Chalupa Hřiby č.6

                Od starodávna Mášovský sedlskej grunt. Podle register kladení peněz leta 1656 jest ta chalupa Mašovská zcela zouplna zaplacená. Předchozí majitelé gruntu Jiříka Maši:

               Zápis Jindřichovi Svobodovi na chalupu pustou neb. Jiříka Máši L.P. 1674 dne 11 máje s povolením.. Jindřich Svoboda ujal sobě, manželce a potomkům chalupu spálenou pustou po neb. Jiříkovi Mašovi.. za 54 kop. Nápadníci: do důchodu dle likvidace Čardovské a Šotnarovské od neb. Jakuba Maši od leta 1636 zasedělých starých úroků 5 kop 24 gr., k záduší vitickému 5 kop, ittem starý rest 4 kopy 50 gr. Nápadníkům po neb. Jiříkovi Mášovi Anně dceři a již manželce Samuele Hrdličky drába hospodářskýho kosteleckýho 19 kop 23 gr.,  Rozině sestře její, která od 26 let ušla aniž se dosavad našla, pokud se nenajde právem odběžným do důchodu 19 kop 23 gr.

                Zápis Pavlovi Paříkovi na chalupu Jindřicha Svobody smlouvou dobrovolnou 27. Januarii 1679… za 54 kop a za vy-stavení chalupy 5 kop.  Nápadníci: do důchodu k záduší nájmu nápadníkům po + Jiříkovi Mášovi Anně a Rozině-do důchodu. Jindřichovi Svobodovi závdavku a vyplacených peněz.

                Zápis Jakubovi Hederlínovi na chalupu odběhlého Pavla Paříka L.P. 1682 dne 20. máje, nápady: jsou stejný. Pavlovi Paříkovi, který z té chalupy ušel vyplacených peněz zůstávat mělo, však  vrchnosti, však pokud by se navrátil a věrným poddaným zůstal náleží 10 kop 30 gr. Nato platí do 1686.

                Zápis Jiříkovi Hederlínovi na chalupu Jakuba Hederlína bratra jeho L.P. 1687 dne 8. Martii… nápady stejný, splácí do 1691.

               Zápis Václavovi Pokornému na chalupu Jiříka Hederlína L.P. 1692 dne 26. Aprilis…… smlouvou dobrovolnou ujal Václav Pokorný, nápady: k záduší, vrchnosti, Jindřichovi Svobodovi do Tismic po zběhlým Pavlovi Paříkovi, po neb. Jakubovi Hederlínovi jeho 2 dětem Mařeně a Janovi k rozdělení 6 kop 36 gr., Jiříkovi Hederlínovi vyplacených 6 kop 58 gr. 5 d.

                Ondřej Michálek 1692 dne 19. Julii s povolením.. po neb. Václavovi Pokorným tu chalupu se všemi případnostmi a povinnostmi za 59 kop ujal, splácí 1693-1702.

               Zápis Gabrielovi Tegrlovi L.P. 1706 dne 28. Decembris..  prošacovaná chalupa po + Ondřejovi Michalovi Gabrielovi Tejrlovi, který k pozůstalý vdově Mandaleně se přiženil… za 62 kop. Nápadníci : záduší vitickýmu za krávu nájmu z ní  Anně vdově po + Samuelovi  Hederlínovi drábovi kosteleckýmu 15 kop 23 gr., do důchodu 2 kopy 40 gr., Jindřichovi Svobodovi do Tismic 3 kop. Po + Jakubovi Hederlínovi jeho 2 dětem Mařeně a Janovi k rozdělení 6 kop 36 gr, Jiříkovi Hederlínovi 6 kop 58 gr. 5d, sirotkům po + Ondřejovi Michalkovi vdově a již manželce Gabriela Tejrla 4 kopy 7 gr. 3 1/2 d, Anně dceři 4 kopy 7 gr. 3 1/2 d, synu Martinovi 4 kopy 7 gr. 3 1/2 d sirotkům po + Ondřejovi Michálkovi se zanechává 1 kráva.

                Zápis Tomášovi Kubáskovi  L.P. 1708 dne 2. Januari s povolením.. zhandloval jest Gabriel Tejrle chalupu za grunt Tomáše Kubáska z tý vsi na způsob tento: předně  na starý šacunk tak jakž jej sám ujal se vším tím co na chalupě na zimu zasil za sumu hlavní 62 kop  k placení nápadníkům nahoře vypsaným, splácí 1708-1724.

                Zápis Jiříkovi Kubáskovi na chalupu + Tomáše Kubáska otce jeho L.P. 1725 dne 18. Aprilis..

Dorota vdova po + Tomášovi Kubáskovi jsouce již věkem sešlá postoupila tehdy chalupu tuto synu svému vlastnímu Jiříkovi Kubáskovi manželce a budoucím… za 82 kop. Nápadníci: záduší vitickýmu, Dorotě vdově po + Tomášovi Kubáskovi co ona a + její muž na tý chalupě vyplatil, to Barboře dceři své za Šimona Stehlíka v Lipanech vdané jest ouplně odevzdala a se připisuje 17 kop 23 gr.

                Vejminek: Dorota vdova po +  Tomášovi Kubáskovi sobě vymiňuje byt volný až do smrti a jestli by se pak s tím srovnati nemohla, tehdy jí každoročně po 1,5 rejnských odzbytku platiti má, potom každoročně pod 1 str. osívati a na zimu 3 str. pšenice a  2 str. ječmene k užitku povinen dáti bude. K tomu aby jí nynější hospodář ještě všeho ovoce na zahradě cokoliv  Pánbůh nadělí 4.díl odvedl. Naproti tomu ale ona jemu všechno hospodářství pluh, brány též pár kobyl, pod 2 str. ozimýho osení, 3 str. ječmena a pod 3 ½  str. ovsa zanechává. Stalo se léta svrchu psaného. Splácí 1725-1729.

                Potom zápis Krištofovi Morbichemu po neboh. Jiřím Kubáskovi tchánu jeho 17. April 1759 za 203 kop 35 grošů. V gruntovní knize panství černokosteleckého pro vsi Hřiby a Vitice z roku 1800 je zápis  na chalupu Tomášovi Kubáskovi po Krištofovi Morbichovi švagru jeho 7. Februar 1760 za 208 kop grošů.  Roku 1801 zdědil Tomáš Kubásek grunt v ceně 556 zlatých od otce Tomáše Kubáska.  Následuje zápis, že grunt 29. ledna 1829 obdržel Jan Kubásek od otce Tomáše Kubáska. 

8. listopadu koupili grunt manželé  Jan a Kateřina Psota, a od nich 18. Juli 1847 Jiří a Anna Pivoňkovi. Potom grunt koupili 30. Juli 1860  František a Marie Miškovský, a od nich 8. dubna 1864 Jan a Tereza Tučkovi. Konečně  27.5.1878 chalupu koupili Jan Homolka a Barbora Homolková (rozená Stejskalová) napolovici.

                V gruntovní knize z roku 1800 se na začátku cituje ze šacovní knihy a popisuje se chalupa takto: světnice, v ní 2 okna, komora s dvouma dveřma, síň, zvenší maštal, a chlívek vše pod jednou krytbou, vedle jeden mlatek, dílem z tuplových zdí, dílem z trhanic, v zahradě komůrka, neb špýchárek, a studnice. K chalupě patřilo 7 jiter a 935 sáhů polí, a 397 sáhů zahrad.

               František Homolka (*6.3.1873) dostal usedlost Hřiby č.6 od otce Jana Homolky věnem. Od něj ji odkoupil bratr Josef Homolka a spolu se statkem Hřiby č.8 vlastnil i starou chalupu Hřiby č.6, kterou daroval při odchodu na vejměnek dceři Emilce s tím, že ji bude spravovat a přináležící pole obhospodařovat zeť František Benák, a bude Emilce platit část z výnosu. Chalupa sloužila jako obydlí zemědělským dělníkům ze statku Hřiby č.8 Josefa Homolky a potom i Františka Benáka.

                Při sčítání lidu roku 1910 tam bydlela rodina Karla Macha a Josefa Voseckého (dcera Vojtěška sloužila u Josefa Benáka ve Viticích č.9). Při sčítání lidu roku 1921 tam bydleli František Sak (1873), manželka Aloisie (1874), děti  Alois (1908), Václav (1910), Růžena (1912) a František (1915).  Ve druhém bytě chalupy bydlel František Holešovský s rodinou. Okolo roku 1936 hospodář František Benák chalupu zboural a postavil moderní dvoubytový domek.