Grunt Jiříka Benáka v Močedníku (1665)

                Kdysi grunt Tomáše Nučickýho. V registrech kladení peněz 1629 nachází se, že na tomto gruntě dopláceti se mělo Šimonovi Poledne 17 kop, Pavlovi sirotku po neb. Lešku 10 kop, Jirkovi Jíchovi Supovi 19 kop (oba bez dědiců se světa sešli).

                Zápis Václavovi Forejtovi. Leta 1650 dne 30. Augusti.. vedle prošacování.. Václav Forejt s manželkou. V kouřimské berní rule z roku 1654 je zapsáno, že sedlák Václav Forejt má rolí 40 strychů, seje na zimu 8 strychů a na jaro 6 strychů. Má dva potahy, 6 krav, 3 jalové a 2 svině. Po třicetileté válce v Močedníku byl v Močedníku ještě sedlák Jan Hluchej a chalupník Vavřinec Svoboda. Sedlský grunty Kvapilovský a Doležalovský byly rozbořený a pustý.  

               Zápis na týž grunt Mikulášovi Jedličkovi učiněný 1660 dne 8. Martii.. s povolením..aby Mikuláš Jedlička ujal ten grunt po Václavovi Forejtovi sobě, manželce a dětem.. za 189 kop. Z neznámých důvodů Mikuláš Jedlička nedosedl na týž grunt, nýbrž Václav Moravec s manželkou Kateřinou. Po smrti Václava Moravce si Jiřík Benák vzal roku 1665 vdovu Kateřinu a grunt mu byl roku 1667 připsán. Odkud Václav Moravec na volný grunt přišel jsem nezjistil.

                Zápis Jiříkovi Benákovi na grunt neb. Václava Moravce z Močedníka: 1667 dne 24. Julii s povolením urozeného pana Lorence Leittera z Thannenbergku, J.M.K oppavského a Krnovského vladaře domu Lichtenštejnského z Nykolspurgku, panství Kosteleckého nad Černými lesy přiženíce se ke Kateřině vdově po neb. Václavovi Moravcovi ujal týž grunt Jiřík Benák sobě, manželce a dítkám a budoucím svým v těch mezech a právích, povinnostmi vrchnosti přináležejícími, tak jaký jej předešlí držitelové jměli za sumu hlavní  189 kop míš. Závdavku jsouc grunt téměř pustý nepoložil žádného, gruntovní peníze začna hned toho roku 1667 po 4 kopách vždy každoročně až do vyplnění nadepsané sumy pokládati povinen bude.

                V urbáři velkostatku kosteleckým, nazvaném Zlatá kniha, je ves Močedník v té době popsána včetně gruntu Jiříka Benáka: Vejjezdní s 3/4 lánu Jiříka Benáka. Při něm rolí orných pod 41 kor. – 6 kop 50 záh., porostlin 40 záh., sklep klenutý podzemní. Loučního za 1 vůz sena. Zahrada s některým štěpem za 5 záhonů. Ouroku obojího po 1 kopě 44 gr. míš. Nepeněžitých desátků ke kostelu Vitickému dával Jiřík Benák po 3 věrtelech žita a ovsa.