VI. Všesokolský slet 1912

Byl označován i jako první slet nově vzniklého Svazu Slovanského sokolstva. Na Letenské pláni byl upraven 14-ti hektarový areál s tribunami pro 100 000 diváků. Bylo zajištěno ubytování pro 40 000 návštěvníků, přičemž další zahraniční návštěvníci byli ubytování v hotelových zařízeních či v soukromí. Celý program byl rozvržen na pět týdnů. Předprodej vstupenek byl zřízen v Bance Bohemia, přičemž lístek k stání stál 5 K a k sezení 20 K. V průvodu šlo 17 212 sokolů z mnoha zemí světa (včetně členů amerického Sokola) s prapory, sokolskou jízdou a hudbou (8 dechovek). V čele průvodu kráčel starosta Sokola dr. Josef Scheiner a na závěr účastníci spolu s diváky zaplnili zcela pražské Staroměstské náměstí (tehdy ještě s Mariánským morovým sloupem a bez pomníku mistra Jana Husa).
(Převzato z Wikipedie).

Cvičilo se na hudbu skladatele Pospíšila a orchestr řízený kapelníkem Arnoštem Hermannem byl umístěn na zvláštní kryté tribuně s polokulovým zastřešením. Celý slet byl natáčen firmou Kinofa, která pro uvedení v kinech vytvořila téměř hodinový film. Sletových cvičení se ve dnech 27. 6. až 4. 7. zúčastnilo pod ústředním heslem „Co Čech to Sokol“ přes 300 000 platících diváků a rozpočet sletu skončil benefitem (přebytkem) 402 000 K. Hlavním cvičebním dnem byla neděle 30. června, kdy se na tribunách shromáždilo 120 000 diváků. Při hlavním cvičení mužů cvičilo na ploše současně 11 340 sokolů. Při hlavním cvičení žen vystoupilo současně 5612 sokolek. Divácky zajímavou, několikrát opakovanou akcí byla cvičební scéna „Marathón“. 

Nouzové kolonie Radlice, Jinonice 1925

O Antonínu Novotném

Antonín Novotný (1881-1939) byl vášnivým fotografem. Fotil Prahu a události třemi deskovými fotoaparáty (až do formátu 18×24 cm). Skleněné desky se bohužel nezachovaly. Při opravě střechy poškozené náletem spojenců je ovdovělá manželka Anastazie nechala vyvézt na smetiště. Zachovalo se jen několik set fotografií na papíře. Některé fotografie Prahy a Smíchova z let 1906 až 1925 jsou unikátní. Proto jsem se rozhodl alespoň část zveřejnit. Celek věnuji muzeu nebo spolku.

Antonín Novotný byl můj prastrýc, oženil se se sestrou mojí babičky. Byl to technický talent. Vyučil se zámečnictví a potom vystudoval vyšší státní průmyslovou školu v Praze obor strojnický a elektrotechnický. Byl technickým úředníkem elektrických podniků města Prahy. V měsíčníku Sdružení úředníků elektrických podniků hl.m. Prahy je v květnu 1931 noticka: „Padesát let spokojeného, tichou prací a dobrou vůlí vyplněného života dovršil dne 22.března náš milý kolega Novotný, jeden z nejstarších a nejzapracovanějších technických úředníků elektrických drah. Působí v technické kanceláři dílen pro opravy vozů, kde je jediným konstruktérem“.

Na originálních papírových fotografiích je vidět hodně podrobností, zvláště po naskenování s vysokým rozlišením. Fotografie jsou ve žlutohnědém tónu. Obloha na nich je žlutá a mají celkově malý kontrast. Pro publikování v galerii jsem musel skeny zmenšit, takže se část detailů „ztratí“. Pro zvýšení kontrastu a čitelnosti jsem fotografie převedl do černobílého módu (256 stupňů šedé).

Fotografie z Prahy Smíchova (1906-1925)

Úvodní slovo k fotogalerii

Galerie, která dvanáct let běžela v Coppermine náhle přestala fungovat a stala se neopravitelnou a nepřevoditelnou. Obrázky jsem musel přestěhovat do WordPress a vytvořit jiný typ fotogalerie.

Na postranním panelu ve složce FOTOGALERIE si zvolte kategorii fotografií. Vylistují se vám náhledy s názvy. Po kliknutí na horní část náhledu se spustí přehrávání fotografií, které můžete zastavit a přepínat mezi obrázky šipkami po stranách, nebo se kliknutím na křížek vrátit na náhledy fotografií.

13.5.2019 Jiří Benák

Popis zahrady

Zahrada

Zahrada měří 1700 m2 travnaté plochy a je porostlá smíšenými stromy ve stylu anglického parku. Rostou na ní dva vysoké smrky a k tomu čtyři prostředního vzrůstu a několik menších. Jeden stříbrný smrk a šest menších. Dále tři velké borovice a tři menší. Dva doubky.  Jedna jedle, modřín, pět zeravů, dvě hlošiny, kroucená vrba, malá vrba převislá, katalpa trubačovitá a ginko biloba. Tři velké ořešáky, pět třešní, dvě višně. Moruše bílá a moruše černá. Tři hrušně, sedm jabloní a tři meruňky. Tři jeřabiny a dvě kdoule. Dvě blumy, čtyři švestky, a mirabelka. Dřín, dvě lísky, ostružiny, maliny. Rybíz červený i černý, záhon jahod. Různé okrasné keře a kolem zahrady živý plot, kde rostou mladé švestky, šípky a bezinky. Na zahradu navazuje dlouhá pustá rokle s vysokými topoly, lípami a dalšími stromy. Roklí protéká odpadová voda ze vsi do vyhnívacího rybníčku.

Z předchozího výčtu je vidět, že zahrada je rozmanitá a poskytuje příjemné prostředí zejména pro ptáky. Těm jsem instaloval krmítka s nabídkou slunečnice, ořechů a koupadlo.

Druhy  ptáků

Hrdlička zahradní  –  pravidelně hnízdí v rozsoše borovice, po zahradě se pohybují dva páry. 2014 se mladé hrdličky přiživují na krmítku se slunečnicí. Nejsou tak plaché jako staří.

Holub hřivnáč – zaletuje na zahradu pro větvičky na hnízdo. Hnízdí v lípě přes cestu. Stavěl si hnízdo na borovici, ale potom ho nechal opuštěné. 2016 vyvedli dvě holoubata z hnízda v koruně staré švestky.

Kos černý – dva páry hnízdí každoročně, pravidelně v hustém břečťanu na sloupcích bývalé brány. Jsou velmi krotcí a zdržují se blízko nás, když relaxujeme na zahradě. Často podběhnou křesílko. V květnu roku 2015 byla kosice už tak nebojácná, že kdykoliv jsem něco plel a vysazoval na záhony, pobíhala mi metr od ruky a čekala na žížalky. Mám dojem, že si myslela, že to dělám jen kvůli ní. 2018 zahynula většina kosů na virovou nákazu. Na jaře 2019 hnízdí na zahradě jen dva páry.

Drozd zpěvný – pár se zdržuje trvale na zahradě, pobíhá spolu s kosy a hnízdí velice skrytě. V roce 2014 zahnízdil počátkem července na lísce v plotě zahrady. Je to druhá snůška, jeden mladý drozd už poskakuje po zahradě. V roce 2015 už zahnízdily dva páry drozdů.

Špaček obecný – dva páry hnízdí v dutinách starého a obrovského ořešáku. Napodobují střídavě káně a žluvu hajní. Po zahradě chodí v páru.

Vrabec polní – vyskytuje se pravidelně. Minulé roky hnízdil v kustovnici cizí, tento rok obsadil i polovinu budek připravených pro sýkorky. V červnu roku 2014 obsadili téměř všechny budky. Populace se rozrůstá.

Vrabec domácí – vyskytuje se nyní pravidelně. Létá na napajedla a ke krmítku.

Sýkora koňadra – na zahradě je celoročně a v květnu pravidelně vyhnízdí a s houfem hladových mláďat krouží po zahradě. V roce 2014 vodila na jaře jen jedno mládě. Počátkem července jich bylo více. Na zahradě se jich zdržuje několik celý rok.

Sýkora modřinka – občas se ukázala na krmítku a po instalaci budek vyhnízdila na zahradě a dva páry se tam nyní zdržují trvale. V roce 2014 zaletuje na moruši jedna mladinká, a na krmítko jedna dospělejší.  V roce 2015 zjara bylo na krmítku modřinek několik. Budky ale jako vždy obsadili vrabci polní a zbytek koňadry. V budce na třešni si dělala modřinka hnízdo z mechu a chlupů už v dubnu. Vyhnala ji koňadra. Ale po týdnu budku obsadili vrabci polní. Už 12.5.2015 se z budek ozývala vrabčí písklata. 

Zvonek zelený – houfek až patnácti zvonků je na zahradě pravidelně kolem krmítka se slunečnicí. Vodí k němu i mladé. V roce 2014 už je populace menší, ale stálá. V roce 2015 bylo zvonků na zahradě více než dvacet, ale v květnu začali umírat mladší ptáci a vypadá to na, že nákazu přežije jen málo zvonků.  

Brhlík – létá ke krmítku na slunečnici po celý rok. Hnízdí někde poblíž.  V roce 2014 se na slunečnici přiživuje několik mláďat. Na okenní krmítko na dvoře přilétají bez bázně spolu se sýkorkami, pěnkavami, vrabci a strakapoudem.

Pěnkava obecná – dva páry hnízdí poblíž a denně se potulují kolem krmítka a pod ním. V roce 2014 nejsou mladé pěnkavy plaché a poskakují po dvorku dva-tři metry od člověka.  

Rehek domácí – hnízdí ve staré stavbě pod střechou. V roce 2014 zahnízdil ještě jeden pár v připraveném rehkovníku na stodole. Poletují po zahradě, posedávají  kde se dá  a lapají hmyz. Po vyhnízdění se zdá, že se jeden pár odstěhoval mimo zahradu.

Rehek zahradní –  V roce 2014 se nakrátko na zahradě objevil.

Strakapoud velký – pravidelným hostem na zahradě. Hnízdí poblíž a zalétává na zahradu i s mladými.  V květnu roce 2015 dávám na krmítko jen celé ořechy, Pro ty si létají dva páry strakapodů. Nabodávají ořech zobákem a odletí s ním. Za chvíli jsou tam znovu. Po nich hned přiletí sýkorky modřinky a koňadry, někdy i brhlík a zkontrolují , jestli tam strakapoud nenechal nějaké drobky.  ořech roz

Žluna zelená – zahrada je plná mravenců, takže žluna se objevuje poměrně často. Většinou až od července.

Žluva hajní – V roce 2010 zalétávaly dvě do zahrady na třešně. Držely se většinou vysoko v topolech. Flétnové tóny zpěvu zněly úžasně a jejich skřek potom napodoboval špaček.

Střízlík obecný – na jaře se potuloval okolo hromady starého dřeva a malinového houští v koutě zahrady.

Červenka obecná – brzo na jaře pravidelně vylétávala na zahradu z živého plotu. Někde v něm hnízdí. V roce 2014 zalétávala koncem června mláďata na krmítko. Jsou plachá.

Pěnice černohlavá – hnízdí v živém plotu a sbírala hmyz na kvetoucích stromech. V červenci zalétá na moruši a rybíz.

Pěnice pokřovní – hnízdí v živém plotu a sbírala hmyz na kvetoucích stromech.

Sedmihlásek hajní – v roce 2012 vyhnízdil na zahradě poprvé a celý den nádherně zpíval. V roce 2013-14 hnízdil opět, ale zpěv byl o poznání chudší. 

Slavík obecný – poslední roky pravidelně hnízdí v rokli pod zahradou. V noci je zpěv nádherně čistý a hlasitý. V roce 2014 nebyl v doslechu žádný.

Dlask – Pravidelně se na krmítku v květnu objeví jeden nebo dva páry dlasků. Později nejsou vidět.

Budníček  větší – pravidelně poletuje na zahradě a zpívá. V roce 2014 bylo slyšet budníčků více a vyvedli mladé.

Králíček  obecný – na jaře prolézá smrk větev po větvi. Kde hnízdí nevím.

Králíček  ohnivý – na jaře prolézá smrk větev po větvi. Kde hnízdí nevím.

Lejsek  šedý – lovil na zahradě hmyz z nízké jabloňové větve. Zřejmě hnízdil na zahradě. V roce 2014 vyvedl zřejmě jen jedno mládě.

Lejsek černohlavý – V roce 2011 poprvé stálým návštěvníkem zahrady. Loví často hmyz v borovici.

Mlynařík dlouhoocasý – vyhnízdil vysoko ve smrku a vyvedl 11 mladých, kteří v houfku kolovali po zahradě a nechali se krmit samičkou. Od té doby na zahradě nehnízdili.

Konipas bílý – Počátkem července 2014 v podvečer poskakuje po střeše domku a stodoly a zpívá. V roce 2015 je konipasů bílých v okolí zahrady vidět více.

Stehlík – V květnu roku 2015 se na zahradě objevili dva páry stehlíků. Podle neustálého poletování hledají místo pro hnízdo. Na třešni poseděli před budkou obsazenou vrabci polními na jedné větvi s párem vrabčáků, jako by se přišli představit sousedům. Od té doby na zahradě pravidelně hnízdí.

Pěvuška modrá – V květnu  roku 2015 zalétává pod krmítko párek pěvušky modré. Pravděpodobně hnízdí v živém plotě zahrady.

Sojka obecná – podzimní host v době ořechů. Zalétne i na krmítko, když tam jsou rozlouskané ořechy.

Straka obecná – nepravidelný výskyt na podzim.

Krahujec – často proletí zahradou nízko pod stromy a usedne na smrk poblíž krmítka. Není plachý.

Bažant – hřaduje často na zahradě a někdy brzo ráno se rodinka po zahradě prochází. V roce 2015 se slepička celý den živila zbytkem plev a prosa pod krmítkem. Po vyrušení odkráčela do křoví, ale zase se vrátila. Bažant se od té doby ochočil tak, že se nás nebojí a chodí po zahradě okolo nás.

Káně myšilov – sedává na topole v dolním konci zahrady s výhledem do polí.

Poštolka obecná – hnízdí na topole u zahrady. Jednou zalétla do kůlny a tvrdošíjně chtěla ven přes zasklené okno. Nechala se chytit do ruky a potom na volném prostranství seděla na ruce i když jsem ji už nohy nedržel. Odlétla až po chvíli aniž dala najevo strach.

Zvonohlík zahradní – párek na jaře chodí ke krmítku.

Ostatní fauna

Kočka domácí – zahrada leží mezi vsí a polnostmi, takže přes ni vede kočičí stezka. Chodí sem tam ve dne i v noci. Vesnické kočky jsou největší predátoři a uloví mnoho mláďat lovné zvěře. Myslivci z toho obvykle obviňují nevinná káňata nebo jiné dravce.

Kuna lesní – párek se pohybuje na zahradě v noci. Konzumuje například mirabelky, a nejen spadlé. Vyleze si pro ně i na strom. Občas nacházím poschovávaná slepičí vejce, i když slepice nechováme.

Liška obecná – občas v noci slídí po zahradě. Zachytil jsem ji na fotopast.

Ježek západní – několik jedinců pobíhá po zahradě v noci a v podvečer. Přezimují v kůlně a na zahradě pod dřevem.

Netopýr – za soumraku pravidelný návštěvník obletuje borovice a ostatní jehličnany a loví chrousty a můry. Na podzim je občas vidět celý roj netopýrů ještě za světla.

Zajíc polní – v zimě proleze plotem a ohlodává stromky na zahradě.

Potkan – V přilehlé rokli je jich asi dost. Přišel i na krmítko jestli by tam nebylo něco pro něj. Měl čistou hnědou srst. Foto je v galerii.

Slepýš – často nacházíme na zahradě svlečenou kůži. Někdy na něj narazíme v jahodách, a nebo jak se někde vyhřívá. V roce 2015 byl jeden pod stolkem na zahradě. Dva další, šedě zbarvené, bez výrazné kresby jsem musel vynést ze skleníku a koryta u skalky. Nedokážou překonat deseticentimetrový schod.  Od roku 2016 se celoročně zdržují tři slepýši v dutém kmeni po višni. Nechal jsem pařez s dutinou a úzkou štěrbinou po straně, cca 1.20 m vysoký a přikryl ho plechem. Je obrostlý břečťanem. Když svítí slunce, vyhřívají se slepýši pod plechem již od března.

Užovka obecná  – na podzim roku 2013 bylo na zahradě k vidění několik mláďat, jedno ve fázi oslepnutí při svlékání. V roce 2015 v dubnu se celkem tři užovky, zapletené v sobě vyhřívali na slunci ve větvích keřů v živém plotě ve výšce asi 180 cm. Tři dny po sobě se nechaly fotografovat.  Při  větším přiblížení  hladce, rychle a elegantně klouzaly po větvích. Šplhaly velmi dobře. Největší měla klasickou výraznou kresbu se žlutými půlměsíci za hlavou a byla přes 1m dlouhá. Mladá užovčí háďata jsem občas vídal po zahradě. Z úkrytu je tahali kosi.

Krajina, sídla a lidé

Pro zvětšení fotografie a prezentaci klikněte na horní část náhledu.

Motýly a hmyz

Pro zvětšení fotografie a prezentaci klikněte na horní část náhledu.

Květiny a houby

Pro zvětšení fotografie a prezentaci klikněte na horní část náhledu.

Zvířata chovaná člověkem

Pro zvětšení fotografie a prezentaci klikněte na horní část náhledu.