O Antonínu Novotném

Antonín Novotný (1881-1939) byl vášnivým fotografem. Fotil Prahu a události třemi deskovými fotoaparáty (až do formátu 18×24 cm). Skleněné desky se bohužel nezachovaly. Při opravě střechy poškozené náletem spojenců je ovdovělá manželka Anastazie nechala vyvézt na smetiště. Zachovalo se jen několik set fotografií na papíře. Některé fotografie Prahy a Smíchova z let 1906 až 1925 jsou unikátní. Proto jsem se rozhodl alespoň část zveřejnit. Celek věnuji muzeu nebo spolku.

Antonín Novotný byl můj prastrýc, oženil se se sestrou mojí babičky. Byl to technický talent. Vyučil se zámečnictví a potom vystudoval vyšší státní průmyslovou školu v Praze obor strojnický a elektrotechnický. Byl technickým úředníkem elektrických podniků města Prahy. V měsíčníku Sdružení úředníků elektrických podniků hl.m. Prahy je v květnu 1931 noticka: „Padesát let spokojeného, tichou prací a dobrou vůlí vyplněného života dovršil dne 22.března náš milý kolega Novotný, jeden z nejstarších a nejzapracovanějších technických úředníků elektrických drah. Působí v technické kanceláři dílen pro opravy vozů, kde je jediným konstruktérem“.

Na originálních papírových fotografiích je vidět hodně podrobností, zvláště po naskenování s vysokým rozlišením. Fotografie jsou ve žlutohnědém tónu. Obloha na nich je žlutá a mají celkově malý kontrast. Pro publikování v galerii jsem musel skeny zmenšit, takže se část detailů „ztratí“. Pro zvýšení kontrastu a čitelnosti jsem fotografie převedl do černobílého módu (256 stupňů šedé).