Rodina Josefa Benáka (*1872)

Manžel: Josef BENÁK, *25.12.1872  Chotýš č.13  1,2,3,4 , křest 28.12.1872  kmotrové Matěj Benák, rolník z Chotýše č.29  a Antonín Kopecký, rolník z Chotýše č.19  2 ,  31.12.1900  rolník na statku Vitice č.9  5 ,  1919 rolník a starosta ve Viticích, +11.07.1932  Vitice č.9  6 Otec Josef BENÁK   (1824 – 1897),  Matka Marie SVOBODOVÁ  (1841 – 1873)

Manželka: Marie BŘEČKOVÁ, Sňatek: 02.10.1897 Vitice č.9, Chotýš č.13  5,3,4 , *08.07.1871 Chotýš č.26  1,7,3,4,8, křest 09.07.1871 kmotři Marie Benáková, manželka Josefa Benáka z Chotýše č.13 a Barbora Urbanová 7,8, +31.08.1939  Vitice č.77.  Zesnula klidně po delším utrpení, zaopatřena sv. svátostmi umírajících, ve čtvrtek 31.srpna 1939 o 8. hod. ranní ve věku 68 let. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu 2.září o půl 2. hod. odpol. v domě smutku čp.77 vykropena, do chrámu Páně převezena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku do rodinné hrobky uložena.  Otec Jakub BŘEČKA   (1836 – 1899), Matka Barbora HERVERTOVÁ (1836 – 1915). 

Dítě: František BENÁK, *28.02.1898 Vitice č.9 9, křest 06.03.1898  Vitice 9, Víra: katolická 9 . Bydliště  05.01.1919 domovské právo ve Viticích  10 , 1922 Praha 944/VII 11 , 23.01.1940 domovské právo ve Hřibech usnesením obecního zastupitelstva 12  , Povolání: 05.01.1919 při hospodářství Vitice č.9 10 , 1922  úředník obchodního družstva v Praze 11 , 1927 převzal od tchána statek Hřiby č.8. +20.03.1977 Český Brod (nemocnice), příčina úmrtí srdeční slabost, infarkty. 
Manželka: Marie Zdeňka HOMOLKOVÁ  *13.01.1899  †04.11.1980, Sňatek: 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  3,13

 Dítě: Josef BENÁK, #105, *06.09.1902  Vitice č.9  3 , +22.08.1943  Vitice č.9. Zesnul po delší nemoci v neděli 22.srpna 1943 o 11 1/2 hod. noční v mužném věku 41 let. Tělesná schránka našeho drahého zesnulého bude ve středu 25.srpna o 3. hodině odpolední v domě smutku ve Viticích čp.9 vykropena, do chrámu Páně přenesena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude ve čtvrtek 26.srpna o 8. hod. ranní v chrámu Páně ve Viticích. 
Manželka: Růžena BIČÁKOVÁ  *24.01.1908  †03.10.1968, Sňatek: 18.01.1930 Vitice č.9  3  

(1) Soupis předků, potvrzení o arijském původu za německé okupace
(2) Křestní list Josefa Benáka *1872 Chotejš č.13 (fara Vitice, XXI, str.191)
(3) Matrika Vitice 25, *Vitice a obce 1888-1903.
(4) Matrika Vitice 28, §Vitice a obce 1890-1912
(5) Sčítání lidu 31.12.1900, Močedník a Chotýš
(6) Vitice, Matrika příslušníků obce (1938?).
(7) Křestní list Marie Břečkové *1871 Chotejš č.26
(8) Matrika Vitice 23, *Vitice a obce 1861-1872.
(9) Křestní list Františka Benáka *1898 ve Vitici č.9
(10) Domovský list Františka Benáka z Vitic, 1919 (Obec Vitice, starosta 1919).
(11) Křestní list Jiřího Josefa Benáka *1922
(12) Domovský list Františka Benáka ze Hřib, 1940
(13) Matrika Praha SM O 25, Smíchov XIX, §1921-1922