Rodina Jana Homolky (*1836)

Manžel: Jan HOMOLKA , *12.06.1836 Vitice č.2.  1863 – 1884 hospodář ve Viticích č.2. +26.01.1899 Vitice č.2 1 , příčina úmrtí rozedma plic 1 , pohřeb 29.01.1899 Vitice. Otec Jan HOMOLKA   (1804 – 1885). Matka Marie TUČKOVÁ (1814 – 1891).

 Zesnul tiše v Pánu, zaopatřen jsa svátostmi umírajících ve čtvrtek dne 26.ledna 1899 o 10. hodině dopolední v 64. roku věku svého. Tělesná schránka drahého zesnulého bude v neděli dne 20.ledna 1899 o 2. hod. odpol. v domě smutku ve Viticích vykropena a na domácím hřbitově ku věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude v pondělí dne 30.ledna t.r. o 8. hodině ranní v chrámu Páně ve Viticích.

Manželka: Barbora STEJSKALOVÁ , Sňatek: 25.02.1862 Chotouň č.6, Vitice č.2 2 . *26.11.1840 Chotouň č.6 3 . Bydliště 1862 Vitice č. 2, přivdala se 4 , 1910 Vitice č.2, vdova 5 +20.05.1916 Vitice č.21 , příčina úmrtí 1916 sešlost věkem 1. Otec František STEJSKAL . Matka Anna ZEDNÍKOVÁ (1818 – 1872).  Zesnula tiše po krátké nemoci v sobotu dne 20.května o 6. hodině ranní v 76. roce věku svého. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v pondělí 22.května o 11. hod. dopol. v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu Páně převezena a po zádušní mši sv. k věčnému spánku uložena.

Dítě: Josef HOMOLKA *25.04.1863 Vitice č.2  6,7,8.  1883-1886 sloužil u dělostřelců,  31.12.1900 statkář ve Hřibech č.8  4, 1947 výměnkář ve Hřibech č.23  +02.10.1950  Hřiby č.23, příčina úmrtí 1950 stáří. Manželka: Anna BÁRTLOVÁ *16.10.1866  †30.12.1942 Sňatek: 05.02.1889 Vitice č.2, Hřiby č.8  7,9

Dítě: Marie Anna HOMOLKOVÁ   *02.02.1865  Vitice č.2  8 +17.11.1940 Kšely.  Manžel František JANDEJSKA *15.09.1846  †08.01.1915 Sňatek: 10.07.1883 Horní Kšely č.8, Vitice č.2 7,9

                 Provdala se do Kšel na menší statek Františka Jandejsky. Žila klidně a spokojeně a byla milé povahy.

Dítě: Václav HOMOLKA   *04.02.1866  Vitice č.2 1,8 , +06.06.1898 Vitice č.2  1 , příčina úmrtí souchotiny po trapné nemoci, tuberkulosa plic 1

Dítě: Anežka Johana HOMOLKOVÁ   *16.05.1869  Vitice č.2 7,10 . Bydliště 1921 výminkářka ve Viticích č.37 11 .  Manžel František VÁŇA *14.06.1864  †07.09.1913 Sňatek: 01.12.1894 Vitice č.37, Vitice č.2 7,10

Dítě: František HOMOLKA   *06.03.1873  Vitice č.2  4,7,10,12  1900-1921 hostinský a hospodář  Vitice č.18 4,11 +12.06.1954 Český Brod č.282 12 . Manželka: Emilie DRÁBKOVÁ *24.09.1875 

Sňatek: 21.11.1899   Vitice č.18, Vitice č.2 7,10

                 František Homolka (*6.3.1873) dostal věnem usedlost Hřiby č.6. Trvale hospodařil ve Viticích č.18. Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel ve Viticích č.18 (zároveň s hospodářstvím to byl i hostinec) spolu s manželkou Emilií Homolkovou (roz. Drábkovou) (1875) a synem Františkem (1899). V hospodářství byli chasník Antonín Kaliba (1879) a služka Alžběta Zámostná (1881). Chovali: 2 valaši, 1 býček, 1 býk, 3 krávy, 1 běhoun, 1 prase, 12 slepic, 3 husy. Při sčítání obyvatel v únoru 1921 byl František Homolka (spolu s Karlem Váňou) na návštěvě u Václava Kolenského v Hradišti u Dvora Králové. V domě v té době byla manželka Emilie Homolková (1875), synové Jaroslav (1901), Josef (1902), Václav (1904) a Jan (1906). Dále služka Božena Bartůňková (1903) ze Slaného.

Dítě: Jan Křtitel HOMOLKA   *29.06.1874 Vitice č.2 12 , +28.04.1875 Vitice č.2 13 , příčina úmrtí psotník 13

Dítě: Anna Barbora HOMOLKOVÁ   *26.04.1876 Vitice č.2 7,10 .  Manžel Václav HOLUB   *03.07.1871 Sňatek: 07.02.1899 Vitice č.2, Ždánice č.3 4,7,10

 Při sčítání lidu 31.12.1900 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876) a synem Františkem (1899), tchýně Barbora Homolková (1840). Od roku 1899 na statku byli čeledín Alois Zeman (1882) z Vrbčan, čeledín Josef Mužík (1883) z Prahy a služka Aloisie Střihavková (1879) ze Zásmuk. Na statku chovali: 1 hříbě, 1 kobyla, 1 valach, 1 jalovice, 6 krav, 3 voli k tahu, 3 běhouni, 40 slepic, 2 husy, 3 kachny, 3 jiná drůbež. Při sčítání obyvatel 1910 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876) a synem Františkem (1899), Václavem (1903), dcerou Jiřinou (1905) a tchýně Barbora Homolková (1840). Dále čeledín Vincenc Nikodým (1890) z Lipan, služka Marie Chválová (1890) ze Zásmuk a chůva Františka Rejnová z Vitic. Na statku Vitice č.2 v roce 1910 chovali 4 býky, 2 jalovice, 8 krav, 2 voli k tahu, 4 plemenné svině, 3 běhouny,  4 podsvinčata, 40 slepic, 4 husy a 3 kachny. Při sčítání obyvatel 1921 na statku bydleli Václav Holub (1871) s manželkou Annou Homolkovou (1876), synem Františkem (1899) a Václavem (1903). Dále kočí Hryškanec Onufrii (1888) z Rozluče na Ukrajině, služka Josefa Beranová (1890) z Dobřichova a služka Antonie Urbanová (1904) z Vitic.

 Dítě: Alžběta HOMOLKOVÁ   * Vitice č.2

                 Byla vyděděna z neznámých příčin a odešla z Vitic. Po letech se na ní ve Viticích ptal asi její vnuk jménem Jacko, který se do Vitic přistěhoval.

(1) Matrika Vitice 29, + Vitice a obce 1890-1917.
(2) Index k matrikám Skramníky 30, §1666-1949.
(3) Index k matrikám Skramníky 17, *1664-1874.
(4) Sčítání lidu 31.12.1900, Močedník a Chotýš (operát)
(5) Sčítání obyvatel 1910 – Hřiby, Vitice.
(6) Soupis předků, potvrzení o arijském původu
(7) Matrika Vitice 25, *Vitice a obce 1888-1903
(8) Matrika Vitice 23, *Vitice a obce 1861-1872.
(9) Matrika Vitice 26, §Vitice a obce 1868-1890.
(10) Matrika Vitice 28, §Vitice a obce 1890-1912.
(11) Sčítání obyvatel 1921 – Hřiby, Vitice
(12) Matrika Vitice 24, *Vitice a obce 1873-1887.
(13) Matrika Vitice 27, + Vitice a obce 1872-1889.