Grunt Močedník č.8 Václava Benáka (1835)

                Podle gruntovní knihy pro Chotýš a Močedník z roku 1800 byla původně živnost č.8 oddělena od usedlosti Močedník č.9, a střídala často majitele. Patřilo k ní 14 jiter 800 sáhů polí. 4.ledna 1835 koupil tuto usedlost Václav Benák (*1818) za 880 fl. 18.června 1842 obdržela Alžběta Benáková (roz. Kopecká) spoluvlastnost v ceně 440 fl.  Na základě postupní a svatební smlouvy ze dne 18.dubna 1872 s manželi Václavem a Alžbětou Benákovými co prodávajícími a v základě oddacího listu B, vkládá se právo vlastnictví k usedlosti č.p.8 v Močedníku k ruce manželů Václava a Kateřiny Brodský v ceně postupní 4000 zl. r. c. Dále je napraven omyl předchozího zápisu ve jméně, a grunt je připsán Josefu Brodskému s manželkou. Takže grunt přešel na zetě Josefa Brodského.