, traktůrek „Svoboda“, mlátičku a podobně. Byl to zárodek strojních družstev a pro zemědělce to bylo přijatelnější než JZD, kde bylo podmínkou dát všechno do společného užívání. Na té schůzi se přihlásila o slovo také paní Cháberová. Vyprávěla, že po osvobození byli u ní ubytováni také vojáci rudé armády. Když šla ráno dojit krávu, tak jí jeden mladík řekl: „Pole a kráva, to dobře, to vaše. Ne do kolchozu, to špatně.“. Zástupce okresu na to řekl, že to byl ještě pozůstatek reakce, syn ruského kulaka, s kterým si teď po válce Sovětský svaz poradí. Po té první schůzi následovaly další, až bylo JZD utvořeno. Rozoraly se meze, všechna úrodná pole patřila družstvu a ti, kteří nechtěli nebo nemohli vstoupit do družstva, měli dostat neúrodná pole daleko od vsi. Tím byli všichni, kteří ještě váhali vstoupit do družstva přesvědčeni.

                Větším sedlákům byly na jaře 1951 odebrány všechny hospodářské stroje a odvezeny ze vsi. Když jsme se ptali, čím máme pole obdělávat, řekli nám, že od toho je STS. Otec marně dával všechna pole k dispozici, musel na nich pracovat, jezdit s koňma, matka krmila prasata v našem prasečníku, ale do JZD vstoupit nesměli.

                Se mnou to bylo lepší. Otec dal na mne připsat ta pole, která měl spachtována (především od příbuzných) a poněvadž nebyla moje, připadla automaticky družstvu a já byl volný. Přihlásil jsem se jako traktorista do STS v Přistoupimi a tam jsem našel v kopřivách na zahradě náš traktor jako vrak.

                Polním pracím jsem rozuměl a v práci jsem podával takové výkony, že jsem se stal brzy úderníkem a za rok jsem byl navržen do školy agronomů. Nakonec z toho byl jenom krátký kurs úsekových agronomů v Kamýku nad Vltavou. Když jsem se vrátil, bylo místo hlavního agronoma obsazeno komunistou, ale po praktické stránce úplným blbcem a tak jsem pod ním nemohl dělat ani úsekového a musel jsem zpátky na traktor.

                Když jsem dojížděl na kole do STS, byla moje manželka zaměstnána jako účetní ve státním statku, kde měl národní správu pan Vyhnálek. Statek měl být nejdřív rozparcelován, ale potom se stal základem JZD a manželka tam pracovala dál. Práce na traktoru mne již tak nebavila, protože jsme museli jezdit na směny, chvíli jsem byl zaměstnán v pobočce STS v Synči, chvíli v Chrášťanech a tak když se naskytla možnost jít na brigádu do cukrovaru, odešel jsem na kampaň.

                Po skončení jsem tam chtěl zůstat jako strojník, ale dostal jsem se jen na těžkou práci při vykládce vagonů u vápenky a tak jsem dal výpověď.

                 Šel jsem se hlásit o práci na pracovním úřadě a tam mi dali na vybranou doly, Kunčice nebo stavokombinát v Českém Brodě. Vedoucí stavitel Procházka mě přidělil k zedníkům jako přidavače. Z počátku se mi práce zdála těžká, ale později jsem si zvykl. Prováděli jsme různé opravy, adaptace i několik nových staveb. Do práce jsem jezdil autobusem. Obědval jsem až doma a potom jsem ještě nakrmil nutrie a pracoval na zahradě.

                Dokud jsem měl lovecký lístek, chodil jsem večer do Dolnice na divoké králíky. Když mi nebyl lovecký lístek prodloužen, musel jsem zbraně prodat. Byla to krásně vypracovaná hamrleska 20/20 se zlatem vytepaným monogramem a malorážka s dalekohledem. Když jsem nemohl střílet, lovecká vášeň mne zavedla k fretkám. Koupil jsem si fretku, pořídil dvě zdrhovací sítě a vydal se znovu na králíky. Ze dvou prvních nor se fretka hned vrátila a pak jsem ji vpustil do nory se dvěma východy. Krátce po vpuštění bylo slyšet pískání a dupot, ale nic nevyběhlo. Fretka dávila králíka v noře. Asi 4 m od vchodu bylo pískání jasně slyšet. Vzal jsem rýč a v hloubce asi 40 cm jsem narazil přímo na mrtvého králíka. Mezi tím jsem zaslechl další pískání a dostal jsem stejným způsobem dalšího a teprve potom fretku. Fretku jsem měl na zahradě ve velké ptačí kleci, ke které byla přistavena budka. Jednou fretka budku odstrčila a utekla. Bylo to na jaře, stopa žádná, veškeré pátrání bylo bezvýsledné. Můj malý Jiříček s Vendulkou také pátrali. Chodil po vsi a ptal se lidí: „Neviděli jste našeho norka, to je takové žluté zvířátko jako kočička a my mu říkáme noreček.“ Norek jsme mu říkali všichni, aby nikdo ze vsi nevěděl, že vlastně pytlačím. Druhý den zadávil fretku Novotných vlčák, když k nim vběhla na dvorek. Objednal jsem novou, ale s tou jsem již neměl takové štěstí.

                Jednou jsem se vracel z neúspěšného lovu a tu jsem spatřil na zahradě dva muže. Tlumok jsem ukryl v křoví a šel k nim. Byl to pan Hampl a Macháček. Pozdravil jsem je a ptal se jich, co hledají. Hampl povídal: „Potřebujeme, abys nám vy-klidil ty kůlničky na dvorku, zítra tam dáme kuřata, protože nám přijde další zásilka.“ Namítl jsem mu, že to nejde tak rychle, že tam mám slepice. V další debatě jsem jim řekl, že mi otec domek se zahradou ústně daroval již v roce 48 a od té doby si na něj činím nárok jako majitel. Jelikož toto č.6 nebylo dosud zabráno podle §55 ani ho nikdo nedal do nuceného pachtu, nemá na něj JZD žádný nárok. Pan Macháček promluvil do debaty asi v tom smyslu, že domek č.6 patří k hospodářství č.8, že mne dosud mlčky v domku trpěli, a že nikdo z nás si nemůže osvojovat právo na domek, třeba by byl skutečně jeho. Nato Hampl řekl, že když to teda chci písemně, že to dostanu. Asi za tři neděle na to dostal otec dekret, kterým se mu dodatečně zabírá čp.6 se vším živým i mrtvým inventářem. Proti tomu se otec odvolal, ovšem bez výsledku.

                Za měsíc potom v pátek odpoledne jsem dostal doporučeně výměr ONV, kterým se mi odebírá užívací právo na můj byt a přiděluje se mi byt v Bášti č.33. V dopise byl přiložen výměr MNV, kterým moje celá rodina je vypovězena jako nežádoucí z obce. Byl jsem právě v práci, když manželka dopis otevřela. Rozjela se za mnou do Českého Brodu, aby mi sdělila tu pohromu, že se musíme v pondělí, to je za 3 dny stěhovat. Byl jsem zdrcen. Manželka chtěla vidět náš nový byt, tak jsme sedli do vlaku, na Florenci do autobusu a z Klíčan jsme šli pěšky. Padal sníh s deštěm, byla to smutná cesta. Byl jsem u konce duševně i tělesně a manželka mne podporovala. Na MNV v Bášti jsme se přihlásili a chtěli jsme vidět byt. Pan Burian nás zavedl do hospodářství č.33, dosti zchátralého, ale s obytným stavením napohled zachovaným. Neměl klíče a tak jsme nahlíželi dovnitř jen okny. Místnosti byly vlhké, omítka na stěnách dole opadaná. Burian slíbil, že dá omítku spravit a že si budeme moci vybrat 3 místnosti. Druhé 3 místnosti měly být rezervovány pro dalšího ubožáka, ale na konec jsme tam bydleli s cikány. Dlouho jsme se s prohlídkou nezdrželi. Bylo jasné, že není možno vzít sebou ani část nutriové farmy, ani jedno trio.

                Vrátili jsme se večer zpět a druhý den v neděli jsme si za dohledu družstevníků začali skládat své věci. Tu neděli se stěhoval můj otec do Dobrého Pole podle podobného výměru. Přijeli ho stěhovat družstevníci se žebřiňákem, ale otec odmítl. Řekl, že on vždycky stěhoval deputátníka na gumových kolech, a tak museli přijet s valníkem. Bylo nám řečeno, že pro nás přijede jedno nákladní auto a tak jsme předem věděli, že spoustu věcí musíme nechat na místě. Něco jsme rozdali, něco dali do úschovy k sousedům v naději, že se s tím shledáme – marně. V jedné místnosti v mém domku, ve spíži, měl otec uskladněno různé nářadí, které nebylo v hospodářství často potřeba, jako vidle na řepu, kosy na obilí, měděný kotel, který nestačil zabudovat atd. Když družstevníci zjistili, že to patří mému otci, dostavil se příslušník SNB a balení se změnilo v domovní prohlídku. Chtěli vědět co je v každé krabičce a ztrpčovali nám naše již tak zoufalé postavení. Na večer mne odvezli k výslechu do Brodu snad jen proto, aby na balení zůstala manželka doma sama jen se svou sestrou Magdou, která u nás byla náhodou na návštěvě. Domů jsem šel pěšky. Na výminku jsme nic nenechali, protože nám pan Macháček řekl, že je budou později také stěhovat.

                Když jsem byl u výslechu, přijeli družstevníci valníkem pro věci mého otce ze spíže, a přitom naložili co se jim líbilo, moji stojanovou vrtačku a brusku ze šicího stroje a podobně. Mezi tím otcovým nářadím byly také 3 sekáčky na cukrovku. Ty hodil pan Hampl mé matce pod nohy se slovy „ty ještě budou potřebovat“ a skutečně matka s nimi ještě mnoho let osekávala řepu na svých bývalých polích. Otec se totiž po několika letech vrátil. Domek kam ho nastěhovali, potřebovali na zřízení prodejny a tak otce přestěhovali do Hřib č.23 na výminek, kde dosud bydlela teta sama.

                V pondělí ráno 13. července přijelo nákladní auto z hospodářského družstva v Českém Brodě se závozníkem, naložili jsme co se vešlo, sedli si i s dětmi nahoru a jeli. Nikdo ze vsi se s námi neloučil. Po cestě nám vítr bral dopisy a lehké věci z beden co nebyly přikryté. V Bášti jsme vše rychle složili a protože řidič se nad námi smiloval, jeli jsme ještě jednou. Z družstva měli zaplacenou jen jednu cestu, druhou jsem zaplatil já a tak jsme do večera dovezli zbytek nábytku a dříví na topení.

                Nutriová farma zůstala bez pána. Starali se o ni hoši Cháberové, ale brzy spálili čerpadlo na vodu a nutrie křičely hlady. Já jsem dvakrát týdně dojížděl na motorce a dělal co mohl, a přitom vyjednával se svazem chovatelů v Praze, až si pro nutrie přijel jeden chovatel. Měl jsem uznaný chov, ale zvířata byla v bídném stavu a tak jsem musel prodat za babku.

                V Bášti jsme byli přiděleni do JZD a předseda nás chtěl dát do chléva. Vzepřel jsem se tomu, protože ze Hřib jsem byl vystěhován jako nežádoucí kulak, tedy nebezpečný pro družstvo, kde bych mohl zapálit nebo otrávit dobytek. To byl totiž hlavní argument, kterým se vysvětlovala celá akce „K“. Byl jsem tedy přidělen i s manželkou na denní práci. Magda odvezla děti na Slovensko k babičce. Pracovali jsme u mlátičky, nakládali pytle na valník, tvrdě jsme pracovali, ale výplata byla slabá.

                Hospodářství, kde jsme bydleli, bylo přiděleno státnímu statku a když se děti vrátily, šla manželka krmit dobytek, který tam statek umístil. Bylo to uprostřed vsi a tak z hygienických důvodů dobytek po 3 letech odvezli, a manželka přešla do statku jako skladnice.

                Na podzim přišel do Báště na STS pásový traktor Stalinec a neměl s ním kdo jezdit, tak mne JZD půjčilo do stanice a již jsem tam zůstal. Jezdil jsem s pásákem jen krátký čas, potom se Zetorem 25 a Škodou 30. V traktorce v Bášti jsem se cítil jako doma, byla to dobrá parta. Zajišťovali jsme polní práce ve všech okolních družstvech a veškerou dopravu i soukromníkům – cihly, písek. Jezdili jsme pro stavební podniky v Praze i při stavbě elektrárny v Tisové u Sokolova. Kde jsou ty časy, kdy jsme Prahu projížděli křížem krážem s traktorem a valníkem.             

                Po několika letech bylo STS v Bášti zrušeno, dílna přešla do majetku JZD a já přešel do dílen v Chabrech, kde se opravovaly traktory a jiné stroje pro družstva. Pracoval jsem v kovárně, stříkal opravené traktory barvou, dělal el. instalaci na traktorech. Přitom jsem se vyučil strojním zámečníkem ve Vodochodech a elektrikářem ve večerních kursech v Praze u El.podniků. Slibovali mi zvýšení platu, ale mezi tím se STS v Chabrech stala jen pobočkou STS Kolovraty a dostali jsme jen zpevněné normy.

                O žních jsem šel na brigádu jezdit kombajnem do JZD Předboj. Děti byly na prázdninách u babičky na Slovensku a manželka mi dělala pomocníka. Maďarská ŽM také čistila obilí, zachycovala plevy a zadinu a Růža obíhala svědomitě kolem a večer byla zaprášená jako kominík. Celkem se nám tam líbilo a během příštího roku jsem z STS odešel a dělal v Předbojích mechanizátora a nákupčího v jedné osobě. Když bylo třeba, dělali jsme s předsedou Krákorou všechny zemědělské práce. Nakládali a skládali seno, brambory i umělá hnojiva. Když jsem tam dostal byt, přišla za mnou i Růža a dělala skladnici na špýcharech.

                Byli jsme spokojeni s prací i výplatou, když přišla další pohroma. Byli jsme právě v nejpilnějších žních, když nás obsadila vojska sovětů a Poláků. Ráno za šera nás probudil temný hukot velkých letadel, která vysazovala vojska na letišti ve Vodochodech. Odtamtud postupovaly jednotky vojska a obsazovaly křižovatky, benzinové pumpy a všechna strategická místa. Vojáci mysleli, že je to pokračování manévrů z Polska a polské jednotky se teprve od vesničanů dozvěděly kde jsou, a snad již druhý den byly staženy, takže jsme se setkávali jen s rusákama. Prahu obsadily tanky. Silnice byly přeplněny transportéry a nákladními auty (auta dělala dojem vyřazených vraků) a já se služebním autem jsem se mezi nimi proplétal a sháněl náhradní díly na žně. Lidi, se kterými jsem se ty dny setkal, většinou skřípali zubama nad naší bezmocností a některé ženy veřejně plakaly. Komunisti mlčeli, stranili se skupin, kde se mluvilo o okupaci, a někteří předstírali bolení břicha. Každou volnou chvíli jsme poslouchali rozhlas, který zprvu nabádal k pasivnímu odporu, desorientaci okupačních vojsk, k zachování klidu. Později vyjadřoval beznaděj a hlasatelé se loučili s posluchači i se svým mikrofonem. Volání o pomoc a výstřely v budově rozhlasu jsem osobně neslyšel. První den okupace jsem měl starost o syna, který studoval a bydlel v Praze. Někteří lidé jeli do Prahy na pomoc jako při povstání v r.45 a bál jsem se, že studenti budou mezi nimi. Oddechl jsem si, když odpoledne přišel Jirka z Prahy pěšky do Báště. Vypravoval, že v Praze je zmatek, nic nejezdí, tanky střílí v ulicích a kulomety jsou slyšet ze všech stran.

                U nás jsme pokračovali ve žních a do Prahy jsem se dostal služebně až za několik dní. Viděl jsem domy a Národní museum postřílené jako při povstání, všechny parčíky v Praze obsazené tanky, všechny domy popsané výzvami, aby šli domů, obrázky i verše, vše vyjadřovalo hluboký nesouhlas celého národa. Svatý Václav byl obložen květinami na počest padlých, vydavatelství novin rozdávalo zdarma zprávy o okupaci. Viděl jsem vyhořelé domy okolo budovy rozhlasu na Vinohradech. Prý tam lidé dělali barikádu z vlastních aut a zapalovali tanky lahvemi benzinu při obraně rozhlasu. Ale i Rusové rozdávali noviny kolemjdoucím. Viděl jsem, jak jeden člověk vzal Rusovi celý balík novin a zapálil ho na ulici. Lidé stáli okolo než noviny shořely, a rus se tiše ztratil.

                Ještě dlouho potom měli Rusové obsazena všechna strategická místa. Mezi Mochovem a Čelákovicemi na vyvýšeném břehu stála řada tanků namířených na státní silnici. Rozhlas přešel do jiných rukou, mluvilo se o dočasném obsazení naší země, o nebezpečí, které nám hrozilo ze strany Dubčeka, který hlásal komunismus s lidskou tváří, o realitě se kterou se musíme smířit, ale lidé se těžko a pomalu smiřovali s osudem. Každý cítil, že ta okupace nebude jen dočasná, že to bude zase nová poroba jako za Habsburků. Ještě nás bolestně vzrušila smrt studenta Jana Palacha, který se na Václavském náměstí veřejně polil benzínem a zapálil na protest proti okupaci. Chtěl pohnout svědomím okupantů a probudit národ z mrákot, ale jeho oběť byla zbytečná. Násilí nemá svědomí ani smysl pro čestné jednání.

                V době Dubčekovy éry, kdy se pomalu začala uvolňovat naše závislost na Sovětském svazu a komunistická strana přestala tvrdě uplatňovat svoji linii třídního boje, v té obrozenecké době, kdy se začalo lidem svobodněji dýchat, se začali vystěhovaní kulaci, kteří přišli o všechen svůj majetek, hlásit ne snad o svoje statky, ale o svou lidskou důstojnost, aby mohli bydlet jako lidé, vrátit se domů, nebo si zařídit život podle svých představ. V té době si kulak Srbek zažádal, aby se směl vrátit do Báště a protože v obci proti tomu nebylo námitek, podal na nás žalobu na vyklizení bytu. My jsme byli ochotni se vystěhovat zpátky do Hřib, a protože domek č.6 ve Hřibech nám byl protiprávně zabrán, zažádali jsme o jeho vrácení. Jednání se dlouho vlekla.

                My jsme Srbkovům uvolnili byt a přestěhovali se do Předboj, ale protože jsme byli v právu a právo v té době začínalo mít zase svůj význam, přestěhovali jsme se zase domů. Bylo to právě včas, kdy po vojenském obsazení měli komunisté jiné starosti, než hlídat neškodné kulaky. Museli dělat čistku ve vlastních řadách, kde se hodně členů „pomýlilo“ nebo dokonce vystoupilo ze strany.

                Ještě před stěhováním jsem napsal do JZD, že bych rád dělal opraváře v dílnách, ale odepsali mi, že pro mne mají místo na traktoru a jen v zimě když nebude co dělat v dílně. Mezi tím jsem se dověděl, že pan Urban se chystá, že mne prožene. Na traktoru jsem si užil přes 15 let a tak jsem sháněl jiné zaměstnání. Nakonec jsem se dostal znovu do STS, tentokrát do Českého Brodu k elektrikářům. Nejdříve jsem dělal rozvaděče v dílně, potom s partou instalace velkokapacitních kravínů a jiných zemědělských staveb a tak jsem se konečně dočkal důchodu. Šel jsem do důchodu proto, že práce v partě s mladými lidmi, kterým jsem chtěl ve všem stačit, mne již unavovala. Těšil jsem se, jak si budu pomalu dělat to, co se mi líbí, ale poznal jsem, že mám stále více práce, kterou nestačím udělat.

                Snažím se pochopit, čeho se dopustili takoví zemědělci, kteří celý život tvrdě pracovali, stavěli nové stodoly, chlévy, kupovali zemědělské stroje a sami bydleli často v nevyhovujícím prostředí. Shromažďovali a zvelebovali svůj majetek většinou ne z mamonu, ale ze strachu z bídy, na kterou se pamatovali ze svých dětských let, proto aby rodina byla zajištěna pro případ, kdyby onemocněli a nemohli pracovat. Stále měli na očích výstrahu v podobě žebráků, kteří chodili prosit o kousek chleba a hrnek kafe nebo teplou polévku. Rozumná selka je nikdy nenechala odejít s prázdnou, i když se někdy tvářila jako by si odtrhovala od úst. Žebráci k nám chodili asi 2-3 za týden, někdy dva za den. Chalupníci s kravkama a s 2 ha pole si museli přivydělávat u sedláků, s 5 ha a párem volů se uživili sami. Každé hospodářství vyžadovalo výrobní kapitál, mimo polí, staveb a práce také spoustu nářadí od motyčky, pluhu a kosy k secímu stroji, různým žacím strojům, fasuňkům a žebřiňákům. To všechno stálo hodně peněz, a ty nerostou sami na poli. Každá koruna byla zasloužená selskou chytrostí, zkušeností, pílí a kapkami potu. Kdo na to neměl, přišel na buben a musel začínat znovu. Kdo na to měl rozum, píli i vytrvalost, koupil si koně nebo traktor a kulak byl na světě ani nevěděl jak. Kulakům se vyčítá, že vykořisťovali dělníky. Dělníci se nechali vykořisťovat, protože to pro ně byla jediná možnost obživy. Dělník i sedlák jedli u jednoho stolu, tak říkajíc z jedné mísy. Dokud byli mladí, byli spokojení, protože se u sedláka dosyta najedli, trochu peněz si ušetřili a vedli bezstarostný veselý život. Když se jim v místě nelíbilo, sbalili svoje věci a sbohem. Když měli rodinu, přibyly jim starosti a jako deputátníci strávili celý život, nebo při trošce štěstí si postavili malý domek, chodili k větším sedlákům do práce, koupili si korec pole, kravku, kozu a tak dokola. Dnes mají mladí lidé také bezstarostný život, jsou na tom, co se týče budoucnosti a peněz, nesrovnatelně lépe, ale veselost a družnost jaksi vymizela.

                Po revoluci propadl majetek kulaků, který dávalo dohromady několik generací, ve prospěch socialismu bez náhrady. Velká většina nářadí a strojů, které by sedlákům sloužily ještě 20 nebo 50 let šla ihned do šrotu, ostatní se zničilo do dvou let. Byl to majetek kulaků, které bylo třeba zlikvidovat, ale byl to také ohromný majetek celého národa, nás všech. Byl to třídní boj, ale jednostranný. Sedláci nechtěli bojovat, chtěli žít a pracovat na polích, které zdědili nebo koupili za poctivě vydělané peníze. Teprve když jim odvedli dobytek a koně, odvezli stroje a je samé přesídlili někam daleko od domova s poznámkou, že nejsou v rodné obci žádoucí, teprve potom poznali, co je to třídní boj. V tom boji kulaci ustoupili bezpráví, ale nepodlehli. Byli zvyklí tvrdě pracovat a proto si všade tam, kam byli přestěhováni, získali úctu a pověst poctivého člověka.

Po válce (Zdena Benáková)

Těsně po válce

                Teď bych se chtěla vrátit ještě o trochu zpět. Když  měl můj bratr po škole v r. 1941, měl se podle všech předpokladů vrátit do hospodářství a získat ještě praxi v zemědělství, aby se jednou staral coby hospodář. Ale bohužel k tomu vůbec nebyl.

               Bydlel stále na výminku u Emilky a dědečka a do statku chodil jen z donucení. Byl stále unavený a nespokojený, a tatínek to těžce nesl. Bylo z toho doma plno mrzutostí. Našel si ještě děvče, které nebylo z hospodářství, a moji rodiče to neradi viděli. Tatínek chtěl, když viděl, že Jirka k hospodaření není, aby šel dále studovat, protože po válce v r. 1945 to bylo snadné, a brzy by získal titul ing. zemědělství, a jeho dívka podle rodičů měla počkat. Ale Jirku nebavilo ani to a odjel do Prahy. Rodiče měli dojem, že se jen přece rozhodl a jel se na tu školu přihlásit. Ale vrátil se a jen tak mimochodem navečer na dvoře řekl mamince: „mami, já se zítra žením.“ Maminka to oplakala, tatínek na to neřekl ani slovo. Pamatuji se na to velmi dobře, byla jsem u toho. Bylo to v roce 1946. Jirka se oženil a z domova odešel. Na nikoho nebral ohled a nikoho se neptal. Byl prý u Štainera a ten z něho udělal „SNB-áka“, to byla tatínkova odměna za válku.

                Já jsem chodila do roku 1944 ještě do Liblic do školy, ale na jaře jsem dostala zápal plic a podhrudnice, a školu jsem ani nedokončila pro nemoc. Ale jakmile bylo po válce 1945, měla jsem plnou hlavu plánů a chuť do života. Toužila jsem se podívat do ciziny a hned jak to šlo, jsem si začala vyřizovat pas a visum. Nejdříve jsem se chtěla podívat do Švýcar. Trvalo to dlouho, stále jsem nemohla dostat povolení, trvalo to celý rok, ale konečně jsem měla úspěch, a koncem roku 1946 jsem měla vše připraveno. Málem jsem ale neodjela, protože Jirka odešel z domova a rodiče zůstali samy, ale tatíček na tom trval, abych jela, když mám už povolení a vyjednané místo ve Švýcarech a řekl, to nějak ten půl roku přežijeme. Byla jsem mu vděčná a slíbila jen se vrátit včas. Odjížděla jsem 4. února 1947. Švýcary byly pro mne víc než škola, dostávala jsem rozum, byla jsem mladá a myslela jsem si, že mám svět u nohou. Ze Švýcar jsem se dostala i do Itálie, ale o tom všem až později. Chtěla jsem se vrátit domů a pomáhat rodičům. Ale představovala jsem si, že jak to jen půjde, znovu se rozjedu, a také doma jsem si již začala vyřizovat visum, tentokrát do Švédska. Získala jsem již příslib víza a adresu na tamního zemědělce.

                Musím ale přiznat, že můj návrat ze Švýcar hodně podpořil  „sokolský slet“. Měl být v r. 1948 a já jsem byla náčelnicí jednoty ve Viticích, a na slet jsem musela připravit nejen sebe, ale i skupinu děvčat – dorostenek, a skupinu menších dívek – žákyň. Skutečně jsme na „Sletu“ cvičily všechna prostná cvičení, celkem 5 druhů. Bylo to nádherné.

                Ale bohužel, ještě než slet v červenci začal, přišel 25. únor 1948 a vládu v naší republice nastoupili komunisti. Pro mě to znamenalo, že již 19. března mě policie SNB sebrala cestovní pas. O hodně později jsem ho získala ze známosti na černo z okresu a mám ho na památku schovaný.

                Táhla jsem to dál s rodiči, jak to jen šlo. Bylo to v zemědělství kruté, ale to už jsme pomalu věděli, že to nepůjde dlouho udržet. Politická situace se pro nás stále zhoršovala.

                Já jsem se vdávala v červnu 1949 a také tak těžce jsme s manželem hospodařili ve Vyšehořovicích. Až do července  roku 1951. V tom roce v lednu se nám narodila holčička. V červenci ale nastala pro nás katastrofa. Mého manžela Pepu i mého tchána dědečka zatkla jednoho dne večer, právě když začínaly žně, kdy jsme mohli sklidit úrodu za práci celého roku, kriminálka STB.

A bylo zle

                Naše hospodářství ve Hřibech (36 ha) na tehdejší dobu bylo pěkné, moderní a vzorově vedené. Bylo natolik známé, že se u nás střídaly exkurze, chovaný dobytek měl rodokmeny, zúčastňoval se aukcí a výstav. Stroje v této době byly moderní např. traktor, mlátička, zrnomet, dojení strojové, byl to statek jeden z nejlepších na okrese.

                Špatná doba nastala po válce, v pohraničí zbylo plno volných neobydlených zemědělských usedlostí po odsunutých Němcích a lidé ze vsi co u nás pracovali, odcházeli jejich majetek zabírat. Na práci doma nezbyl nikdo než rodina. V roce 1948, kdy se komunisté ujali vlády, bylo jasné, že to pomalu spěje ke konci. Z nás se stali kulaci, celá rodina byla vystěhovaná za krutých podmínek. Na vůz tažený koňmi, které již zapůjčilo JZD, si rodiče mohli naložit jen nejnutnější věci, jako postel, peřiny, skříň a trochu šatů, prádla a odvezli je ke Kouřimi do jedné neobyvatelné místnosti, samozřejmě bez příslušenství. Co zbylo ve statku, se rozkradlo. Tatínek se musel hlásit na úřadu práce a ten jej poslal pracovat na Slapy, kde se právě stavěl most v Cholíně. Za nemocnou manželkou jezdil jen v neděli. Na stavbách pracoval asi deset let až do 65 roků. Jeho důchod činil 600 Kč. Maminka neměla na nic nárok a žádný důchod.

                Spolu s rodiči byl vystěhován i můj bratr s rodinou se dvěma dětmi do Báště u Prahy za stejných krutých podmínek. Já jsem se v roce 1949 vdala, odstěhovala a můj manžel i tchán tuto dobu odnesli kriminálem a já také vystěhováním (popisuji jinde). To byla „odměna“ z vlastenecké lásky naši rodině za vytrpění a obětování v době války.

Byl konec července 1951

                Zítra měly začít žně, sklizeň za celoroční práci. Všechny stroje byly připraveny, na dvoře stála mlátička. Protože v naší rodině byl dobrý zvyk, nejdříve vymlátit obilí lidem, kteří u nás pracovali, to se již do tohoto dne stalo. Zítra ráno začínáme sklízet obilí pro nás. Proto večer po práci můj manžel vzal motorku a objížděl ještě lidi, kteří nám měli pomáhat. Bylo asi 8 hodin večer a dostavili se k nám dva cizí muži a hledali mého manžela. Řekli mi, aby ihned jakmile se vrátí, se dostavil na MNV. To se stalo a zároveň se musel dostavit na MNV i můj tchán. Od té chvíle jsme je já i moje tchyně již neviděli, nesměli jsme s nimi promluvit a oba byli zatčeni a odvezeni do vězení. Samozřejmě jsme již obilí nesklízeli. O hospodářství se již postaral tajemník s KSČ. Naše konto v bance bylo dáno k dispozici těmto organizacím. Nejen, že zmizelo, ale ještě se nadělaly dluhy. Já jsem měla přístup do hospodářství zakázán. Nastaly pro nás těžké doby. SNB mě předvolalo na stanici do Mochova, kde mně bylo řečeno, abych se okamžitě vystěhovala se svým malým dítětem, nebo že by mě museli sami vystěhovat do pohraničí. Slíbila jsem, že se tedy vystěhuji. Povoleno jsem měla si vzít jen svoje osobní věci. Samozřejmě při stěhování u mě stál stále jeden člen KSČ a nedovolil mi si vzít nic, co by mělo souviset s hospodářstvím. Např. ani pneuměřič, který mně vzal z ruky. Manžel a tchán byli nejdříve odvezeni do věznice v Českém Brodě a později do vazby do Kolína. Nastala doba soudů. Během čtyř měsíců jsme měli čtyři veřejné lidové soudy v Českém Brodě, kam bachaři dopravili vězně v poutech. K těmto soudům, bylo povoláno prokurátorem asi 52 svědků z Vyšehořovic a okolí. Hledal se důvod, aby mohl být manžel i tchán odsouzený. Důvod se hledal těžko, protože naše hospodářství bylo velmi dobře vedeno. Všichni jsme velmi těžce a pilně pracovali, všechny předepsané dodávky jsme měli splněny, a navíc všichni svědkové, kteří byli u soudu vyslýcháni o chování obou obžalovaných, říkali totéž – byli dobrými hospodáři a dobrými lidmi! Pomáhali celou válku, všem kdo potřeboval. Pamatuji se velmi dobře, že i předseda MNV ve Vyšehořovicích p.Strnad ačkoliv mu bylo s.Medkem tajemníkem KSČ vyhrožováno předem, aby si dobře rozmyslel, co bude říkat, že má 3 děti a strana mu to neodpustí, přes všechno se nechal na revers přivést z nemocnice, (kde byl právě na operaci) k soudu aby na svou čest prohlásil, že tito obžalovaní se ničeho špatného nedopustili a jsou to čestní a správní lidé.

                Jelikož ale za tu dobu byli již obžalovaní 4 měsíce v Kolíně ve vazbě a statek byl již v rukou KSČ, bylo nutné rozhodnout, aby dostali trest alespoň za dobu, co byli ve vazbě. Rozsudek zněl na ty 4 měsíce za nedodržený zástav dobytka. I při plnění všech dodávek. Předepsaný zástav dobytka hovězího zněl na 42 ks a my jsme vlastnili jen 40 ks. Od posledního lidového soudu byli obžalovaní propuštěni na svobodu. Mezi tím ale prokurátor zažaloval mě, že jsem ovlivňovala svědky. Nebyla to pravda, s nikým jsem nemluvila, o předsedovi p.Strnadovi jsem se dozvěděla až dodatečně, mnoho svědků jsem ani osobně neznala, protože jsem žila ve Vyšehořovicích teprve 2 roky, a měla jsem při vší práci a starostech o hospodářství málo času. A když mě násilím vystěhovali, to už teprve ne. Měla jsem starosti,  jak se uživit. Nemohla jsem si najít zaměstnání, protože jsem měla malé děcko. Nejdříve jsem se uchýlila ke své tchyni, ale i ta byla vystěhována a proto jsem odešla ke své staré tetě do Hřib k Českému Brodu. Teta byla vdova a měla důchod 400 Kčs. Z toho jsme žili. Když se manžel vrátil, našel si zaměstnání v TOSu v Čelákovicích jako údržbář dělník a mysleli jsme si, že to utrpení pro nás skončilo. Ale opak byl pravdou. Byl to jen začátek. Prokurátor se odvolal proti nízkému trestu a byl znovu soud v Praze na Pankráci. U soudu se přečetl jen rozsudek a okamžitě nástup přímo od soudu znovu do vězení. Manžel dostal další 2 měsíce a tchán 4 měsíce. Manžel 100 000 pokuty a tchán 150 000 pokuty. Nevíme za co. Ovšem peníze v bance nebyly, sklizeň nebyla, naopak měli jsme platit ještě za celý rok 1951 daně a pojištění. To bylo zaknihováno na hospodářství již jako dluh. Byla to pro nás pohroma, prodávali jsme všechny cennosti a dělali si dluhy, abychom zaplatili pokuty. Po nástupu manžela do kriminálu jsme měla i já soud v Praze na Karlově náměstí. Byla jsem odsouzená na 2 roky podmíněně. Byla jsem v té době znovu těhotná. Snad i to mě zachránilo, že jsem to nedostala nepodmíněně. Manžel se dověděl až na Pankráci, že budeme mít druhé děcko, které jsme si moc přáli. Po dvou měsících vazby jsem doufala, že se manžel vrátí a že již budeme žít jako normální lidé. V den kdy měl být manžel propuštěn jsme čekala od rána od 6-ti hodin před pankráckou věznicí, ale bohužel do večera jsem se nedočkala,  nevyšel. A když jsem se ptala proč nebyl propuštěn, bylo mi řečeno, že propuštěn byl a že se ve věznici nenachází. S pláčem jsme odjela v noci domů, totiž k Českému Brodu k mé staré tetě, která mi hlídala děcko.14 dnů jsem čekala, zdali se manžel objeví a pak jsem musela jít na SNB hlásit, že je nezvěstný. Bylo mi řečeno, že utekl za hranice. Řekla jsem, že to je nesmysl, že ví, že budeme mít druhé dítě a nikdy by to neudělala, aby mě opustil. Tak jsem ho hledala ve všech věznicích po Praze. Nikde nebyl, všude ho zapřeli.

                Při propuštění na Pankráci (v domnění, že jde domů) ho ihned ve vrátnici znovu zatkli a odvezli ho do vězení na Karlovo náměstí. Do další věznice a ani mu neřekli proč a na jak dlouho. Měl plno starostí, co se děje doma. Po 14dnech se dozvěděl, že mu prokurátor přidává 1 rok TNP a byl převezen do Ústí nad Labem (odtud se již ozval) a později do kamenolomu k Litoměřicům. Domů se vrátil, když se náš syn již narodil. Ta doba byla pro nás strašná. Nejen, že jsme neměli peníze, protože jsem nemohla do stálé práce a neměla jsem ani kam, bydlela jsme na vesnici u Českého Brodu ve Hřibech, byla to sice vesnice odkud pocházím, ale bydlela jsem u své tety, ne u rodičů. Moje rodiče i můj bratr s rodinou měli stejný osud, byli také ze statku vystěhování a nemohli mi ničím pomoct. Rozvezli je do cizích okresů. Byli stejně postiženi. Neměli jsme na nic nárok. Ani na potravinové lístky, které v té době byly. Zároveň byl volný trh potravin, ale velmi drahých, na které jsme neměli. V té době jsem chodila česat třešně k silnicím k sadařům, abych si něco přivydělala na živobytí. I když jsme byla v jiném stavu a potom s děckem. Uvádím jen pro příklad, za načesání 1 kg třešní jsme měla plat 1 Kčs, čili za 1 q třešní bylo 100 Kčs a na volném trhu 1 Sunar pro děti stál 100 Kčs. Kdyby mně nepomáhali lidé, kteří mě dříve znali ze vsi, kteří u nás dříve pracovali, těžko bychom přežili.  Na nic jsme neměli nárok a tak jsem byla ráda, když mně někdo podstrčil tajně potravinový lístek na trochu mléka. Těžko se dnes o těch dobách hovoří. Nebyla žádná lidská práva, nebylo žádné zastání, byli jsme kulaci a to stačilo pro lidi, kteří o nás nic nevěděli a blíže nás neznali. V roce 1953 byla nová měna a všichni lidé si mohli vyměnit své peníze 1:50 a každý měl nárok na 60 Kčs vyměnit 1:5, ale my jsme byli kulaci, neměli jsme nárok ani na toto. Za všechny své peníze, které jsem vyměnila v záložně, jsem dostala 4,20 Kčs.

               Po propuštění mého manžela z TNP směl pracovat jen doly – hutě a tak se ubytoval u svých taktéž vystěhovaných rodičů v Čelákovicích, v bytě naprosto nevyhovujícím, v jedné místnosti bez příslušenství a nastoupil místo v Kovohutích. Jinde ho nesměli přijmout a zemědělství jsme měli přímo zakázané. Protože žádný jiný byt nebyl, nic jsme nesehnali, manžel bydlel v Čelákovicích a já s dětmi ve Hřibech celých 5 let, než se nám podařilo (to děti už měly jít do školy) koupit domek, mimochodem na dluh, abychom konečně bydleli už společně, jako rodina. Manžel pracoval v Kovohutích 16 let ve slévárně na 3 směny. Všechny zemědělské školy a znalost odborná nám nebyla nic platná. Domek jsme spláceli 15 let. V té době se nestavily ještě paneláky. Doma jsme pilně, vlastníma rukama budovali naše společné bydlení. Já v Čelákovicích jsem okamžitě nastoupila do práce, ale našla jsem velmi podřadné zaměstnání, stále se s námi táhlo naše kulactví. Nastoupila jsem do galvanisovny jako dělnice, později v mechanice u revolveru a u soustruhu, dále ve skladě jako dělnice a později svou pílí jsem se dostala na místo vedoucí skladu a nakonec jako zásobovačka hutního a spojovacího materiálu v Okresním kovopodniku Praha  – východ. Pracovala jsem vlastně celých 27 let u jednoho podniku. Manžel pro roce 1968 mohl již opustit Kovohutě a odešel ke státnímu statku jako agronom. Měli jsme všichni zemědělství v krvi, kterou jsme zdědili po svých předcích. Ale bohužel v roce 1970 se stala manželovi velká nehoda. Měl těžký úraz na motorce – havárii. Narazil do něho Robur. Byl to úraz téměř smrtelný, nezaviněný a nastalo léčení, které trvalo víc jak rok po nemocnicích a následoval plný invalidní důchod. Bylo mu 48 let. Havárii měl naprosto nezaviněnou i rozhodnutím soudu. Byly to další těžké roky. Děti jsme se snažili v té době dostat do škol, což bylo moc těžké, stále jsme byli kulaci. Každý si k nám mohl cokoliv dovolit.  Jenom vlastní pílí, vytrvalostí a houževnatostí, jsme se dočkali obyčejného lidského štěstí a tepla domova. Až v roce 1957 v červenci jsme konečně, jako rodina mohli bydlet společně. Moc jsme už toužili být pohromadě, Zdeničce bylo už 6 let a měla jít do školy a Jožkovi, který se mi narodil v r. 1953 ve Hřibech v době, kdy  byl Pepa ještě zavřený, byly 4 roky. Pepa byl stále do té doby u vystěhovaných rodičů v Čelákovicích, v tom naprosto nevyhovujícím bytě a za námi jezdil do Hřib po směnách odpracovaných v Kovohutích ve slévárně, na motorce, v zimě i v létě Já s dětmi jsem bydlela u tety ve Hřibech na výměnku (ten „výměnek“  nezabrali komunisti jen proto, že jej vlastnily tři sestry mojí maminky, a dvě z nich nebyly kulačky. Zabrali jen kus zahrady. Moji rodiče v té době bydleli vystěhovaní v Dobrém Poli u Kouřimi. Také v naprosto nevyhovujícím bytě. Do Hřib jim hřibští komunisti dovolili se vrátit až v r. 1957, až po mém vystěhování zase ze Hřib do Čelákovic. Ale ovšem ne do statku, ale zase na „výměnek“ k tetě Stázince. Tam i dožili. Dědeček do 79 let, babička do 8l let a teta se dožila 92 let. Bohužel se žádný nedočkal listopadu v r. 1989, kdy skončila hrůzovláda komunistů.

Jak jsem prožívala okupaci (Zdena Benáková)

                Nejhůř ve Hřibech bylo po popravě Heydricha, to zloba nacistů byla šílená. Zavládl v celé zemi teror a gestapo řádilo všude. Zatýkalo nevinné lidi. Ti, kdo byli zatčeni během dne, byli zastřeleni téhož večera. Jejich jména byla vytištěna v novinách pro výstrahu. Dobře se na to pamatuji. Plné noviny, nepřehledné sloupce, tisíce lidí. Krutě, rychle, bez varování.

                V té době, kdy u nás Štainer byl, mi bylo asi 14 – 16 let. Moje mamička tu dobu těžce nesla, byla přesvědčená, že skončíme špatně a hlavně si myslela, že když to přijde dříve, že alespoň já to přežiji, protože doufala, že němci popravují až od 15 let.

                Dnes se to těžko píše, ale bylo to hrozné. Štainer to bral všechno jako samozřejmost. Tvrdil, že i když za jeho osobu někdo zemře, on pro národ dělá víc. Já jsem v rodině měla za úkol po celém okrese objíždět na kole pekaře a kupovat malé, kulaté bochníčky chleba (pozn. doma jsme pekli, ale veliké bochníky). Ty kupované jsem doma vydlabala, dostala jsem seznamy adres a chleby jsem vyplňovala do váhy buď špekem, nebo sádlem, a nebo i browningem s náboji, podle toho, jak bylo potřeba, kam měly jít. Buď na některou adresu do koncentráku (většinou do Svatobořic na Moravu),  nebo k nějakému partyzánovi. Chleby jsem zabalila, a napsala adresy, a znovu na kole jsem je rozvážela po okrese na různé pošty.

                Ale jednou se konec války už blížil a musím říct, že nikdo ho nevítal s takovým nadšením. Byli jsme šťastni, že jsme přežili. Bylo mnoho rodin, které měli smutek v očích. Ale byla veliká naděje v budoucnost. To jsme ještě ani netušili, že přijde další pohroma, že se blíží rok 1948 a s ním vláda komunistů.

                Ještě bych se ráda zmínila, že po revoluci v Praze 1945 se nejdříve přehnali Němci, kteří  se odzbrojovali. Bylo to neštěstí, protože spoustu lidí nemělo žádné zkušenosti, a tak se stalo jedné skupině asi 30 mladých nezkušených hochů (byl mezi nimi i můj bratr),  že zastavili auto plné německých vojáků, požádali o zbraně, oni je vydali a pokračovali v jízdě. Ale v tom okamžiku vzal jeden němec zbylý kulomet do rukou. Bláhoví chlapci mysleli, že zbraně byly všechny. V okamžiku, z asi 30 chlapců jich 24 padlo. To bylo velké neštěstí. Bratr se zachránil ve škarpě, jako jeden z mála. Bylo to na poslední chvilku války, zbytečně zmařené životy. Takřka z hlouposti, ale co matek bylo nešťastných. Teď je jen pomníček na rozcestí silnic od Kolína k Č. Brodu a Kostelci n.Č.Lesy. Stojí tam, ale jim život už nikdo nevrátí.

                Potom, během pár dnů se přihnali rusové. Nejdříve jsme je vítali, nevěděli jsme co je to za lidi. Brzy jsme ale poznali, že je to pohroma. Nejdříve jeli v nákladních autech, naložených kořistí, vezli všechno, vykradené byty, továrny, auta plné látek, nábytku, i šicí stroje (šlapací),  koberce. Dokonce překrásné koberce v kabinách nákladních aut s vystřiženými díry pro pedály a pěkně vyložené kabiny. Oni ani nerozeznávali komu, to berou. Byli osvoboditelé a brali všechno, co viděli a co se jim líbilo. Další za nimi jeli na koních, zaplavili s koňmi celou vesnici. A zabrali byty. Nezajímalo je kam půjdeme spát a kde budeme bydlet.  Obsadili byt a vše bylo jejich. Pamatuji se, jak v ložnici mých rodičů přespával i důstojník, u jehož postele na kožešině spal jeho sluha. Oblékal ho, čistil mu boty apod. Nemohla jsem pochopit, že v Rusku, po 30-ti letech v socialismu, které tam již byl, žijí jako za carů. Rusové u nás byli jistě měsíc, i více, zase se střídali, jedli všechno co viděli, pili syrová vejce. Viděla jsem např. jak si vzali důstojníci celý  koš na stůl přímo v pokoji, vejce brali, pili a skořápky házeli na zem, a hlavně pili! Všechno, co bylo s alkoholem, ale hlavně vodku, ty měli stále dost. Skoro všichni hráli na harmoniky a každý si hlídal svůj majetek. V kuchyni na pohovce například přespával jeden, který nikdy nedal z rukou, ani ve spánku, dosti velkou plechovou krabici. Měl ji plnou zlatých šperků. Každému vzali z rukou hodinky, říkali : „davaj časy“. Viděla jsem např., že měl po obou rukách hodinky od zápěstí až do podpaždí. Ale budík, když začal sám zvonit, praštil s ním o zem a rozšlapal ho.

                Ale všechno jednou skončí, i vojska odjela a byl konečně klid. Pak se ještě sem tam potulovali krajem a stalo se např., že ve vsi se ozývala velká střelba, šli dva po vsi, ptali jsme se proč střílejí, že němci už tu žádní nejsou, a oni odpověděli: „aby kulí ubývalo“ ! Teď už dost, to jenom abys kdo to čteš, si udělal obrázek, kdo byli naši „osvoboditelé“.

                Život běžel dál, a stále jsme měli naději, že zase bude dobře, že bude republika prosperovat a že bude mír. To jsme ještě netušili, že přijdou komunisti i k nám.

Jak se pracovalo v odboji u nás (František Benák)

                Na konci r. 1939 o nějakých svátcích nás navštívili nějaké známé s p. pplk. Karlem Štainerem (byl to vzdálený příbuzný). Bavili jsme se tak porůznu a mimo jiné, v nestřežené chvíli, začal p. pplk. Karel Štainer se mnou vyjednávat a sdělil mi, že je stíhán gestapem a je na něho vydán zatykač, zdali by mohl u nás nějaký čas pobýt, což jsem mu bez dlouhého rozmyšlení přislíbil, ale hned mi to vrtalo v hlavě i v noci jak a co zařídit aby to bylo dobře a tak jsem jel do okresního města do Českého Brodu na ústav práce, kde jsem u p. Navrátila žádal, zda by mi mohl přidělit praktikanta. Věděl jsem, že jej hned tak nenajde na pouhých 19ha vlastních a 17ha najatých, ale byl jsem v záznamu.

                Pro jistotu se uchýlil na Barandov do jedné chaty, kde však jej němci vyslídili, chatu obklíčili, nastala přestřelka, K. Štainer byl zraněn do ruky přesto však se mu podařilo dostati k Vltavě, kde utrhl loďku a přeplaval Vltavu a tím se zachránil. Brzy z jara přišel p. pplk. K. Štainer s ruksakem na zádech, že u nás bude pod jménem Jaroslav Veselý a hned mi ukazoval občanskou legitimaci, která byla trochu matná, no ale já to spolk a zůstal u nás. Hned druhý den jsem jel do Českého Brodu na ústav práce k p. Navrátilovi a oznámil jsem mu, že jsem praktikanta našel sám a zdá se že je slušný, aby mi jej přidělil a předložil jsem mu občanskou legitimaci na Jaroslav Veselý. P. Navrátil to vzal na vědomí a milého p. J. Veselýho mi přidělil a s tím již pak p. J. Veselý mohl jít doma na MNV se přihlásit. Byl tedy normálně přihlášen, dostal potravinové lístky a tabačenku, což bylo velmi důležité pro jeho cestování.

                Práce brzy z jara nebylo tolik, občas si odjel, nikdo si toho nevšímal, lidi si na něho zvykli a tak to vesele ubíhalo. Když byl doma ledacos nám pomohl v zemědělství, ještě dnes si vzpomínám jak vodil plečku v bramborách, běhal bos v řádcích a nebo jednou na žních pohraboval s jedním koněm, já měl takový starý pohrabáč a když vyklopoval musel se nahnout dozadu a právě tím pohybem zatáhl za opratě a kůň né že nešel dál jak měl, ale ještě udělal krok zpět a tím se pohrabáč vyvrátil a p. Veselý přepadl na pohrabáč, to se mu stalo několikrát, lidé se mu smáli, tak od toho utek a odcestoval na nějaký den, tak ani nevím zda to nedělal úmyslně aby mohl odjet. Mimo jiné také ve žních když se mlátilo s pole, nosil pytle obilí na sýpku, přitom běhal také bos. Nejdůležitější bylo jak zařídit před lidmi jeho odchod bez jakéhokoli podezření. To jednou bylo to na špičkových žňových pracích zapršelo, nic se nedalo dělat, ale za dva dny to oschlo tak, že se začalo odpoledne dělat a mlátit s pole. Každá pracovní síla byla dobrá, bylo jich málo a věděl jsem, že p. Veselý musí ve 3 h. vypadnout na delší dobu a jak to zařídit? Samozřejmě každá věc je řešitelná, šel jsem k samovazu, kde jsem odmontoval 1 součást a před lidmi povídám, heleďte pane nechte všeho, toto je součást z vazače vychozená, tady v Č. Brodě to nemohu sehnat a bez toho nemohu sekat, jeďte s tím do Jičína ke Knotkovům (jméno není zcela čitelné) a přivezte mi to od nich nové, a kdyby to neměli na skladě, počkejte až Vám to udělají, bez toho mi domů nejezděte, i kdyby jste měl na to týden čekat, no a jel a přijel 4-tý den a pak 2 dny ležel. Já když přijel dal jsem tam starou součást obarvenou a sekalo se dál. Ono když bylo méně práce tak si ho lidé tolik nevšímali. Jeho dopravní prostředek byl v létě kolo a v zimě lyže, těch měl kolik párů a ještě na ně měl povlaky se kterými se mu to nesmekalo, ale ať to bylo v létě nebo v zimě vždy přijel utahaný, že musel pak odpočívat, to se rozumí že to také nebylo těm lidem lhostejné, oni stále pracovali a on jen někdy, a tu jednou jeden zaměstnanec nějaký Mariška se nad tím rozčílil, že prý on nic nedělá, že je to vůbec nějaké podezřelé co je to za člověka a že půjde na četnickou stanici a udá ho aby si ho vyšetřili co je to zač a zkrátka se z toho strhla velká hádka na dvoře, lidi koukali, já se už toho hrozil jak to s námi špatně dopadne, že nás seberou všechny, ale p.Veselý to vystihl dobře, dřív křičel Mariška, nyní začal křičet p.Veselý, chytil ho za rukáv a povídá pojďte půjdem na četnickou stanici hned bez strojení, bez odkladu, já Vám tam ukážu koho zavřou. To se rozumí Mariška dostal z toho strach, nešlo se nikam a již měl od něho pokoj a Mariška ho pak skutečně respektoval.

                Vedle nás bydlel četn. strážmistr Š. (Šimek), který se dělal chytrým a jednou také přišel ke mě a tak mezi řečí povídá, abych si k němu dal schovat hrnec sádla, abych si doma nenechával příliš velké zásoby. Samozřejmě jsem hned věděl co chce a že má chuť lacino přijít k hrnci sádla a že bych nikdy již ani prázdný hrnec neviděl, tak jsem mu hned řekl že ho tolik nemám abych si jej musel schovávat po vsi že se u nás při tolik lidí rychle rozejde atd., avšak netrvalo dlouho, jednou tak sedím v kuchyni, klímám za stolem venku vrata otevřená a na dvůr je z kuchyně vidět zasklenými dveřmi najednou mě probudí hrkot auta, koukám, jedno – druhé auto předjíždí před kuchyni, kriminálka z Kolína, mají sebou korespondentku s psacím strojem v duchu mi bleskne Veselý je doma, ale kde? Co chtějí, je s námi konec, jistě jedou pro něj. Zaklepali na dveře, vešli do kuchyně, tak jsem je přivítal po německu, co že si přejí a oni hned na mě kolik máte prasat, již tím se mi odlehčilo když se ptali kolik máme prasat, tak jsem jim klidně odpověděl že domácnost a zvířata že si vede manželka (která právě nebyla doma) a já že si vedu polní hospodářství, ale že to můžem jít spočítat a tak jsme šli a napočítali jsme o 4 kusy více než bylo v seznamu na MNV, to se rozumí hned jak to, co je to za pořádek atd. a já jim to vymluvil tím způsobem – byla tam jedna prasnice která měla selata různé velikosti, jako nezdravé, docela tam bylo jedno zalehnuté, tak jsem jim řekl, podívejte se kdybych to přihlásil správně tak bych musel každou chvíli běhat na MNV a odhlašovat úhyn proto jsem jich hlásil méně a vypadá to tak, že to asi tak vyjde správně neboť ještě ty 3 jistě zajdou a oni to spolkli, pak začli hledat ještě po celém hospodářství, mohu říci, celkem byli slušní jen měli mezi sebou konfidenta tlumočníka nějakého Nováka, který mi zatápěl jak v množství obilí a mouky tak v různých věcech. Podařilo se mi všechno vymluvit, ale měli různé požadavky, které jsem jim rád plnil, jen aby byli již pryč. Pamatuji, bylo to na podzim, ořechy byli sklizeny, vzali si jich co chtěli musel jsem jim se vzduchovkou zastřelit 2 kuřata, chtěli domácí chleba, povídám jim že právě jíme poslední (bylo to v sobotu) a že v pondělí budeme péct znova a oni na to že si pro 1 pecen v pondělí přijedou, samozřejmě že jsem souhlasil a skutečně také si v pondělí pro chleba přijeli, dále chtěli krůtu a já na to že jsou ještě malé, že až tak na vánoce že budou dorostlé, a oni na to že si tedy před vánoci pro 1 krůtu přijedou co jsem mohl – jedině souhlasit a skutečně také před vánoci si pro ni přijeli a také ji zaplatili, sice málo ale zaplatili já tehdy nebyl doma. Tak se tehdy celá věc s mojí němčinou odbyla celkem hladce, naložili si věci, korespondentka mně zapsala a odjeli. Veselého-Štainera neviděli, to jsem si oddychl, a abych se trochu uklidnil, šel jsem pomalu za stodolu do zahrady a ejhle p.četn. strážmistr Š. hlídá v zadu co se bude dít, již jsem byl doma, povídám to je ten hrnec sádla, ono to bylo udání na černou zabijačku, jenomže právě nic nebylo. Takový četn. strážmistr Š., který dělal chytrého ani netušil jako soused koho to zaměstnávám, neboť kdyby byl jen tušil kdo to je, tak by něco takového nemohl udělat, poněvadž v případě udání by musel vědět, co by následovalo. Štainer by utek, ale co já, rodina, celá obec i on jako soused by to zaplatili třeba životem. Ona se černá zabijačka dělala. Prase se zabilo, Štajner maso odvezl do Chrášťan p. Ing. Kafkovi, který spolupracoval, tam maso naložil a vyudil, pak jej zase přivezl k nám a od nás je dovezl na státní silnici, kde jej předal v umluvenou dobu partizánům. Já mu ustrojil voli zapřáhl do vozu a vypravil jsem ho na cestu, ještě dnes ho vidím, jak pobíhá okolo, jak s tím zachází, to se rozumí Štainer a voli on městský člověk, říkal že na státní silnici zajede na mostek a dělá jako když spravuje něco na voze a při tom dává pozor, kdo a co jede, auto vojenské značky zajede těsně vedle vozu, hned se to přehodí a bez řečí jedou dál, tím má Štajner svůj úkol splněný a šťastně se vrátí bez nehody. Také se přihodila taková malá věc, která mohla mít velké následky a snad o tom p.pplk. Štainer dodnes nic neví. Za kuchyní byla komůrka s 1 vchodem z kuchyně a druhým ven mimo kuchyň, kde bydleli dva svobodní hoši. Já jsem vchod co byl ven zazdil z obou stran na 1/4 cihly, takže mezi tím nastal prostor, (schovávačka) kam jsem dával různé věci. Otvor byl ukončen prkénkem zamazaným maltou a nad tím bylo okénko. Veselý-Štainer asi na to přišel a schoval si tam také nějaké zbraně a cizí valuty, jenže kluci jednou v neděli neměli co dělat, koukali z komůrky okénkem, šťourali do toho až to odkryli a našli tam Štainerovi věci, hned to vyzvedli a chtěli s tím jít na četnickou stanici a přitom potkali kočího, mého zaměstnance Volatu, to byl dlouholetý zaměstnanec rozumný, který snad již také tušil, že Veselý-Štainer má jiné poslání, a tak když mu kluci sdělili o co jde a co hodlají udělat, spustil na ně jak se řekne bandurskou, aby to ihned dali tam kde to vzali a žádnému ani muk nebo že je spráská až budou černý. Kluci ho uposlechli, dali to zpět a nikomu nic neřekli a p. Volata mi to řek až po válce když němci odešli.

                Jednou se mi Štainer svěřil, že potřebuje jednoho mladého spolehlivého občana, za kterým by v případě potřeby šli vesničané proti okupantům a kam by bylo potřeba a kladl důraz na to, aby byl z chudší rodiny. Tehdy jsem mu navrhl pana V.T. ve Viticích, který to přijal a byl informován soustavně o postupu celé situace. Jeho manželka to tušila, a velmi těžce to nesla, příliš se toho bála. Jednou nám byl také velmi užitečný a sice: Měl jsem souseda p.H., s kterým jsme si snad 15 roků nerozuměli. Kde mohl, tam proti mě štval lidi, ono ho totiž mrzelo, že zastávám různé veřejné funkce jako předseda okresního sdružení hosp. zvířectva, nebo jako člen správní rady a člen řiditelstva Plaňanské pojišťovny, jako starosta sokola ve Viticích atd., a p.H. začal o mě roztrušovat, že držím s Němcema, a aby si lidi dali na mě pozor. Když jsem se to dověděl, tak jsem se toho hned chytil, sdělil jsem to p. V.T. a požádal jsem jej, aby toto p.H. tvrzení jaksi veřejně podporoval a tím lidi od naší skutečné práce odvrátil, takže nám p.H. jeho pomlouváním byl velmi nápomocen a byl jsem mu v duchu za to velmi vděčný.

                Jednou jsem p.Štainera poslal do Českého Brodu něco vyřídit na geodésii a na ONV, a on se tam sešel náhodou s bývalým důstojníkem ČS armády nějakým Rusím, ovšem tentokrát p.Štainer nevěděl, že Rusí je ve službách němců a dal se s ním do debaty, načež mimo jiné se ho Rusí zeptal kde bydlí. To mu bylo již trochu podezřelé, a tak mu řekl, že v Jevanech již nevím v čí vile. V přátelství se rozešli, ale nato hned vila v Jevanech byla obstoupena gestapáky, ovšem na prázdno. Pplk. Veselého-Štainera tam nenašli, ale věděli již, že se pplk.Štainer pohybuje v trojúhelníku Kostelec nad Černými Lesy-Český Brod-Kouřim, tím se stala jeho posice choulostivější a do toho skočil 27.května 1942 atentát na Heydricha. Přísná kontrola v obcích, žádné přihlášky, žádné odhlášky, žádný přesun se nesměl dít, samá revise, bylo nám teplo. K dovršení celé věci bylo, že tchán propad celému napětí, začal hubovat na Štainera, že nám ho byl čert dlužen a že se nedá kvůli němu zavřít, že půjde na četnickou stanici, že ho tam udá, ať si ho chlapa vezmou, tak mi starosti ze situace přibyla ještě starost o tchána, uklidňovat jej, vysvětlovat mu že by ho také sebrali, že musí být zticha, no dobře bylo, že tchán měl jen 1 nohu a nemohl chodit a jelikož byl těžký, i o berlích se nemohl nikam pustit.

                Štainerovi cesty se stupňovali, lidi na něj nadávali, i já na něj musel před lidma nadávat, že si namluvil na Sázavě vdovu, která má lesy a ty že se kácejí pro wehrmacht, a on Štainer že to tam řídí a jezdí do Kolína na wehrmacht k pořádnostem, tak ať se tam tedy odstěhuje, stejně že mě není nic platný.

Ach to byly noce, to nedalo spát. Němci řádili zběsile, vystříleli v Lidicích muže, ženy a děti odvezli a Lidice vypálili a srovnali se zemí a zatýkali kde koho mohli.

                Oddychli jsme se trochu, když K.Štainer asi 2 měsíce po atentátu na Heydricha se odhlásil u nás, a uchýlil se na Křemešník. Ani tam dlouho nebyl, poněvadž byl nápadný svou strašnou výškou. Ale i tak nebylo všemu konec, neboť kdyby jej chytili, mohli zjistit, kde se zdržoval dříve. Pak již až do revoluce mi zbývala spolupráce s p. Ing. Kafkou z Chrášťan a s p. Ing. Fr. Kostínkem, oba členové revoluční České národní rady. I p. Ing. Kafka se k nám uchyloval v době nebezpečí, když po atentátu sbírali kdekoho. Veselo bylo, když již němci utíkali po státní silnici, kde jsme je za vedení p. Ing. Kafky odzbrojovali. K tomu odzbrojování jsme byli vyzváni rozhlasem. Já i se synem Jiřím a p.Ing. Kafkou jsme tam byli již před hlášením. Dostavilo se tam dost mužů z Vitic a Hřib. Ze Hřib se nedostavili Cháberové, Heller, Nykodym, Chroust a starosta Valenta.

               Tím naše práce byla ukončena a skoro zapomenuta, až roku 1968 vyšlo zákonem, kdo pracoval v odboji by se hlásil o 255/46. Já jsem se domníval, že mám také právo se hlásit o to, tak jsem napsal žádost, sehnal různé doklady a potvrzení, a mimo těchto jsem potřeboval potvrzení od MNV. Pan předseda MNV ve Viticích mi napsal posudek a dobrozdání, které do puntíku opisuji a je následující: Žádost je pod č. 101320/1969.

                Dne 9.7.1969 předseda MNV ve Viticích Ota Bureš píše: “Vyjádření MNV ve Viticích k žádosti Františka Benáka ze Hřib k jeho žádosti o 255. MNV nemůže dostatečně zhodnotit a to pro nedostatek důkazů z místa bydliště. Pan Fr. Benák měl sice přes 2 roky hlášeného p. Veselého a to jako zemědělského praktikanta, ale o žádné jejich činnosti není nikomu nic známo. Pokud se jedná o zapojení do květnového povstání, výpovědi občanů jsou rozporuplné, vyplývá však z toho, že nešlo o organisovanou akci. Poměr k zřízení nebyl kladný, v r.1953 vystěhován jako kulak. V r.1968 jeho aktivita stoupá, má zájem na změně funkcionářů MNV. MNV je divné, že se k odbojové činnosti opatřují doklady až po 24 letech. Jistě by sehráli svou úlohu i v r.1953 když byl stěhován. “

                Můj posudek o předsedovi MNV bych řekl:  Je to člověk sem dosazený, městský, který venkovu nerozumí a má špatné poradce.

Poznámka:  František Benák měl potvrzení o odbojové činnosti z roku 1946, ale to mu nebylo později nic platné.

Ing. Jaromír Kafka, rolník a poslanec Národního shromáždění, Chrášťany č.11, p. Český Brod. Místopředseda  České Národní Rady. V Chrášťanech dne 23. 1.1946. Potvrzení odbojové činnosti.                 Pan František Benák, rolník, Hřiby okres Český Brod zúčastnil se vynikající měrou domácího odboje. Více než dva roky ukrýval před gestapem za rizika vyvraždění celé rodiny plukovníka Karla Štainera-Veselého, vedoucího organisátora branného odporu a pozdějšího vrchního velitele partizánských oddílů. Přechovával zbraně a na můj příkaz zásoboval  potravinami rodiče a manželku Karla Štainera-Veselého, vězněné v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Spolu se svým synem Jiřím zúčastnil se v revolučních dnech se zbraní v ruce v oddílu pod mým velením odzbrojování německých jednotek na státní silnici u Hřib.                                                              Podpis: Ing. Jaromír Kafka

               Prohlášení MNV ve Hřibech.

                Místní národní výbor ve Hřibech politický okr. Čes. Brod prohlašuje, že pan Benák František nar. dne 28.2. 1898 ve Viticích Hřibech politický okr. Čes. Brod bytem Hřiby Hřibech politický okr. Čes. Brod jest české národnosti.              Jmenovaný nenabyl žádné jiné, zvláště ne německé státní příslušnosti a za uznání neb udělení této nikdy nežádal. V době okupace se jmenovaný ničím neprovinil proti zájmům svého českého národa a republiky. Ve Hřibech, dne 6. dubna 1946.                                                                                     Předseda MNV: Šedivý Alois

Doplňující text Františka Benáka o odbojové činnosti.
Psáno tužkou na dopisním papíru a datováno 7.4.1947.

                Zúčastnil jsem se odboje proti okupantům tím, že  v roce 1939 o Vánocích mě št. kapitán generálního štábu Karel Štainer, který byl toho času nasazen na min. školství, aby jej měli okupanti po ruce. Svěřil se mi s tím, že má být zatčen a musí zmizet a má legitimaci na jméno Jaroslav Veselý, zda bych jej nemohl přijmout do zaměstnání. Toho času jsem byl u úřadu práce přihlášen o praktikanta, a proto jsem se s ním dohodl, že jej přijmu jako praktikanta. Zařídil si ihned veškeré  nutné věci a přišel nastoupit na místo praktikanta. Legitimaci jsem ihned vzal na úřad práce, kde p. Navrátil to udělal tak, jako by mi jej přiděloval on sám. Hned jsem ho přihlásil k nemocenské pokladně.

                Zpočátku nebyl nikterak příliš nápadný, poněvadž málo cestoval a lidem se říkalo, že v času míru obchodoval a následkem okupace obchodu nechal, že má zájem hospodařit a později si nějaké malé hospodářství koupí.

               Čím dál později se situace stávala vážnější, neboť Veselý-Štainer jako partyzán měl stále větší povinnosti bez ohledu na jeho zaměstnání jako praktikant. Bylo třeba jak zaměstnancům, tak lidem v obci říkat všelijaké věci a tím je odvádět od pravé věci. Lidé byli špatní, i kriminální, poněvadž Kolín na mě upozornili, že prý zabíjím na černo, a skutečně také kriminálka přijela dvěma auty najednou a dělala prohlídku, spočítali prasata atd. Závady skutečně byly, měl jsem o čtyři prasata více, ale dovedl jsem to s nimi tak sehráti, že se mi nic nestalo, naopak soused, který mě neměl rád našeptával druhým, že držím s okupanty a tím mi velmi prospěl, neboť lidé byli zdrženliví a netroufli si zatahovat do řeči praktikanta. Ostatně jsem při příležitosti jaksi rozhněvaně říkal lidem, že p. praktikant si namluvil nějakou vdovu na Sázavě, která má les, dodává dříví pro wehrmacht a on jezdí do Kolína (k Němcům) k vyúčtování.

                Tak plynul čas, dělali se plány do budoucna, již tehdy jsme mluvili o Národních výborech, o odsunu Němců z pohraničí, vyhledávali jsme v krajích, který jsem znal jednotlivce spolehlivé, důvěryhodné a vlivné, aby v případě potřeby byli na místě. Dával se jim časopis „V boj“ a byli stále informováni o současné situaci. Nejvíce na nás dolehl atentát na Heydricha. V tu dobu již náš praktikant stále jezdil po světě, přijel pouze zařídit nutné věci a trochu si odpočinout a napakovat, a jel zase. Moje děti věděli o co jde, a byli připraveni v každém okamžiku se ztratit, hůře bylo však s manželkou a rodiči. Těm právě v době Hedrichiády začaly vypovídat nervy a musel jsem mnoho nocí nastavit a vysvětlováním je uklidňovat. Jelikož se Němci dozvěděli, že Veselý-Štajner se zdržuje v tomto kraji a pak jeho rozsáhlejší agenda jej přinutila k tomu, že odcestoval na Moravu, kde byl jeho velitel partyzánů. Tímto však moje činnost nebyla ukončena, neboť i tak jsem byl s p. Veselým-Štainerem  ve stálém spojení prostřednictvím pana Ing. J. Kafky z Chrášťan, který se s ním stýkal na různých místech, dokonce i v jeho hlavním stanu.

                Přitom jsem podporoval internované v konc. táboře a zasílal jsem jim balíčky potravin z různých pošt, nejvíc z Českého Brodu pod adresou odesílatele Jos. Homolka z Vitic. Tak jsem bojoval po celou dobu okupace. Je pravda zešedivěla mi hlava, ale nic se nám nestalo, neboť jsem věděl – jen jednou trochu klopýtnout by bývalo obrovskou katastrofou v mojí rodině a naší obci.  

                Samozřejmě v revoluci jsem přišel také ke svému, neboť na st. silnici Kolín- Český Brod – Praha neodbyla se jedna věc bez mojí přítomnosti. Tam jsme zadrželi a odzbrojovali Němce pod vedením Ing. J. Kafky člena Z.N.R. přes zákaz O.N.V. v Českém Brodě.

Plk.gšt. Karel Štainer – Veselý

(Napsala Zdena Benáková (*1926) jako doplněk)

               Karel Štainer-Veselý napsal knihu „Cestou národního odboje“ Sfinx 1947, před válkou byl již kapitánem generálního štábu čsl. armády, a organizoval odboj napojený na Londýn. Po válce se stal plukovníkem a vrchním velitelem SNB (státní bezpečnosti) v Praze.

                Mému tatínkovi ale již nikdy nepomohl. Stal se z něho velký komunista! Později byl souzen se Slánským a dostal prý 6 let vězení. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ještě jsem se doslechla, že po trestu zastával úřednické místo někde na poště. Nikdy už se nepřihlásil. Bydlel v Praze a na Sázavě měl prý pěknou chatu. Zemřel v 90 ti letech (asi). To jsem se dozvěděla z pořadu z televize. Nemám na něho dobré vzpomínky, zdál se mi vždy jako velký sobec, protože si myslel, že se má každý pro něho obětovat.

(Napsal Jiří Benák *1948 jako doplněk)

                Plk.gšt. Karel Veselý – Štainer (viz originály dokumentů a fotografie v držení Jiřího Benáka) byl velmi rozporuplná postava. Jeho činnost za války je dosud plná nevyjasněných okolností. Například paraskupiny, určené k popravě Heydricha, se mu podle dostupných pramenů vyhýbaly, přestože byl členem Rady tří, možná ke své škodě.

               O své činnosti za války napsal Karel Štainer knihu „Cestou národního odboje“ s podtitulem „Bojový vývoj domácího odbojového hnutí v letech 1938 – 1945“, vydanou r.1947 u Sfinx Bohumil Janda. Z hlediska povinnosti občanů vůči odboji je kniha velmi nekompromisní. V knize není zmínka o pobytu Karla Štainera ve Hřibech v letech 1940-41 ani o jiných konkrétních neprozrazených kontaktech a úkrytech. Pobyt Karla Štainera ve Hřibech na statku č.8 popsali František Benák (*1898), Jiří Benák (*1922) a Zdena Benáková (*1926) ve svých pamětech.

                Po válce se stal Karel Štainer (podle tisku Steiner-Veselý) zemským velitelem SNB. V Práci 27.1.1946 vyšel jeho článek oslavující český odboj, hlavně předání zprávy o místu výroby raket V1. Článek je doplněn fotografií Karla Štainera jako brigádníka na statku Františka Benáka ve Hřibech č.8. Originál fotografie je v držení rodiny Benákovi.

                Snažil se v převratové době rodině Benákových pomoci. Mnohé napovídají následující dopisy z pozůstalosti Františka Benáka.

Litoměřice 9.VII.47 Mnoho pozdravů všem

Hlásím se na žně. Asi na týden. Máte-li však již někoho přihlášeného napište, odložil bych to na později. Byla by to brigáda pozůstávající ze 4 osob. Zemský velitel SNB ppluk. Dybal s manželkou a my (Miluš a já). Prosím napište lístek současně do Prahy VII Kostelní 36 a Litoměřice pošt. schránka 89 nevím totiž kde právě budu. Napište prosím, kdy asi žně začnou. Dybala vyrozumím. Zdar a sílu Miluš a Karel

Praha 8.října 1947 Nazdar Frantíku!

               Posílám Ti další potvrzení, pokud se pamatuji, bylo již podobné potvrzení přiloženo k žádosti, napiš to a dost ostře, ať neobtěžují žádáním mých spisů a příloh. Zdá se, že nebyla správná tvá informace o ing. Kadlecovi. Kxxxx (nečitelné jméno) nechť ti také něco takového potvrdí a (zbytek věty nečitelný) Mnoho pozdravů všem

Dopis na Národní výbor ve Hřibech.

Plk. gšt. Karel Veselý-Štainer………V Praze VII, Kostelní 36….27.dubna 1948 Vážený soudruhu!

                Píši Ti ve věci, která se dotýká Tvé působnosti. O situaci, která jest ve Hřibech. Hřiby a okolí jsem dobře poznal v době okupace, neboť jsem byl pověřen určitým úkolem na Českobrodsku v roce 1940 a občas jsem byl proto nucen se tam zdržovati až do doby kdy začalo zatýkání v Č.Brodě. Opatrněji když mne v Č.Brodě prozradil a udal býv. čs. důstojník Rusý.

                Ve Hřibech vedou nyní od revoluce „boj“ sousedé Novotný prý náš příslušník a F.Benák prý soc.dem. Ovšem stranická příslušnost je zde myslím vedlejší, rozhodují spíše osobní spory. Oba znám z dob okupace.

Benák nám účinně pomáhal, i když není zvlášť odvážný hrdina, splnil svoji povinnost v době okupace, k Novotnému jsme důvěru neměli. Benáka jsme v době okupace přesvědčili o socialismu, souhlasil a dle toho jednal. Loňského roku jsme byli u něho na zemědělské brigádě více než týden spolu se zemským velitelem SNB Dybalem a ženami, byli za námi i další soudruzi prošlí světem a (nečitelné slovo) od Španělska a z SSSR. Poměry jsme přímo studovali, viděli jsme ty osobní štvanice, nechtěli jsme samozřejmě zasahovat právě proto, abychom byli v klidu projednali poměry a jsou to věci, které nutno vyřídit místně. Rozhodně žádný z nás nepozoroval nějaké reakční smýšlení u Benáka. I když se všichni a především soudruh Novotný budou ještě mnoho k socialismu učit.

                Nyní byl Benák obviněn, že sabotoval poúnorový vývoj ČSR, byly mu odebrány zbraně atd., tím by musel odejít z ostatních odborných spolků. Je to skutečně člověk hospodářství znalý, zkušený, plní řádně své dodávkové povinnosti, ba hrdil, že předepsaný kontingent předá. Viděl jsem protokol zemědělské komise o parcelaci velkostatku. Snaha, aby při parcelaci byly vyřízeny ostatní věci, scelování, zkušební statek, obecní kulturní dům (ještě naše myšlenka z dob okupace) je správná a šla vyřídit. Není proto správné, že Novotný toto Benákovi zazlíval a nyní řešení těchto problémů vykládá proti Benákovi jako zákrok proti parcelaci. Vím ještě z dob, kdy jsem vedl SNB, že proti Šimkovi bylo trestní řízení, znám ty různé osobní výpady, které vyvolávají opatření nezdravé proti správnému vývoji. Považuji to vše za malicherné, a prosím tě, aby jsi si oba sousedy zavolal a domluvil jim, ať přestojí osobní spory. Je to nechutné a mrzí to každého z nás, když známé socialistické ideje, za které jsme bojovali jsou takto znehodnocovány. Připomínám ti, nejen jako straník, ale také jako úřadující místopředseda Sdružení čes. partyzánů. Prosím Tě zavolej je vyslechni, domluv.

                Pro informaci Novotný je bývalý domovinář, agrárník. V okupaci byl poplašený a nic pro odboj nedělal, hrbil nechutně hřbet před němci. Až se provede vyšetřování o přebírání velkostatku, zásoby, obilí, stroje hospodářství a vnitřní zařízení bude ve Hřibech velká ostuda. (Zeptej se, jak Novotný udělal inventář, potvrzoval peníze za prodané věci). Udělal již jednou ostudu, když dělal demonstraci pro správce dvora Vyhnálka, který musel být nyní opět zavřen. Různé jeho vyhrožování, stížnosti na formálnost postupu jsou naprosto nesocialistické.

                Benák říkal, že se nepřihlašuje do strany jedině proto, že je tam Novotný, ovšem i Benák se bude muset učit být socialistou.

Buď tak laskav a podívej se na tento případ, se soudružským pozdravem práci čest. Karel Veselý-Štainer

Poznámka: tento dopis bez adresáta má razítko s č.j. 1152, Vyřízeno dne: 15.9.48

Rod Benákových

Přímá linie od:  Jiřík BENÁK  po:  František BENÁK         

*Jiřík BENÁK *1634 Močedník okolo roku 1634 †15.03.1709 Močedník
  & Kateřina N & 19.02.1665 Močedník  †28.02.1673 Močedník
  & Marie Magdalena KUKLOVÁ *1656 Vitice
    [dcera rodičů: Pavel KUKLA a Kateřina N]

Zápis Jiříkovi Benákovi na grunt neb. Václava Moravce z Močedníka: 1667 dne 24. Julii s povolením urozeného pana Lorence Leittera z Thannenbergu, J.M.K oppavského a Krnovského vladaře domu Lichtenštejnského z Nykolspurgku, panství  Kosteleckého nad Černými lesy přiženíce se ke Kateřině vdově po neb. Václavovi Moravcovi ujal týž grunt Jiřík Benák sobě, manželce a dítkám a budoucím svým v těch mezech a právích, povinnostmi vrchnosti přináležejícími, tak jaký jej předešlí držitelové jměli za sumu hlavní  189 kop míš. Závdavku jsouc grunt téměř pustý nepoložil žádného, gruntovní peníze začna hned toho roku 1667 po 4 kopách vždy každoročně až do vyplnění nadepsané sumy pokládati povinen bude. Odtud předně přináležeti bude: Šimonovi Polednýmu po přijatí 12 kop ještě jsou odevzdané k záduší Vitickému 5 kop, J.M.K.do důchodu dle likvidati čardovské, majíce rozličné dluhy, jako i po Pavlovi sir. neb. Leyska, a po Jiříkovi Supovi práva odúmrtního 98 kop, Václavovi Forejtovi po přijatí 4 kop ještě 70 kop, Václavovi Moravcovi a neboližto jeho nápadníkům na 5 dílů 6 kop 4 gr 2 d,  záduší vitickýmu za 1 ? korce žita a tolik ovsa 1 kopa 55 gr 5 d, nynějšímu držiteli gruntu, co on již tu vyplatil 8 kop. Celkem 189 kop. Stalo se na zámku Kosteleckým Anno et die ut supra.

  V urbáři velkostatku kosteleckým, nazvaném Zlatá kniha, je grunt v té době popsána takto: Vejjezdní s 3/4 lánu Jiříka Benáka. Při něm rolí orných pod 41 kor. – 6 kop 50 záh., porostlin 40 záh., sklep klenutý podzemní. Loučního za 1 vůz sena. Zahrada s některým štěpem za 5 záhonů. Ouroku obojího po 1 kopě 44 gr. míš. Nepeněžitých desátků k kostelu Vitickému dával Jiřík Benák po 3 věrtelech žita a ovsa.

  Kateřina: Dne 19.February 1665 je v matrice Kostelecky psáno: Ve stav sv manželstva potvrzeni jsau v chrámu Páně ss Šimona a Judy ve Viticích Jiřík Benák s Kateřinau pozůstalou vdovou po neb. Václavovi Moravcovy sausedu Močedlnickým v  přítomnosti družby Vavřince Svobody, Václava Poláka a … Soudě podle kmotrů dětí vdovy Kateřiny a Jiříka Benáka muselo být jejich postavení společensky dost vážené. Kmotrem byl panský kovář Řehoř z Kostelce, dcera měšťana, polní myslivec.

  Marie: Ao 1715 složil Jiřík  Purkhart k důchodům pod počet sv. Jiří 1716 1 kopu a Janovi Kuklovi 1 kopu. Ittem Maria manželka Jiříka Benáka stoje při rejstrách purkrechtních přiznala se, že ona svou mající nápad 14 kop 4 gr 4 d (po otci Pavlovi Kuklovi) držiteli gruntu za 2 str 1 w žita sprodala, který se hospodáři za vyplacený odpisují totižto 14 kop 4 gr 4 d.

  [Dítě osoby: Jiřík BENÁK a Marie Magdalena KUKLOVÁ]
   *Jiří BENÁK *25.01.1694 Močedník †24.05.1743 Močedník
      & Anna NOVOTNÁ & 02.10.1718 Močedník, Hřiby  *30.12.1697 Hřiby †17.04.1771 Močedník č.4
       [dcera rodičů: Daniel NOVOTNÝ a Dorota PROCHÁZKOVÁ]

     Daniel Novotný nemohouce již pro sešlost věku dáleji hospodařiti, v své dobré rozvážlivosti postoupil krčmu vejsadní (ve Hřibech) s šenkem panským Jiříkovi Benákovi zeti svému, se všemi případnostmi …  jak ji v užívání měl za 241 kop bez závdavku do zrostu nejmladšího syna Jana, kdežto po dosáhnutí dospělého věku švagr jemu tu krčmu zasej v tej míře a podstatě, jak ji sám     přijal odvésti povinen bude. Nápadníci: Lidmile vdově po neb. Janovi Vedralovi a již manželce Pavla Stejskala v Lipanech 11 kop 40 gr, Václavovi Šmídovi do Lipan 2 kopy 40 gr, Jiříkovi ? 13 kop 40 gr, Dorotě dceři 13 kop 40 gr, Anně manželce Martina Vyskočila 2 kopy 30 gr, Jiříkovi Kubáskovi v Viticích 30 gr, Ludmile manželce  Václava Bičeckého 0, Danielovi Novotnýmu vyplacených a za zlepšení 155 kop 50 gr. Vejminek: Daniel Novotný sobě vymiňuje s manželkou svou až do smrti při nich byt…Dluh, který Daniel Novotný dlužen lidem zvostal totiž Janovi Kosinovi šafářovi Tuchorazskýmu a Jiříkovi Benákovi nynějšímu hospodáři 15 kop. Platíi 1723 – 1725.

     Zápis Janovi Novotnýmu na krčmu vejsadní Jiříka Benáka švagra jeho 1726, v přítomnosti rychtáře …Nápadníci: Lidmile vdově po Janovi Vedralovi, Jiříkovi Vedralovi na vojně, Dorotě Šmídový, Anně manželce Martina Vyskočila, Jiříkovi Kubáskovi ve Viticích, Ludmile manželce Pavla Bičeckýho 30 kop, Danielovi Novotnýmu po srážce nížepsaných dluhů 112 kop 18 gr. Vejminek: mateř nynějšího hospodáře sobě vymiňuje pro vyživení své pole k ječmenu pod 3 str ječmene pod 2 str, kteréžto pole on svým semenem seti mocti bude  …Platil 1726 – 1729.

     Zápis Jiříkovi Benákovi na grunt Šimona Moravce: Léta Páně 1727 dne 21. Decembris s jistým vědomím pana hejtmana, postoupil Šimon Moravec tento grunt se všema případnostmi a mil. vrchnosti vycházejícími povinnostmi  Jiříkovi

    Benákovi švagru svému manželce a budoucím dědicům jeho k volnému držení v přítomnosti rychtáře Chotejš- a Vitických podle předešlého šacunku i za zlepšení co nynějšímu držiteli za svatbu dal v jedný sumy ale 295 kop 8 gr 4 d. bez závdavku k ročnímu placení po 4 kopách přísluší nápadníkům těmto do důchodu J.M:Kníž. 29 kop 30 gr, po vdově Forejtce Kateřině dceři za Lukáše Mazače vdaný 59 kop, Dorotě dle jejího kšaftu, Václavovi Moravcovi neb jeho 5ti dětem 6 kop 4 gr 2 d, k záduší vitickýmu za obilí 6 kop 55 gr 5 d. Nápadníkům po neb. Jiříkovi Benákovi: po Ludmile dceři Maří 3 kopy, Matějovi synu 4 kopy, Matějovi 8 kop, po Václavovi vdově Dorotě s 3 sirotky 8 kop, Maří 8 kop, Pavlovi 8 kop, Kateřině 8 kop, Jiříkovi 8 kop, nápadníkům po neb. Matějovi Benákovi k společnýmu dělení 112 kop 8 gr, Šimonovi Moravcovi vyplacených a to co držiteli gruntu. Za svatbu dal 36 kop. Celkem 295 kop 8 gr. Notandum: při kterémžto gruntě se osetého obilí nachází totižto pšenice po     5 str 2 w, žita po 7 str 2 w, z kteréhožto obilí nynější hospodář k rovnému dělení 4. mandel dáti se uvolil, slámu ale starý hospodář užíti má, naproti tomu on níž uvedený dluhy platiti povinen bude: contribuce 4 zl. 32 kr, grunt.peněz 3 zl. 30 kr, za víno 36 kr, kováři 2 zl 6 kr. Celkem 10 zl 44 kr. Po vymlácení obilí zůstalo držiteli gruntu žita 4 str, ovsa 3. mandel. A jest     zanecháno u nynějšího hospodáře sirotkům Benákovským totižto Václavovi staršímu synu kráva 1 a Anně dceři mladej též kráva 1. Zato zaplatil: Ao 1728 do důchodu J.M.Kníž. 1 kopa, po vdově Forejtce dceři Kateřině 1 kopa, a po Lidmile Matějovi do Volešce 1 kopa, 1729 po vdově Forejtce dceři Kateřině 1 kopa a po Lidmile Benákovej Maří 1 kopa Pavlovi Benákovi 1 kopa. Celkem 6 kop. (Purkrechtní kniha 1706 -1798 pro obce Chotejš a Močedník)

     Anna: Povolení ženichům: Mládency Jiříkovi pozůstalém synu po neboh: Jiříkovi Benákovi ze vsi Močednika, s  Annau  vlastní dcerau Daniele Novotnýho ze vsi Hřib.

     + Ana vidna post. defendum Gergii Benak, cath., I pago Močedník č.4, 84 ani

      *Václav BENÁK *03.09.1724 Hřiby †02.03.1795 Chotejš č.26
         & Anna ZICHOVÁ & 07.06.1744 Bylany, Močedník  *04.08.1725 Bylany †29.08.1793 Vrátkov č.10
           [dcera rodičů: Václav ZICHA a Ludmila N]

        Po smrti otce Jiříka Benáka byl se svojí ženou u matky na gruntě v Močedníku.

         *Václav BENÁK *12.11.1747 Přistoupim †14.02.1814 Chotýš č.29
           & Anna VOLEŠECKÁ & 25.11.1772 Kšely č.2, Chotýš č.26  *02.06.1755 Kšely č.2 †22.11.1820 Chotýš č.29
              [dcera rodičů: Jan VOLEŠECKÝ a Alžběta N]

           Grunt Buškovský. 6. 3. 1764 Janovi Volešeckému na 2. díl gruntu po Pavlu Volešeckým 16.7.1773 Václavovi Benakovi – do zrostu pravého dědice, Václav Benák přiženil se k pozůstalé dceři Anně Jana Volešeckého. Od roku 1788 Václav Benák hospodařil na polovičním gruntu Chotýš č.29, který vznikl rozdělením původního gruntu Chotýš č.26 (odpradávna Zoubkovský sedlský grunt) na dva grunty. Druhá polovina zůstala gruntem Chotýš č.26 a hospodařil na něm bratr Josef Benák. Otec Josefa a Václava synům dobrovolně rozdělený grunt Chotýš č.26 postoupil 9. února 1788. V gruntovní knize z roku 1800 je grunt popsán takto: Světnice s prkennou podlahou v ní 3 okna. Kamna, trouba hliněná, kamnovec železný, pec chlebová, síň, kuchyň klenutá komín zděný, v síni komůrka, vedle maštal a vedle kravský chlív. Špejchárek, sklep klenutý, stodola. Ke gruntu patřila polovina pozemků topografických čísel 56, 60, 64, 88, 93, 115, 133, 134, 149, 164, 170, 174, 182, 186, 200, 213, 265, 281, 447, 346, 355, 54, 55 o celkové výměře cca 22 jiter. Šacovní suma gruntu Chotýš č.29 byla 364 kop, neboli 425 zlatých.

          Roku 1812 16. listopadu předal grunt Chotýš č.29 v ceně 1600 zlatých synovi Václavovy Benákovi. Vymínil si výminek pro sebe a manželku.

           Anna: § Juvenii Wenceslai Benak a Honesta ancilla Anna Wolescheczkij, oba katolíci, oddávající Leopold Frolich

            *Václav BENÁK *26.10.1787 Kšely č.2 †28.06.1872 Chotýš č.13
              & Alžběta HRAZKÁ & 03.05.1814 Velenka č.8, Chotýš č.29  *17.09.1796 Velenka č.8  †19.03.1838 Chotýš č.29
                [dcera rodičů: Jan HRÁZKÝ a Veronika PROCHÁZKOVÁ]
              & Marie Magdalena PLACHÁ & 25.06.1839 Masojedy č.7, Chotýš č.29  *1808 Masojedy č.8  †12.04.1842 Chotýš č.29
               & Alžběta NIKODIMOVÁ *29.11.1805 Nučice č.16
                [dcera rodičů: Václav NIKODIM a Anna BUDSKÁ]

              Marie: Zřejmě vdova po prvním manželovi Antonínu Hažbanovi z Masojed č.7.

             Alžběta: V gruntovní knize Chotýš 1800 na str. 194 (VS Kostelec i.č. 3282) je zápis: Podle svadební smlouvy uzavřené mezi Václavem Benákem co ženichem z jedné, a Alžbětou Nikodimovou z Nučic co nevěstou z druhé strany v Chotejši dne 25. července 1842 zakládá se k rukám Alžběty Nikodimové, nyní již provdané Benákové, právo na naturální vejminek  a to jen každoročně 4 štrychy žita, jeden štrych pšenice, jeden štrych ječmene, jeden věrtel hrachu, jeden věrtel čočky, 1 1/2 sáhu dřeva a vejminek teprve po smrti Václava Benáka používati má.

               [Dítě osoby: Václav BENÁK a Alžběta HRAZKÁ]
              *Josef BENÁK *25.09.1824 Chotýš č.29 †03.01.1897 Chotýš č.13
                  & Anna LOCHMANOVÁ & 28.06.1847 Horní Kšely č.7, Chotýš č.13  *04.10.1826 Horní Kšely č.7 †15.04.1869 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: Jan LOCHMAN a Barbora JIROUŠKOVÁ]
                  & Marie SVOBODOVÁ & 22.01.1870 Klučov č.1, Chotýš č.13  *02.12.1841 Hřiby č.1 †17.05.1873 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: Josef SVOBODA a Anna SOCHOVÁ]
                 & Marie HOŠKOVÁ & 14.04.1874 Nouzov č.37, Chotýš č.13  *26.09.1853 Nouzov č.37 †22.03.1910 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: František HOŠEK a Anna SIXTOVÁ]

                Grunt Chotýš č.13 slul od pradávna jako Řehákovský selský grunt. Dle šacovní smlouvy měl světnici, v ní 2 okna, kamna komínovec železný, pec chlebová, síň, komín, .. chlív, a mlátek, špejchárek s prkennou podlahou, pod ním sklípek, a komůrka, pak … komůrka, chlívek, pak sušárna. Roku 1800 patřily k usedlosti pozemky s topografickými čísly 129, 153, 163, 237, 250, 279, 291, 161, 156, 422, 29 o celkové výměře cca 11 jiter. Josef Benák tento grunt zakoupil 15.března 1844. Roku 1872 odprodal Kutícímu spolku v Českém Brodě 800 korců z pozemku č.421.

                 Anna: Dne 9. června 1847 nechal Josef Benak přepsat polovinu svého gruntu na budoucí manželku Annu roz. Lochmanovou.

                Marie: Jako vdově se jí narodilo 3.4.1898 nemanželské dítě, které 20.4.1898 zemřelo. Při sčítání lidu 31.12.1900 byla vdovou a hospodařila na usedlosti Chotýš č.13. Bydleli s ní ještě tři děti Antonín, František a Marie Benákovi a děti po bratrovi Josef a Štěpánka Hoškovi. Chovali: 1 jalovička, 2 jalovice, 5 krav, 1 koza, 2 běhouni, 1 prase, 18 slepic, 4 husy, 4 kachny.

                  [Dítě osoby: Josef BENÁK a Marie SVOBODOVÁ]
                  *Josef BENÁK *25.12.1872 Chotýš č.13 †11.07.1932 Vitice č.9
                     & Marie BŘEČKOVÁ & 02.10.1897 Vitice č.9, Chotýš č.13  *08.07.1871 Chotýš č.26 †31.08.1939 Vitice č.77
                       [dcera rodičů: Jakub BŘEČKA a Barbora HERVERTOVÁ]

                    Josef Benák se na usedlost přiženil k mladé vdově Marii Koželské (roz. Břečkové).

                  Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel Josef Benák (1872) na statku Vitice č.9 spolu s manželkou Marií Benákovou (1871) a synem Františkem (1898) a nevlastní dcerou Aloisií Koželskou (1895). Na statku byli čeledín Josef  Pivoňka (1883) z Bulánky, služka Anna Hrucedorfová (1883) z Bulánky a rodina dělníka Františka Kodeše (1870) s manželkou Anežkou Kodešovou (1874)  a syny Václavem (1894) a Františkem (1900) a dcerou Kristinou (1899). Na statku chovali: 1 hříbě, 2 kobyly, 2 býčci, 2 jalovičky, 5 krav, 1 koza, 1 podsvinče, 2 běhouni, 1 svině, 18 slepic, 4 husy.

                Při sčítání lidu v roce 1910 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák (od roku 1897) a zároveň byl starostou. Dále manželka Marie Benáková (od roku 1894) a synové František Benák(1898) (v té době pobýval na „handlu“ v Liberci u německé rodiny Hartmannových), Josef Benák(1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina čeledína Václava Jelíneka (1870) s manželkou Josefou (1867), dcerou služkou Annou(1891), dcerou Antonií (1894), syny čeledíny Václavem (1894) a Františkem(1895), dětmi Karlem (1900), Bohumilem (1905), Jiřinou (1908) a Josefem (1910).  Dále služka Vojtěška Vosecká (1894) a Marie Beranová (1886) z Dobřichova. Na statku roku 1910  chovali: 1 kobyla, 1 hříbě, 1 valach, 14 kusů hovězího dobytka (z toho 7 býčků), 4 prasata, 25 slepic a 3 husy.

              Při sčítání lidu v roce 1921 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák s manželkou Marie Benáková a synové František Benák(1898), Josef Benák(1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina zemědělského dělníka Jana Pekárka, služky Emilie Saková (1904) a Josefa Skřivanová (1905).

              Josef Benák, rolník na odpočinku ve Viticích zesnul v pánu, odevzdán do vůle Boží v pondělí dne 11. července 1932 o půl 3. hod odpol. ve věku 59 let. Tělesná schránka drahého zesnulého bude ve čtrtek dne 14. července 1932 o 10. hod dopoledne v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu páně převezena a na místním hřbitově do rodinné hrobky k věčnému spánku uložena. Ve Viticích dne 12. července 1932.

               Marie: Zesnula klidně po delším utrpení, zaopatřena sv. svátostmi umírajících, ve čtvrtek 31.srpna 1939 o 8. hod. ranní ve věku 68 let. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu 2.září o půl 2. hod. odpol. v domě smutku čp.77  vykropena, do chrámu Páně převezena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku do rodinné hrobky uložena.

                     *František BENÁK *28.02.1898 Vitice č.9 †20.03.1977 Hřiby č.23
                        & Marie Zdena HOMOLKOVÁ & 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  *13.01.1899 Hřiby č.8 †04.11.1980 Hřiby č.23
                        [dcera rodičů: Josef HOMOLKA a Anna BARTLOVÁ]

                     Marie Zdeňka Homolková *13.1.1899, vdaná Benáková bydlela jako novomanželka v Praze a potom v Košicích. Byla v domácnosti. Potom co její manžel František Benák převzal statek Hřiby č.8 od tchána Josefa Homolky neměla na starosti jen vlastní domácnost, ale musela zvládnout hospodářství. Nastala ji nekonečná práce od úsvitu do soumraku. Po vzniku protektorátu a v době tvrdých německých represí rodina schovávala na statku ve Hřibech č.8 známého odbojáře Karla Šteinera – Veselého jako zemědělského praktikanta na falešné doklady. Rodina žila dlouhodobě ve stresu pod hrozbou trestu smrtí pro celou rodinu v případě odhalení partyzána, který na statku ukrýval zbraně a cizí doklady. Když válka skončila a rodina si oddechla a začala plánovat rozvoj hospodářství, přišla vláda komunistů, akce kulak, ožebračení rodiny a její vystěhování ze statku. Celoživotní dřina vyšla nazmar. Nakonec s manželem a sestrou žili ve Hřibech č.23 v bývalém vejminku Josefa Homolky, který komunisté zabrat nemohli, a který sestry Homolkovi po smrti Josefa Homolky zdědily. Zemřela po několikaletém ošetřování snachou Růženou Benákovou doma ve Hřibech č.23 na trombozu mozkových tepen po těžké arterioskleroze.

Grunt Vitice č.9 Josefa Benáka (1897)

               Od pradávna Lejskovský sedlskej grunt. V gruntovní knize z roku 1800 se popisuje takto: světnice v ní 3 okna, podlaha prkenná, kolem lavice. Kamna železný, trouba plechová, pec chlebová. Síň komin zděný. V síni komora s podlahou prkennou, maštal, vše pod jednou krytbou. Vedle komůrka, zvenčí  maštal.., špejchárek s prkennou podlahou, při něm kůlnička v ní 2 chlívky, stodola s dvouma zádeni a dvouma vraty, kůlnička a 1 chlívek, dvoje vrata prkenný s dubovýma sloupama a dvírkama, sklep klenutej. Ke gruntu patřilo 12 jiter 1448 sáhů polí, a 1 jitro 1239 sáhů zahrad.

                Majitelé se na gruntu hodně střídali. Jan Pospíšil nastoupil na grunt 10. února 1798 po Tomáši Jelínkovi. Jiřík Bartl koupil grunt od Jana Pospíšila 18. března 1803. Jakub a Alžběta Šmídovi koupili grunt 30. srpna 1818, a prodali ho Josefu Pecháčkovi 23.ledna 1820. Majiteli byli dále Martin Kolenský, Václav Vlasák, Josef Vosecký, Kateřina Vosecká.

                Dne 19.4.1866 koupili grunt manželé Jan a Aloisie Koželský, a po smrti manželky usedlost vlastnil od 26.4.1874 Jan Koželský a po něm syn Václav Koželský. Po jeho předčasné smrti se na usedlost přiženil k mladé vdově Marii Koželské (roz. Břečkové) Josef Benák.

                Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel Josef Benák (1872) na statku Vitice č.9 spolu s manželkou Marií Benákovou (1871) a synem Františkem (1898) a nevlastní dcerou Aloisií Koželskou (1895). Na statku byli čeledín Josef Pivoňka (1883) z Bulánky, služka Anna Hrucedorfová (1883) z Bulánky a rodina dělníka Františka Kodeše (1870) s manželkou Anežkou Kodešovou (1874)  a syny Václavem (1894) a Františkem (1900) a dcerou Kristinou (1899). Na statku chovali: 1 hříbě, 2 kobyly, 2 býčci, 2 jalovičky, 5 krav, 1 koza, 1 podsvinče, 2 běhouni, 1 svině, 18 slepic, 4 husy.

                Při sčítání lidu v roce 1910 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák (od roku 1897) a zároveň byl starostou. Dále manželka Marie Benáková (od roku 1894) a synové František Benák (*1898), který v té době pobýval na „handlu“ v Liberci u německé rodiny Hartmannových, Josef Benák (*1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina čeledína Václava Jelínka (1870) s manželkou Josefou (1867), dcerou služkou Annou (1891), dcerou Antonií (1894), syny čeledíny Václavem (1894) a Františkem (1895), dětmi Karlem (1900), Bohumilem (1905), Jiřinou (1908) a Josefem (1910).  Dále služka Vojtěška Vosecká (1894) a Marie Beranová (1886) z Dobřichova. Na statku roku 1910  chovali: 1 kobyla, 1 hříbě, 1 valach, 14 kusů hovězího dobytka (z toho 7 býčků), 4 prasata, 25 slepic a 3 husy.

Při sčítání lidu v roce 1921 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák s manželkou Marie Benáková a synové František Benák (1898), Josef Benák (1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina zemědělského dělníka Jana Pekárka, služky Emilie Saková (1904) a Josefa Skřivanová (1905).

               Když Josef Benák roku 1932 zemřel, převzal grunt syn Josef Benák (*1902) s manželkou Růženou (rozenou Bičákovou). Hospodář Josef Benák zemřel předčasně roku 1943, když byly děti Pavel a Věra ještě malí. Po smrti manžela hospodařila na statku Vitice č.9 vdova Růžena Benáková a potom předala statek synovi Pavlovi. Brzo potom zabralo statek Vitice č.9 místní JZD. Vdova Růžena Benáková s dcerou Věrou se přestěhovaly ke tchyni na vejminek do domku Vitice č.77. Syn Pavel Benák musel do Ostravy k PTP a pracoval i v dolech. Když se chtěl oženit, požádal o vrácení statku rodině, jinak do družstva nevstoupí a odejde. Družstvo rodině vrátilo obytné budovy statku Vitice č.9. Po svatbě Pavla Benáka se tam nastěhovala jeho matka. Pavel Benák s rodinou od té doby bydlel ve Viticích č.77. Pavel Benák se stal v JZD krmičem dobytka. Jezdil s koněm a valníkem.

Grunt Vitice č.9 v roce 1915. Na zápraží stojí hospodář Josef Benák a koně drží syn František Benák.

Rodina Josefa Homolky (*1863)

Manžel: Josef HOMOLKA , *25.04.1863 Vitice č.2 1,2,3 ,  1883-1886 sloužil u dělostřelců,  31.12.1900 statkář ve Hřibech č.8 4 , 1947 výměnkář ve Hřibech č.23, +02.10.1950  Hřiby č.23, příčina úmrtí stáří. Otec Jan HOMOLKA (1836 – 1899). Matka Barbora STEJSKALOVÁ (1840 – 1916).

Manželka: Anna BÁRTLOVÁ , Sňatek: 05.02.1889 Vitice č.2, Hřiby č.8 2,5 , *16.10.1866 Hřiby č.8 1,5 ,  +30.12.1942 Hřiby č.23, Pohřeb: 02.01.1943  hřbitov Vitice do hrobu. Otec Josef BARTL  (1838 – 1918). Matka Anna MRŠTNÁ (1838 – 1909).

Dítě: Marie HOMOLKOVÁ , *27.02.1894 Hřiby č.8 2 , křest 11.03.1894 Vitice 2 , +11.10.1895   Hřiby č.8 2,6 , příčina úmrtí zánět mozkových blan 6

Dítě: Anastazie Josefa HOMOLKOVÁ , *15.03.1897 Hřiby č.8 2 , +18.01.1989 Brandýs,  zpopelnění 25.01.1989 Český Brod.  Manžel Antonín NOVOTNÝ , *22.03.1881  †20.07.1939, Sňatek: 18.09.1920 Hřiby č.8, Praha-Radlice, Havlíčkova č.35 2

Dítě: Marie Zdeňka HOMOLKOVÁ  , *13.01.1899 Hřiby č.8 1,2 ,  1927-1953 hospodyně na statku, +04.11.1980 Hřiby č.237 , příčina úmrtí stáří a celková slabost, thrombosa mozkových tepen, arteriosklerosa 7 , 07.11.1980 Český Brod rozloučení, zpopelnění Nymburk 7.11.1980 7Manžel František BENÁK *28.02.1898  †20.03.1977, Sňatek: 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv. Václava 2,8

Dítě: Anna Božena HOMOLKOVÁ , *15.06.1901 Hřiby č.8 2 , +21.11.1971 Praha-Radlice, Radlická č.79 , zpopelnění 25.11.1971 Praha-Motol. Manžel Josef HÁSEK  *25.01.1900 , Sňatek: 21.02.1925   Hřiby č.8. 

Dítě: Emilie HOMOLKOVÁ , *Hřiby č.8, +21.01.1947 Hřiby č.23, pohřeb 24.01.1947 Vitice.

(1) Soupis předků, potvrzení o arijském původu.
(2) Matrika Vitice 25, *Vitice a obce 1888-1903.
(3) Matrika Vitice 23, *Vitice a obce 1861-1872.
(4) Sčítání lidu 31.12.1900, Močedník a Chotýš.
(5) Matrika Vitice 26, §Vitice a obce 1868-1890.
(6) Matrika Vitice 29, + Vitice a obce 1890-1917.
(7) Úmrtní list Marie Zdeňky Benákové 1899 -1980.
(8) Matrika Praha SM O 25, Smíchov XIX, §1921-1922.

Rodina Jana Homolky (*1836)

Manžel: Jan HOMOLKA , *12.06.1836 Vitice č.2.  1863 – 1884 hospodář ve Viticích č.2. +26.01.1899 Vitice č.2 1 , příčina úmrtí rozedma plic 1 , pohřeb 29.01.1899 Vitice. Otec Jan HOMOLKA   (1804 – 1885). Matka Marie TUČKOVÁ (1814 – 1891).

 Zesnul tiše v Pánu, zaopatřen jsa svátostmi umírajících ve čtvrtek dne 26.ledna 1899 o 10. hodině dopolední v 64. roku věku svého. Tělesná schránka drahého zesnulého bude v neděli dne 20.ledna 1899 o 2. hod. odpol. v domě smutku ve Viticích vykropena a na domácím hřbitově ku věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude v pondělí dne 30.ledna t.r. o 8. hodině ranní v chrámu Páně ve Viticích.

Manželka: Barbora STEJSKALOVÁ , Sňatek: 25.02.1862 Chotouň č.6, Vitice č.2 2 . *26.11.1840 Chotouň č.6 3 . Bydliště 1862 Vitice č. 2, přivdala se 4 , 1910 Vitice č.2, vdova 5 +20.05.1916 Vitice č.21 , příčina úmrtí 1916 sešlost věkem 1. Otec František STEJSKAL . Matka Anna ZEDNÍKOVÁ (1818 – 1872).  Zesnula tiše po krátké nemoci v sobotu dne 20.května o 6. hodině ranní v 76. roce věku svého. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v pondělí 22.května o 11. hod. dopol. v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu Páně převezena a po zádušní mši sv. k věčnému spánku uložena.

Dítě: Josef HOMOLKA *25.04.1863 Vitice č.2  6,7,8.  1883-1886 sloužil u dělostřelců,  31.12.1900 statkář ve Hřibech č.8  4, 1947 výměnkář ve Hřibech č.23  +02.10.1950  Hřiby č.23, příčina úmrtí 1950 stáří. Manželka: Anna BÁRTLOVÁ *16.10.1866  †30.12.1942 Sňatek: 05.02.1889 Vitice č.2, Hřiby č.8  7,9

Dítě: Marie Anna HOMOLKOVÁ   *02.02.1865  Vitice č.2  8 +17.11.1940 Kšely.  Manžel František JANDEJSKA *15.09.1846  †08.01.1915 Sňatek: 10.07.1883 Horní Kšely č.8, Vitice č.2 7,9

                 Provdala se do Kšel na menší statek Františka Jandejsky. Žila klidně a spokojeně a byla milé povahy.

Dítě: Václav HOMOLKA   *04.02.1866  Vitice č.2 1,8 , +06.06.1898 Vitice č.2  1 , příčina úmrtí souchotiny po trapné nemoci, tuberkulosa plic 1

Dítě: Anežka Johana HOMOLKOVÁ   *16.05.1869  Vitice č.2 7,10 . Bydliště 1921 výminkářka ve Viticích č.37 11 .  Manžel František VÁŇA *14.06.1864  †07.09.1913 Sňatek: 01.12.1894 Vitice č.37, Vitice č.2 7,10

Dítě: František HOMOLKA   *06.03.1873  Vitice č.2  4,7,10,12  1900-1921 hostinský a hospodář  Vitice č.18 4,11 +12.06.1954 Český Brod č.282 12 . Manželka: Emilie DRÁBKOVÁ *24.09.1875 

Sňatek: 21.11.1899   Vitice č.18, Vitice č.2 7,10

                 František Homolka (*6.3.1873) dostal věnem usedlost Hřiby č.6. Trvale hospodařil ve Viticích č.18. Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel ve Viticích č.18 (zároveň s hospodářstvím to byl i hostinec) spolu s manželkou Emilií Homolkovou (roz. Drábkovou) (1875) a synem Františkem (1899). V hospodářství byli chasník Antonín Kaliba (1879) a služka Alžběta Zámostná (1881). Chovali: 2 valaši, 1 býček, 1 býk, 3 krávy, 1 běhoun, 1 prase, 12 slepic, 3 husy. Při sčítání obyvatel v únoru 1921 byl František Homolka (spolu s Karlem Váňou) na návštěvě u Václava Kolenského v Hradišti u Dvora Králové. V domě v té době byla manželka Emilie Homolková (1875), synové Jaroslav (1901), Josef (1902), Václav (1904) a Jan (1906). Dále služka Božena Bartůňková (1903) ze Slaného.

Dítě: Jan Křtitel HOMOLKA   *29.06.1874 Vitice č.2 12 , +28.04.1875 Vitice č.2 13 , příčina úmrtí psotník 13

Dítě: Anna Barbora HOMOLKOVÁ   *26.04.1876 Vitice č.2 7,10 .  Manžel Václav HOLUB   *03.07.1871 Sňatek: 07.02.1899 Vitice č.2, Ždánice č.3 4,7,10

 Při sčítání lidu 31.12.1900 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876) a synem Františkem (1899), tchýně Barbora Homolková (1840). Od roku 1899 na statku byli čeledín Alois Zeman (1882) z Vrbčan, čeledín Josef Mužík (1883) z Prahy a služka Aloisie Střihavková (1879) ze Zásmuk. Na statku chovali: 1 hříbě, 1 kobyla, 1 valach, 1 jalovice, 6 krav, 3 voli k tahu, 3 běhouni, 40 slepic, 2 husy, 3 kachny, 3 jiná drůbež. Při sčítání obyvatel 1910 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876) a synem Františkem (1899), Václavem (1903), dcerou Jiřinou (1905) a tchýně Barbora Homolková (1840). Dále čeledín Vincenc Nikodým (1890) z Lipan, služka Marie Chválová (1890) ze Zásmuk a chůva Františka Rejnová z Vitic. Na statku Vitice č.2 v roce 1910 chovali 4 býky, 2 jalovice, 8 krav, 2 voli k tahu, 4 plemenné svině, 3 běhouny,  4 podsvinčata, 40 slepic, 4 husy a 3 kachny. Při sčítání obyvatel 1921 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876), synem Františkem (1899) a Václavem (1903). Dále kočí Hryškanec Onufrii (1888) z Rozluče na Ukrajině, služka Josefa Beranová (1890) z Dobřichova a služka Antonie Urbanová (1904) z Vitic.

 Dítě: Alžběta HOMOLKOVÁ   * Vitice č.2

                 Byla vyděděna z neznámých příčin a odešla z Vitic. Po letech se na ní ve Viticích ptal asi její vnuk jménem Jacko, který se do Vitic přistěhoval.

(1) Matrika Vitice 29, + Vitice a obce 1890-1917.
(2) Index k matrikám Skramníky 30, §1666-1949.
(3) Index k matrikám Skramníky 17, *1664-1874.
(4) Sčítání lidu 31.12.1900, Močedník a Chotýš (operát)
(5) Sčítání obyvatel 1910 – Hřiby, Vitice.
(6) Soupis předků, potvrzení o arijském původu
(7) Matrika Vitice 25, *Vitice a obce 1888-1903
(8) Matrika Vitice 23, *Vitice a obce 1861-1872.
(9) Matrika Vitice 26, §Vitice a obce 1868-1890.
(10) Matrika Vitice 28, §Vitice a obce 1890-1912.
(11) Sčítání obyvatel 1921 – Hřiby, Vitice
(12) Matrika Vitice 24, *Vitice a obce 1873-1887.
(13) Matrika Vitice 27, + Vitice a obce 1872-1889.

Rod Homolkových

Přímá linie od:  Václav HOMOLKA  po:  Marie Zdena HOMOLKOVÁ         

*Václav HOMOLKA *1664 Vrbčany †11.04.1716 Klučov
   & Markéta ŽÁBOVÁ & 20.08.1684 Klučov
   & Kateřina N
   & Anna N  

  Léta páně 1684. dne 23. Septembris s dovolením J. Mti kníž. rady, inspectora českých panstvích, spolu hejtmana panství kosteleckého, pana Laurentiusa Leopolda Leittera z Tannenbergka etc. …Václav Homolka ujal jest sobě a dědicům svým chalupu po nebožtíku Janovi Smetanovi za summu hlavní 199 kop míš. ….. Roku 1713 držel Václav Homolka grunt v Klučově (nyní č.17) a 20 strychů pozemků : Na dílečku, K Žherům, Nad rybníčkem, Za rybníkem, Nade vsí, Nad jamami, Na dolince, Mezi cestami, Za silnicí, Zahrada a louku Široká. V letech 1670-1676 držel tento grunt Václav Smetana.

   [Dítě osoby: Václav HOMOLKA a Kateřina N]
  *Václav HOMOLKA *1702
     & Terezie DOSKOČILOVÁ & 30.10.1727 Poříčany, Klučov 

    Léta páně 1727. dne 10. Octobris s vůlí J. Mti kníž. panství kosteleckého nad Černými lesy plnomocného hejtmana, urozeného pana Františka Ludvíka Brisiusa, postoupil jest dobrovolně ….Jakub Svoboda chalupu tuto synu svému pastornýmu Václavovi Homolkovi, manželce a budoucím dědicům jeho …. za summu hlavní 293 kop míš. … Václav Homolka byl potom do roku 1757 rychtářem v Klučově.
    Terezie: Leta Páně 1745 dne 11. Februarii s vůlí a vědomím ur. stat. vladyky pana Antonína Čermáka, J. V. O. kníž. Mti ze Savoj panství Kosteleckého zřízeného hejtmana, přiženíce se Václav Koželský k pozůstalý vdově po nebož. Václavovi Homolkovi a ujal jest tuto chalupu toliko jen až do zrostu pozůstalého dědice Jana Homolky … dle šacovní kníhy fol. 593 za sumu hlavní 336 kop míš. 13 gr., s ročníma vejrunky po 6 kop. m.

*Josef HOMOLKA *19.03.1730 Klučov
         & Dorota ŽIDLICKÁ & 03.02.1754 Bylany 

        Podle následujících zápisů z gruntovních knih (opisy z kroniky Klučovské s chybami nepřesného čtení gruntovních knih) střídal Josef Homolka chalupy a grunty v Klučově vícekrát.

        Leta P. 1753. dne 15. Julii s povolením ur. st. vlad. Jana Horálka, J. V. Vejvodkyně ze Savoye panství Černo-Kosteleckého plnomocného vrchního řiditele, nadjmenovaný Václav Koželský postoupil jest tento grunt svému pastornímu synu

        Josefovi Homolkovi, manželce Anně a budoucím potomkům jeho ……dle šacovní kníhy ? 5 fol. 54 za sumu hlavní 357 kop 49 gr. 6 denárů právně prošacovaný .. s ročníma vejrunky po 12 kop. m. L. P. 1764. dne 11. Julii s vůlí a vědomím ur. st. vlad. pana Frant. Prokopa Kohouta, toho času panství Černo-Kosteleckého zřízeného plnomocného hospodářského řiditele, postoupil jest nadjmenovaný Josef Homolka tuto chalupu prodejem Janovi Sádkovi, manželce Barboře a jich budoucím na předešlý šacunk 357 kop míš. 49 gr. 6 den. za sumu ihned na hotově složených 275 kop s ročními vejrunky po 12 kop. míš.

        Josefu Homolkovi byl 15.09.1761 zapsán pohořelý grunt v Klučově. Grunt odevzdal 23.10.1769 a odstěhoval se s rodinou do Bylan.

        Historie gruntu je tato. Leta Páně 1761. dne 23. února s vůlí s vědomím ur. stat. vladyky pana Františka Kohouta, toho času na J. V. Vejvodské Osv. ze Savoje /:p. t.:/ panství černokosteleckým zřízeného plnomocného hospodářského řiditele, ujal jest nadjmenovaný grunt aneb spáleniště po nebožce vdově Židlickej syn Jan Židlický na ten způsob, že nejenom on jej pomalu stavěti, anobrž také majíce on ještě bratra mladšího Matěje, kterej na vojnu sám dobrovolně se dal, že pokudž by on dnes nebo zítra z vojny domů se navrátil a hospodařiti chtěl, že on jemu zasej jakožto právnímu dědici proti novému šacunku postoupí, nyní ale dle šacovní kníhy ? 7 fol. 193 za sumu hlavní 400 kop právně prošacovaný, tejkajíce se dluhů, takové nový hospodář sám ze svého platiti a nadepsanou sumu s ročníma vejrunky po 34 kop. skládati a spláceti povinen bude.

       Leta Páně 1761. dne 15. Septenbris s vůlí a vědomím ur. st. vladyky pana Fr. Kohouta, toho času ředitele, poněvádž tento grunt docela shořel, takže Jan Židlický vystavět jej vstavu nejní, pročež postoupil dobrovolným způsobem tento grunt Josefovi Homolkovi, manželce Dorotě a jich budoucím se všema …. povinnostmi dle šacovní kníhy ? 7 fol. 244 za sumu hlavní 487 kop právně prošacovaný k dědičnému užívání, tejkajíce se důchodenského dluhu za dříví, takový nový hospodář z ohledu jemu postoupený bonifikace z kontribucenství platiti a nadepsanou sumu ročnima vejrunky po [schází] kopách spláceti a skládati povinen bude.

       Leta Páně 1769. dne 23. Oktobris s vůlí a vědomím ur. stat. vladyky pana Petra Josefa Blaska, toho času řiditele, postoupil jest Josef Homolka grunt, kterej dle zápisu svého k dědičnému užívání pojištěný, nic však méně, dle svého dobrovolného přiznání toliko do přijití svého švagra z vojny Matěje Židlického jej užívati měl, a protož dle mezi sebou při vrchním úřadě pod datum 30. Julii 1769 učiněného a v rukouch majícího též při témž úřadě ingrossirovaného narovnání, nadjmenovanému Matějovi Židlickému, manželce Anně a jich budoucím se všema ….povinnostmi dle šacovní kníhy ? 9 fol. 99 za sumu hlavní  1.034 kop 59 gr. 2 1/2 denárů právně prošacovaný k dědičnému užívání, tejkajíce se dluhův poněvádž v šacovní kníze žádný se nenachází, tak nový hospodář toliko upsaný vejminek plniti a nadepsanou sumu dle vyměřených termínů 400 kop a ostatní ročníma vejrunky po 34 kopách spláceti a skládati povinen bude.

       Léta Páně 1785. dne 6. Junii z vůle a vědomí ur. stat. vladyky pana Antonína Wolfa, ten čas plnomocného hospodářského řiditele, poněvádž nadjmenovaný Jakub Baloun k pozůstalý vdově po zemřelém Matěji Židlickým se přiženil, pročež jemu tento grunt se všema k němu patřícíma případnostmi a z něj vycházejícíma rozličnýma platy a povinnostmi dle šacovní kníhy ? 12 fol. 245 za sumu 891 kop 5 gr. právně prošacovanej, tímto zápisem toliko do zrostu pravého dědiče Jana Židlického k hospodaření se připisuje. Tejkaje se dluhu za kontribučenský obilí, ten on, Jakub Baloun, z pojištěných peněz platiti a nadepsanou sumu ročníma vejrunky po 34 kopách skládati bude.

         *Jan HOMOLKA *13.05.1755 Klučov †03.03.1811 Vitice č.2
            & Kateřina N & 22.06.1779 Bylany č.1  *1734 †07.12.1797 Vitice č.2
            & Anna BENÁKOVÁ & 13.02.1798 Vitice č.2, Chotýš č.29  *11.10.1777 Kšely č.2 †29.05.1850 Vitice č.38
             [dcera rodičů: Václav BENÁK a Anna VOLEŠECKÁ]

           Jan Homolka se roku 1779 přiženil na grunt Bylany č.1, vzal si vdovu po Janovi Štechovi. Grunt mu byl podle Bylanské gruntovní knihy připsán do vzrostu dědice a nebo vdané dědičky. Jan Homolka tedy grunt roku 1788 opustil ve prospěch Jana Chrousta, který si vzal dceru Jana Štecha. 24.března 1792 byla Janu Homolkovi připsána polovina gruntu ve Viticích (odpradávna Kubáskovský selský grunt). Jan Homolka nastoupil tento grunt prostřednictvím koupě od Matěje Tomíčka.

               Grunt byl popsán takto: Světnice v ní 4 okna, kamna s kamnovcem železným, trouba plechová, síň kuchyň klenutá, komín zděný vše zděný, špejchar s prkennou podlahou, 2 chlívky vroubený, stodola o jednom zádveří a jednima vraty, maštal, průjezd do dvora klenutý bez vrat.

           + 1811 Martius 3/5, Jan Homolka Vitice č.2, 53 let

           Kateřina: Poprvé provdaná za Jana Štecha z Bilan č.1, po jeho smrti se provdala za Jana Homolku.

                + 1797 December 7/10 , Kateřina manželka Jana Homolky, richtáře, Vitice č.2, 63 leta

           Anna: Ženichovi Janu Homolkovi rolníku a rychtářovi z Vitic č.2 bylo 40 let a nevěstě Anně Benákové z Chotejše č.29 bylo 21 let. Když Jan Homolka zemřel, provdala se za Josefa Zemana.

           + 1850 Maie 29/31, Zemanová Anna manželka Zemana Josefa vejminkáře z Vitic č.38, rozená Benáková z Chotejše, 72 let, zaopatřil farář.

            [Dítě osoby: Jan HOMOLKA a Anna BENÁKOVÁ]
*Jan HOMOLKA *13.05.1804 Vitice č.2 †25.11.1885 Vitice č.2
          & Marie Anna STEJSKALOVÁ & 13.05.1828 Vitice č.2  *15.12.1803 Lipany č.1 †05.03.1833 Vitice č.2,
                [dcera rodičů: Jakub STEJSKAL a Barbora BOHÁČKOVÁ]
             & Marie TUČKOVÁ & 02.07.1833 Bohumile č.1  *1812 Dobré Pole ? †11.06.1891 Vitice č.2
                [dcera rodičů: Jakub TUČEK a Kateřina ZYTOVÁ]

              Marie: + 1833 březen 5/7, Marya manželka Jána Homolky Vitice č.2, 29 let

              [Dítě osoby: Jan HOMOLKA a Marie TUČKOVÁ]
               *Jan HOMOLKA *12.07.1836 Vitice č.2 †26.01.1899 Vitice č.2
                  & Barbora STEJSKALOVÁ & 25.02.1862 Chotouň č.5, Vitice č.2  *26.11.1840 Chotouň č.6 †20.05.1916 Vitice č.2
                    [dcera rodičů: František STEJSKAL a Anna ZEDNÍKOVÁ]

                 Jan Homolka Zesnul tiše v Pánu, zaopatřen jsa svátostmi umírajících ve čtvrtek dne 26.ledna1899 o 10. hodině dopolední v 64. roku věku svého. Tělesná schránka drahého zesnulého bude v neděli dne 20.ledna 1899 o 2. hod. odpol. v domě smutku ve Viticích vykropena a na domácím hřbitově ku věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude v pondělí dne 30.ledna t.r. o 8. hodině ranní v chrámu Páně ve Viticích.

                 Barbora: Zesnula tiše po krátké nemoci v sobotu dne 20.května o 6. hodině ranní v 76. roce věku svého. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v pondělí 22.května o 11. hod. dopol. v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu Páně převezena a po zádušní mši sv. k věčnému spánku uložena.

                  *Josef HOMOLKA *25.04.1863 Vitice č.2 †02.10.1950 Hřiby č.23
                     & Anna BARTLOVÁ & 05.02.1889 Vitice č.2, Hřiby č.8  *16.10.1866 Hřiby č.8 †30.12.1942 Hřiby č.23
                      [dcera rodičů: Josef BARTL a Anna MRŠTNÁ]

                    Josef Homolka (*25.4.1863) vyrůstal na rodném statku až do svých 26 let. Přiženil se na statek k Bártlovým do Hřib č.8. Bártlovy vlastnili pěkný rozlehlý statek, největší a nejspořádanější hřibský statek. Josef nejdříve chodil se starší dcerou Marii Bartlovou, ale potom odešel na vojnu a tato Marie nečekala tři roky na svého milého a provdala se do Malenovic za svého bratrance Františka Mrňáka. Oběma těmto dcerám se dostalo od rodičů velmi dobrého vychování (v klášteře u Voršilek), naučily se perfektně německy.

                   Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel na statku Hřiby č.8 Josef Homolka s manželkou Annou Bártlovou a dětmi Anastazií (1897), Marií (1899), s tchánem Josefem Bártlem (1838) a tchýní Annou Bártlovou (1840). Na statku byla chůva Aloisie Mužíková (1889) z Kolína, služka Marie Vácová (1885) z Plaňan, krmič Josef Bohuslav (1827) z Červených Janovic a čeledín Josef Čech (1884) z Třebovle. Na statku chovali: 2 kobyly, 1 býček, 1 jalovička, 2 býci, 3 + 3 jalovice, 8 krav, 2 voli k tahu, 1 koza, 1 kanec, 1 svině, 3 prasata, 30 slepic, 4 husy.

                             Při sčítání obyvatel roku 1910 byl na statku Hřiby č.8 psán tchán Josefa Homolky Josef Bartl, vdovec. Dále čeledín František Jelínek *17.11.1895 v Makoluskách, služka Kateřina Trnková *24.4.1890 z Vitic a služka Marie Třešňáková *20.7.1891 z Vitic. Roku 1910 chovali ve Hřibech č.8 2 kobyly a jedno hříbě, 9 býčků, 3 jalovice, 5 krav, 5 volů. Dále 2 plemenné svině, 5 prasat, 36 slepic a 3 husy.

                             Při sčítání obyvatel 1921 je na statku Hřiby č.8 psán Josef Homolka s manželkou Annou Bártlovou a dětmi Marií (1900), Boženou (1902), Emilí (1904), roky narození při sčítání lidu se neshodují s matrikou, a čeledín Jaroslav Hakl *1.12.1905 v Toušeni. Anastazie již byla provdána. Josef Homolka dal na statku zmodernizovat stáje, stodolu a pod dvorem udělal kanalizaci. Do kuchyně přivedl vodu ze studně do zásobníku s ruční pumpou.

                             Statek předal r. 1927 svému zeťovi Františkovi Benákovi a odešel na výminek do vilky Hřiby č.23, kterou si nechal postavit. Bydlel tam s manželkou a dcerou Emilkou. Roku 1931 přišel o pravou nohu až po koleno. Josefa Homolka vlastnil i starou chalupu Hřiby č.6, kterou daroval při odchodu na vejměnek dceři Emilce s tím, že ji bude spravovat a přináležící pole obhospodařovat zeť František Benák, a bude Emilce platit část z výnosu. Chalupa sloužila jako obydlí zemědělským dělníkům ze statku Hřiby č.8 Josefa Homolky.

                             Při sčítání lidu roku 1910 tam bydlela rodina Karla Macha a Josefa Voseckého (dcera Vojtěška sloužila u Josefa Benáka ve Viticích č.9).

                            Při sčítání lidu roku 1921 tam bydleli František Sak (1873), manželka Aloisie (1874), děti  Alois (1908), Václav (1910), Růžena (1912) a František (1915). Ve druhém bytě chalupy bydlel František Holešovský s rodinou.

                             Okolo roku 1936 hospodář František Benák chalupu zboural a postavil moderní dvoubytový domek. Po smrti Josefa Homolky a Emilie Homolkové připadla chalupa Františkovi Benákovi a manželce Marii.

                             V roce 1939 poslalo představenstvo Kampeličky ve Viticích gratulaci Josefovi Homolkovi k pětasedmdesátinám s tím, že vyvěsí jeho obraz v úřadovně.

                    Anna: Zesnula tiše po krátké nemoci ve středu dne 30.prosince 1942 o půl 4. hodině odpolední ve věku 77 let života věnovaného práci. Tělesná schránka naší drahé zesnulé bude v sobotu dne 2.ledna 1943 o 10. hod. dopol. v domě smutku ve Hřibech čp.23 vykropena, do chrámu Páně ve Viticích přenesena a po zádušní mši sv. na tamním hřbitově do rodinné hrobky k věčnému spánku uložena.

                     *Marie Zdena HOMOLKOVÁ *13.01.1899 Hřiby č.8 †04.11.1980 Hřiby č.23
                       & František BENÁK & 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  *28.02.1898 Vitice č.9 †20.03.1977 Český Brod (nemocnice)
                         [syn rodičů: Josef BENÁK a Marie BŘEČKOVÁ]

                      František Benák *28.2.1898.Dne 25.7.1914 je datováno vysvědčení na odchodnou z rolnické školy v Hoře Kutné, kterou absolvoval v letech 1912 až 1914 s vyznamenáním. Dne 11.5.1916 vydává Rolnické družstvo pro zužitkování mléka v Bohušovicích-Brňanech vysvědčení, že František Benák zde pracoval nepřetržitě od 26.7.1914 do 11.5.1916 a pak kvůli vojenské povinnosti odešel. Podle dochovaných pohlednic sloužil v září roku 1919 v kulometné rotě, 1. setnině čsl. pěšího pluku, polní pošta č.25. Dne 5.1.1919 byl vydán domovský list Obcí Vitice pro Františka Benáka. Podepsán radní Václ. Holub, starosta Josef Benák. Podle seznamu domobrany obce Hřiby byl roku 1920 odveden (odvodní seznam 325) k pěšímu pluku 32 natr. rota dopl. vel. Ml. Boleslav, výzbroj stanice Košice, voj. útvar 8483 Litoměřice. Ve dnech 19.1.1927, 9.8.-2.9.1927 byl na cvičení. Přestoupil do zálohy 31.12.1938.V roce 1924 je v příručce české myslivosti uvedena košická adresa rodiny Benákovi Košice, Mlynárska 9. V příručce jsou vloženy šeky zaplacené za odběr časopisu Česká myslivost v roce 1924 a 1925. František Benák byl okolo roku 1922 úředník obchodního družstva v Praze 994/VII. Roku 1927 převzal od svého tchána Josefa Homolky statek Hřiby č.8 s 19 ha na kterém potom hospodařil. Dne 23.3.1939 potvrzuje starosta Obecního úřadu Hřiby Valenta Štěp. převzetí brovningu č. dPr 10379 ráže 6.35 i s náboji od Františka Benáka Hřiby č.8. Za okupace v době první a druhé Heidrichiády schovával od začátku roku 1940 po dva roky na statku člena Rady tří, partyzána Veselého-Štajnera, který odtud organizoval odboj v Čechách. Dne 23.1.1946 napsal místopředseda České Národní Rady Ing. Jaromír Kafka potvrzení o odbojové činnosti. Po zabrání statku Hřiby č.8 komunisty v roce 1953 byl s manželkou přestěhován do staré chalupy do Dobrého Pole a odešel pracovat jako pomocný dělník na stavby přehrad a mostů. Od roku 1957 ve svazu včelařů. Celý život pěstoval včely. V důchodu žil na „výminku“ ve Hřibech č.23 s manželkou Marii a její sestrou Anastazií.