Informace k publikovaným fotografiím Prahy

Antonín Novotný (1881-1939) byl vášnivým fotografem. Fotil Prahu a události třemi deskovými fotoaparáty (až do formátu 18×24 cm). Skleněné desky se bohužel nezachovaly. Při opravě střechy a půdy domku v Radlicích, poškozené náletem spojenců, je ovdovělá manželka Anastazie nechala vyvézt na smetiště. Zachovalo se jen několik set fotografií na papíře. Některé fotografie Prahy a Smíchova z let 1906 až 1925 jsou unikátní. Proto jsem se rozhodl alespoň část zveřejnit. Celek věnuji muzeu nebo spolku.

Na originálních papírových fotografiích je vidět hodně podrobností, zvláště po naskenování s vysokým rozlišením. Fotografie jsou ve žlutohnědém tónu. Obloha na nich je žlutá a mají celkově malý kontrast. Pro publikování v galerii jsem musel skeny zmenšit, takže se část detailů „ztratí“. Pro zvýšení kontrastu a čitelnosti jsem fotografie převedl do černobílého módu (256 stupňů šedé).

Protože se nezachovaly sešity s popisem fotografií, je identifikace míst na fotografiích velmi obtížná. Požádal jsem tedy o pomoc návštěvníky fotogalerie. Většinu fotografií určil pan Pavel Strnad, popisky jsou označeny (PaSt). Další místa na fotografiích určili paní Klára Kolovratová (KlKo), pánové Karel Oktábec (KaOk), Jan Smolka (JaSm), Michal Patrný (MiPa), Tomáš Nálevka (ToNá). Na některých fotografiích byl Antonínem Novotným zapsán datum pořízení snímku, jsou označeny (AnNo).