Grunt Chotejš č.26 Josefa Benáka (1788)

                Zoubkovský dvůr sedlskej patřil roku 1657 k probošství Hradu Pražského, do vsi Kšel. Předchozí majitelé Zoubkovského gruntu: v roce 1654 Anna Zoubková, Václav Zrzavý po Matoušovi Zaubkovi od 12.8.1728, Václav (W)Jandejska od 30.11.1738, Václav Burš od 8.3.1748, Jakub Nevyhasil od 7.9.1755, Václav Benák od 7.2.1761.

                V gruntovní knize z roku 1800 je grunt popsán takto: světnice v ní 3 okna, kamna trouba plechová, kamnovec železný, pec chlebová. Síň, kuchyň klenutá komín zděný, v síni komůrka, ovčínek, vedle maštal, a podle řezárna a svin. chlív, a kůlnička, stodola, mlat, a studnice. Ke gruntu patřila polovina pozemků topografických čísel 56, 60, 64, 88, 93, 115, 133, 134, 149, 164, 170, 174, 182, 186, 200, 213, 265, 281, 447, 346, 355, 54, 55 o celkové výměře cca 22 jiter. Cena gruntu byla šacována na 329 kop nebo 484 zlatých.

                Josef Benák, *08.04.1766 v Chotýši 9.02.1788 nastoupil na grunt v Chotejši č.26 dobrovolným odstoupením otce, který koupil tento původně Zoubkovský grunt 7.2.1761. Josef Benák hospodařil jen na polovici původního gruntu Chotýš č.26. Z druhé poloviny se stal grunt Chotýš č.29 a hospodařil na něm bratr jeho Václav Benák. Otec Josefa a Václava je synům dobrovolně postoupil 9. února 1788.

                Josef Benák prodal 24. června 1814 grunt zeti Jakubu Břečkovi a dceři Anně Břečkové (roz. Benákové) za sumu 1073 zlatých. Ve smlouvě si podrobně definoval a vymínil výměnek pro sebe a manželku. Roku 1814 koupil zeti Jiřímu Novotnému domek Chotýš č.41 stojící na pozemku gruntu Chotýš č.26. Josef Benák zemřel jako výminkář v Chotejši č.26 v 65 letech.